Facebook
twitter

Nieuws

Uitgelicht
Nieuws vrijdag

NL-Alert

Op maandag 3 juli zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert controle bericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controle bericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Met NL-Alert kan de overheid mensen heel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp bij hun in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.

Als je het controlebericht op 3 juli ontvangt, weet je zeker dat je mobiel juist is ingesteld. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controle bericht gaat en dat je niets hoeft te doen.

Een uitleg over het instellen van NL-Alert op je mobiele telefoon is te vinden op: http://www.crisis.nl/nl-alert/instelhulp.aspx

Indien NL-Alert juist is ingesteld komt het volgende bericht in beeld.

Nieuws donderdag

Aanrijding Tholen

Meerdere hulpdiensten, waaronder de ambulance uit Bergen op Zoom en de tankautospuit van de brandweer uit Tholen, zijn donderdag 22 juni rond 17:30 uur met spoed uitgerukt voor een kop-staart botsing aan de Kettingdijk/Vrouwendijk in Tholen.

Bij de aanrijding zijn er geen gewonden gevallen. De hulpdiensten konden dan ook direct weer retour.
Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de beschadigde voertuigen te bergen.

Kindercentrum ’t Molentje aan de slag met Vroeg- en Voorschoolse Educatie

Op de foto: Joëlle Riedijk, Jessica Versteeg en wethouder Peter Hoek

Donderdag 22 juni 2017 ondertekenden wethouder Hoek en Joëlle Riedijk van kindercentrum ’t Molentje V.O.F. de overeenkomst voor het uitvoeren van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de peuteropvang bij hun locatie aan de Schoolstraat 1 te Sint Philipsland.

Vanaf 1 juni 2017 is de locatie geregistreerd als VVE-locatie in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. Dit betekent dat met financiële ondersteuning van de gemeente, peuters van 2½ tot 4 jaar voor- en vroegschoolse educatie als extra ondersteuning kan worden aangeboden in de peuteropvang.

A4: Nachtafsluiting afrit (28) Bergen op Zoom (richting Vlissingen)

Rijkswaterstaat voert van woensdag 28 juni 21.00 uur tot donderdag 29 juni 05.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt van de A4 in de richting van Vlissingen. Hierdoor is afrit (28) Bergen op Zoom komende vanuit Roosendaal/Rotterdam in de richting van Vlissingen tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 10 minuten.

Afsluiting
A4 afrit (28) Bergen op Zoom komende vanuit Roosendaal/Rotterdam richting Vlissingen
– Woensdag 28 juni 21.00 uur tot donderdag 29 juni 05.00 uur.

Omleidingsroutes
Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud
Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het Variabel Onderhoudscontract 2017 dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden
U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Nieuws woensdag

Klimaatbuffer Oesterdam geschikt voor biobouwer klein zeegras

De vondst van Klein watergras op de klimaatbuffer Oesterdam geeft aan dat deze betrekkelijk nieuwe zandplaat nu al geschikt is voor deze kwetsbare en zeer belangrijke onderwaterplant in de Oosterschelde.

“Niets vermoedend stap je zo op een stukje zeegras” aldus onderzoeker Brenda Walles van Wageningen Marine Research. Zij liep vorige week tijdens de monitoring op de Oesterdam tegen Klein zeegras aan. Een bijzondere deltasoort met vele functies; de onderwaterplant levert belangrijk leefgebied voor vele soorten dieren, wortelt als enige plant in het zand en levert een bijdrage aan de waterkwaliteit. Grote velden fungeren daarnaast als kraamkamer en schuilplaats voor vis- en schelpdiersoorten.

Eric van Zanten van Rijkswaterstaat: “Ik was blij verrast toen ik van de waarneming hoorde. Eind 2013 hebben we voor de Oesterdam een zandlichaam aangelegd om de zandhonger in de Oosterschelde tegen te gaan, de kustveiligheid te vergroten en de natuur te verbeteren. Dat deze plek nu geschikt is voor watergras, een soort die de afgelopen decennia enorm achteruit is gegaan, is fantastisch nieuws.” Rijkswaterstaat werkt op andere plekken in de Oosterschelde en Grevelingen aan de herintroductie van Groot zeegras. De praktijk leert dat het moeilijk is om zeegrasvelden te herstellen. Dit maakt de ontdekking van dit nieuwe, natuurlijke zeegrasveld extra bijzonder.

