Home Vrijwillige donatie

Vrijwillige donatie

Geachte belangstellende van de Stichting Lokale Omroep Tholen.

Donateurs zijn onmisbaar voor de lokale omroep, naast het beperkte subsidiebedrag dat verstrekt wordt vanuit de overheid.

Onze stichting werkt volledig met vrijwilligers die niet betaald worden voor hun werkzaamheden, maar uiteraard zijn er wel kosten voor radio- en tv-verbindingen, apparatuur, muziekrechten, zendvergunning en dergelijke kosten jaarlijks duizenden euro’s. Donateurs en adverteerders zijn naast de subsidie dan ook van wezenlijk belang.

Bent u bij machte om onze werkzaamheden te ondersteunen dan stellen wij dat zeer op prijs. Vul dan svp onderstaande gegevens in en druk daarna op de button Doneren, wij bedanken u dan heel hartelijk.

Bedrag