Programmabeleid

PBO

Omroep Tholen heeft een Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO). Hierin zitten vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke geledingen uit de gemeente Tholen. Het PBO komt twee keer per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor het programmabeleid van de omroep. De programmaleiding en het bestuur leggen verantwoording af aan het PBO.

Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) bekijkt of Omroep Tholen voldoende aandacht besteedt aan: cultuur en kunst; maatschappelijke zorg en welzijn; onderwijs en educatie; sport en recreatie; kerkgenootschappen; werkgevers en werknemers.

Het PBO voor Omroep Tholen, bestaande uit vrijwilligers, is samengesteld uit de volgende leden:

  • Brendan van der Meer: namens de kerkgenootschappen
  • Laban Hage: namens sport en recreatie
  • mevrouw Marja Dekkers: namens cultuur en kunst
  • Peter Tange: namens onderwijs
  • Paul Deurloo: namens werkgevers
  • Jac van Akkeren: namens werknemers

Bestuur

Het bestuur van Omroep Tholen, bestaande uit vrijwilligers, is samengesteld uit de volgende leden:

  • Willem Boon (voorzitter)
  • Floris Langendam (secretaris en a.i. penningmeester)
  • Marc de Jager (lid en programma-maker)