Zeegras (Zostera), Zeegrasfamilie (Zosteraceae), Alismatales, Eenzaadlobbigen (Liliopsida), flora, zeegras, waterplant – Uithuizerwad, Uithuizen, wadden kust, Groningen, Nederland, Europa, Uithuizerwad

Boswachter Paul Begijn: “Klein zeegras ziet er misschien wat saai uit, maar is heel belangrijk op slikken en platen: het vormt een belangrijk leefgebied voor veel verschillende onderwaterdieren en is een biobouwer die het milieu om zich heen verbetert. Herstel van deze onderwaterplant is zeer belangrijk voor een gezonde en rijke Oosterschelde.” Van oudsher kwam deze deltaplant veel voor in de Oosterschelde, maar is de afgelopen decennia, wereldwijd, hard achteruit gegaan. De plant komt nu alleen voor in Zeeuwse zeearmen en de Waddenzee. In de Waddenzee werken Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en andere partijen al jaren samen aan het herstel van zeegrasvelden.

Veel overlast door illegaal parkeren op dijken

Het waterschap ondervindt in West-Zeeuws-Vlaanderen veel last van illegaal parkeren en rijden over de zeedijken en duinen. Met name in het toeristenseizoen doet dit probleem zich voor. Het gevolg is dat er schade ontstaat aan werkwegen en bermen. Ook leidt het tot verkeersonveilige situaties, omdat er veel wandelaars en fietsers op deze wegen zijn. Daarom start het waterschap een voorlichtings- en handhavingscampagne waarbij het publiek erop gewezen wordt dat parkeren op de waterkeringen niet is toegestaan en dat zij gebruik moeten maken van de bestaande reguliere parkeervoorzieningen. Tijdens de campagne zullen illegale parkeerders op dijken en duinen beboet wordt.

Vergunninghouders

Tussen Breskens en Cadzand biedt het waterschap mindervaliden de kans om op de dijken of duinen te parkeren, zodat zij makkelijker bij het strand kunnen komen. Hiervoor wordt een vergunning verstrekt. Ook leveranciers en eigenaren van strandpaviljoens krijgen een dergelijke vergunning. Vergunninghouders krijgen toegang via strand- en duinovergangen die met een slagboom afgesloten zijn. De afspraak is dat zij na passeren de slagboom sluiten. Dit wordt vaak nagelaten, waardoor onbevoegden ook vaak hun auto op de waterkeringen of stranden parkeren.

Automobilisten worden met borden, posters en flyers erop gewezen dat parkeren zonder vergunning niet is toegestaan. Doen zij dit toch dan riskeren zij een boete van € 100,–.

Toegankelijkheid waarborgen
Het strand, de dijken en de duinen moeten altijd goed toegankelijk blijven. Voor recreanten, ondernemers maar ook voor de hulpdiensten. Door de toegenomen recreatie- en verkeersdruk is dit steeds minder het geval. Bovendien zijn dijken en duinen primair bedoeld om het achterland te beschermen tegen overstromingen. De schade als gevolg van illegaal parkeren en berijden door motorvoertuigen leidt tot reparaties die de belastingbetaler geld kosten.

De handhavingscampagne begint medio mei en eindigt in september van dit jaar.

Nieuws dinsdag

Waterschap investeert extra in veiligheid op wegen

Herkenbare markeringen voor wegen

Op 1 juni heeft de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen krediet beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op diverse wegen. De werkzaamheden zijn maandag 19 juni gestart.

Essentiele Herkenbaarheidskenmerken (EHK)
Het bedrag van € 350.000 wordt gebruikt om op een aantal wegen Essentiele Herkenbaarheidskenmerken te realiseren zoals het aanpassen en aanbrengen van wegmarkeringen, het plaatsen van verkeersborden en het leggen van grasbetontegels in de berm.

Van 80 naar 60
Op een aantal 80-kilometerwegen past het waterschap de markering aan en worden grasbetontegels in de berm aangebracht voor stevige bermen om veiliger uit te kunnen wijken. Door overal dezelfde soort wegmarkeringen aan te brengen is het voor de weggebruikers duidelijk hoe hard gereden mag worden. Een 80-kilometerweg heeft vier strepen; twee middenstrepen en aan iedere zijde een onderbroken kantstreep.

