Home Bestuur / PBO

Bestuur / PBO

Bestuur

Het bestuur van Omroep Tholen, bestaande uit vrijwilligers, is samengesteld uit de volgende leden:

  • Laban Hage (voorzitter)
  • Floris Langendam (secretaris en penningmeester)
  • Enrico Tichem (algemeen bestuurslid)

PBO

Omroep Tholen heeft een Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO). Hierin zitten vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke geledingen uit de gemeente Tholen. Het PBO komt twee keer per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor het programmabeleid van de omroep. De programmaleiding en het bestuur leggen verantwoording af aan het PBO.

Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) bekijkt of Omroep Tholen voldoende aandacht besteedt aan: cultuur en kunst; maatschappelijke zorg en welzijn; onderwijs en educatie; sport en recreatie; kerkgenootschappen; werkgevers en werknemers.

Het PBO voor Omroep Tholen, bestaande uit vrijwilligers, is samengesteld uit de volgende leden:

  • Dhr. van der Meer: namens de kerkgenootschappen
  • Dhr. Tichem: namens sport en recreatie
  • Mevr. Dekkers: namens cultuur en kunst
  • Dhr. Deurloo: namens werkgevers
  • Dhr. van Akkeren: namens werknemers