Op diverse 80-kilometerwegen wordt de snelheid terug gebracht naar 60 kilometer. Dit wordt duidelijk gemaakt door het plaatsen van borden. Het gaat om wegen die wel al ingericht waren als 60-kilometerweg. Deze wegen hebben geen markering of aan iedere zijde een onderbroken kantstreep. Door het inrichten van deze wegen volgens EHK wordt invulling gegeven aan de plannen van het waterschap om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar ook aan het mobiliteitsplan Zeeland van de Provincie. In overleg met de betrokken gemeentes zijn de keuzes voor de wegen gemaakt. Een overzicht van de wegen die volgens EHK worden ingericht vindt u op het kaartje in de bijlage.

Wegafsluiting
De werkzaamheden zijn gisteren, 19 juni, gestart en zijn medio november gereed. Het waterschap combineert de werkzaamheden aan een aantal van deze wegen met andere wegwerkzaamheden. Om deze werkzaamheden uit te voeren worden de meeste wegen tijdelijk afgesloten. Als het nodig is wordt een omleidingsroute ingesteld.

Nieuws maandag

Waterschap: “let op negatieve gevolgen van warmte en water”

Waterschap Scheldestromen waarschuwt preventief voor mogelijk verslechterde waterkwaliteit van sloten, vijvers en andere waterlopen. “Gebruik ogen en neus voordat u in contact komt met oppervlaktewater”, is de boodschap. Het voorspelde warme weer voor komende week kan er voor zorgen dat op sommige plekken de waterkwaliteit achteruit gaat. Mensen die in aanraking komen met het water wordt geadviseerd normale hygiëne toe te passen, zoals het wassen van de handen.

Ook agrariërs wordt gevraagd om rekening te houden met de droogte. Beregening is alleen toegestaan wanneer agrariërs een watervergunning hebben en ook voldoen aan de voorwaarden die in de vergunning gesteld worden. In de vergunning is onder andere aangegeven dat er niet beregend mag worden wanneer het waterpeil onder een bepaald niveau is gezakt. Dit om voldoende water in de sloot en de bodem te houden. In deze droge periode controleert het waterschap actief op de voorwaarden uit de watervergunning.

Warmte en water

Warm en droog weer vormen ideale omstandigheden voor algen om tot bloei te komen. Wanneer er te veel algen in het water zitten, kan dit leiden tot een zuurstoftekort met als gevolg stank of zelfs vissterfte. Het waterschap wil benadrukken dat dit natuurlijke verschijnselen zijn. Naarmate de temperatuur afneemt en neerslag valt, verbetert de waterkwaliteit weer.

Wat (niet) te doen?

Voor verkoeling wordt mensen aangeraden om te zwemmen in de door de Provincie Zeeland aangewezen zwemwaterlocaties in de Noordzee, Ooster- en de Westerschelde, Veerse Meer of de binnenwateren Braakman en De Vogel in Zeeuws-Vlaanderen. Meer informatie over aangewezen zwemwater is te vinden op www.zwemwater.nl. Dit advies geldt ook voor huisdieren vermeldt het waterschap: “Kijk kritisch naar het water waarin u uw hond wilt laten zwemmen. Zoek bij twijfel een andere plek.”

Ziet u oppervlaktewateren met een rare kleur of geur in de Zeeuwse binnenwateren? Meld dit dan bij uw gemeente of waterschap Scheldestromen, telefoon 088-2461000. Het waterschap raadt aan om contact met dit water door mens en dier te vermijden. Om in dit water te vissen wordt ook ontraden.

Vijfde zomerconcert

In de Gasthuiskapel aan de Kerkstraat in Tholen werd op zaterdag 17 juni het 5e zomerconcert gehouden. Naast muziek van onder andere Wim Sonneveld ontbrak ook het klassieke repertoire , met muziek van onder andere Franck en Schubert, Niet. Dit alles werd uitgevoerd door Piet van Zijst die begeleid wordt door Yvonne Vermeulen op de piano.

Er waren ongeveer 60 bezoekers aanwezig bij dit vijfde zomerconcert.

Met dank aan Rien Burgers voor de foto’s.

Nieuws zondag

Braderie en Hulpverleningsdag Sint-Philipsland

Zelf een brandje blussen of eigenhandig met zwaar redgereedschap een auto open knippen? Het kon allemaal tijdens de Hulpverleningsdag van afgelopen zaterdag 17 juni in Sint Philipsland. Jeugdbrandweer Sint-Philipsland organiseerde de dag ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum. Voertuigen van alle hulpdiensten, maar onder andere ook de Wegenwacht en het Rode Kruis waren aanwezig.
De Hulpverleningsdag speelde zich af rondom de brandweerkazerne aan de Schoolstraat en sloot daarmee aan op het parcours van de jaarlijkse braderie in Sint-Philipsland.

Hieronder kunt u een sfeerimpressie bekijken van de braderie en hulpverleningsdag.

Nieuws zaterdag

Donateurs gezocht voor Omroep Tholen

Donateurs zijn onmisbaar voor elke lokale omroep naast de subsidie die verstrekt wordt. Ondanks de inzet van alle vrijwilligers in bestuur, PBO en alle andere vrijwilligers (programma-makers, technici, etc) zijn er te allen tijde kosten die nu eenmaal onlosmakelijk verbonden zijn aan het functioneren van een (lokale) omroep.

Kosten voor radio- en tv-verbindingen, apparatuur, muziekrechten, zendvergunning en dergelijke kosten jaarlijks duizenden euro’s. Donateurs en adverteerders zijn naast de subsidie dan ook van wezenlijk belang.

Aanmelden als donateur

Vindt u het ook belangrijk dat de Gemeente Tholen een eigen omroep heeft? Vanaf €10,00 per jaar bent u donateur van Omroep Tholen. Donateur worden kan door de gegevens in het betreffende formulier in te vullen en dit te verzenden.

geslacht
manvrouw

Nieuws vrijdag

40-jarig jubileum carillonbespeling

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Gerard de Waardt zijn eerste bespelingen als gemeentelijk beiaardier op de carillons van Sint-Maartensdijk en Tholen uitvoerde. Doormiddel van een muzikaal programma werd op vrijdag 16 juni stilgestaan bij dit heuglijke feit.

Na een welkomstwoord door burgemeester Van de Velde-de Wilde en Dina Verheyden werden de bezoekers getrakteerd op een gevarieerd muzikaal verhaal door:
• Dina Verheyden
• Gerard de Waardt
• Richard de Waardt
• Pim van der Hulst
• Rik Lenaerts
• Kees van Dis

Met dank aan Rien Burgers voor de foto’s

Eerste Waterpoortweekend officieel van start

Met een symbolische doop en tewaterlating van een kano door wethouder Petra Lepolder (Steenbergen) en gedeputeerde Johan van den Hout (Noord-Brabant) is het eerste Waterpoortweekend officieel van start gegaan.

Van vrijdag 16 t/m zondag 18 juni organiseren 25 Gastheren van Waterpoort tal van bijzondere activiteiten om het gebied te beleven.
De opening van het weekend bij de Blauwe Sluis staat symbool voor de samenwerking: hier hebben meerdere Gastheren de handen ineengeslagen om op zaterdag een compleet en divers programma samen te stellen. Totaalbeleving en samen werken aan een sterk Waterpoortgebied!

Activiteiten
In opdracht van Waterpoort heeft IVN de afgelopen jaren driemaal de cursus Gastheerschap georganiseerd. Met in totaal 53 Gastheren en –vrouwen afkomstig van 39 toeristisch-recreatieve ondernemingen is een groot netwerk gevormd. Het Waterpoortweekend is het eerste gezamenlijke evenement, waarmee bewoners en toeristen een breed aanbod van bijzondere activiteiten wordt geboden.

Gedurende het hele weekend organiseren de Gastheren van Waterpoort maar liefst 33 activiteiten, uiteenlopend van een wilderniswandeling met ontbijt in de Dintelse Gorzen, een struintocht op de
Hellegatsplaten tot een high tea op de kreek ‘t Breede Gat. Ook kan men genieten van een kreeftexperience op Sint-Annaland, een fotowandeling door Oudenbosch of een expositie over de suikerhistorie.

Een unieke kans voor bewoners en toeristen om kennis te maken met schoonheid die de natuur, het water, het erfgoed en de bietencultuur van het Waterpoortgebied te bieden heeft. Uitgebreide informatie over alle activiteiten, tijden, locaties, hoe je je aan kunt melden en wat de eventuele kosten zijn is te vinden op www.waterpoortwerkt.nl.

Samenwerking
Waterpoort is een samenwerkingsorganisatie op de grens van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland rondom het Volkerak-Zoommeer.
Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen met als doel het gebied meer bekendheid te geven en samen kansen te benutten die we alleen niet kunnen realiseren.

Zesde ronde subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen van start

De zesde subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 19 juni 2017 open voor aanvragen. Met een financiële bijdrage vanuit de PIW zijn de afgelopen jaren 107 slecht verkoopbare particuliere woningen gesloopt of samengevoegd. Ook zijn er honderden sociale huurwoningen gesloopt en minder teruggebouwd. Wie in aanmerking wil komen voor subsidie, kan tot en met 3 september 2017 een aanvraag indienen.

Gedeputeerde Ruimtelijke ontwikkeling Carla Schönknecht: “De PIW subsidie helpt om een fijne woon- en leefomgeving te creëren door het slopen van vervallen leegstaande panden en krotten. Hierdoor neemt het aantal leegstaande woningen af. Een dubbele winst want niet alleen huizenbezitters profiteren hiervan, ook de bouwwereld krijgt hierdoor een stimulans. Samen maken we Zeeland nog mooier.”

Voorwaarden
Er is een voorwaarde veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Zo moet de woning vóór 1975 gebouwd zijn, eerst was dit 1970. Voor duurzaamheid kunnen extra punten worden gescoord.

Inloopspreekuren
We organiseren acht inloopspreekuren samen met de gemeenten. Geïnteresseerden kunnen dan bespreken of hun plannen en ideeën aansluiten bij onze doelstellingen en of subsidieverlening mogelijk is. Ook helpen we bij eventuele onduidelijkheden in het digitale aanvraagformulier. Er zal ook een energieadviseur aanwezig zijn, die allerlei tips kan geven over energiebesparende maatregelen en hoe je hiervoor subsidie of een lening kunt aanvragen.

De spreekuren zijn op:
20 juni in ‘t Meulengat in Sluiskil van 18.30 tot 20.30 uur
22 juni in de Couburg in Koudekerke van 18.30 tot 20.30 uur
28 juni in het gemeentehuis van Sluis in Oostburg van 17.00 tot 19.00 uur
29 juni in het gemeentehuis van Borsele in Heinkenszand van 18.00 tot 20.00 uur

3 juli in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland in Zierikzee van 18.30 tot 20.30 uur
5 juli in het gemeentehuis van Hulst van 18.00 tot 20.00 uur
6 juli in het gemeentehuis van Tholen van 18.00 tot 20.00 uur
12 juli in het gemeentehuis van Reimerswaal in Kruiningen van 18.00 tot 20.00 uur

Voor meer informatie over de subsidieregeling kijkt u op www.zeeland.nl/piw. Op deze website vindt u ook het digitale aanvraagformulier. Indien u een vraag hebt, kunt u contact opnemen via piw@zeeland.nl.

Werkzaamheden op begraafplaatsen Sint Philipsland en Anna Jacobapolder

Van maandag 26 juni tot en met vrijdag 14 juli 2017 voert de gemeente werkzaamheden uit op de begraafplaats in Sint Philipsland aan de Zijpestraat en aansluitend op de begraafplaats van Anna Jacobapolder aan de Langeweg. De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen van 7.30 uur tot 18.00 uur. Op deze tijden is de begraafplaats niet toegankelijk. Na 18.00 uur en op zaterdag en zondag is de begraafplaats, zoals gebruikelijk, van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het herbegraven van 121 graven in Sint Philipsland en 37 graven in Anna Jacobapolder. Hiervoor wordt op beide begraafplaatsen een verzamelgraf gerealiseerd. De rechthebbenden c.q. nabestaanden zijn hier zorgvuldig over geïnformeerd en hebben hier toestemming voor gegeven en afstand gedaan van hun rechten. Later wordt een gedenkteken op het verzamelgraf geplaatst. Hierop worden namen, geboortedatums en overlijdensdatums vermeld. Te zijner tijd worden de graven opnieuw in gebruik genomen.

Nieuwsarchief

Ga naar archief »

Activiteitenagenda

Bekijk alle activiteiten »