Agenda-archief

Kinderfeest bij Leger des Heils

Datum: woensdag, 17 oktober 2018

Tijd: van 13.30 tot 15.30 uur

Locatie: Sportlaan 3 in Sint-Maartensdijk

Op woensdagmiddag 17 oktober 2018 is er kinderfeest bij Loods 3 van het Leger des Heils aan de Sportlaan 3 in Sint-Maartensdijk.

Alle kinderen tot 13 jaar zijn van harte welkom van 13.30 tot 15.30 uur in Loods 3.
Er kan geknutseld worden en er is een heuse goochelshow.

Wil jij gezellig mee knutselen en genieten van de goochelshow, kom dan aanstaande zaterdag naar Loods 3.

Koning en Koningin brengen streekbezoek aan Schouwen-Duiveland en Tholen

Datum: dinsdag, 16 oktober 2018

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen dinsdag 16 oktober 2018 een streek bezoek aan Schouwen-Duiveland en Tholen in de provincie Zeeland. Zeeland bestaat uit eilanden verbonden door dijken, dammen en de Deltawerken. Deze ligging is bepalend voor het landschap, het karakter van de bevolking, de economie en de toegankelijkheid van voorzieningen. Met innovatieve oplossingen op het gebied van natuurontwikkeling, toerisme, energieopwekking en het versterken van de leefbaarheid, heeft de provincie de bedreigingen van het water omgezet in kansen voor de toekomst. Het Koninklijk Paar bezoekt achtereenvolgens Renesse, Kerkwerve, Bruinisse, Sint-Philipsland, Sint-Annaland en Tholen.

Schouwen-Duiveland
Schouwen-Duiveland is in oppervlakte de grootste gemeente van Zeeland. Meer dan de helft van het grondgebied ligt in het water. Vanwege de uitgestrekte stranden trekt het eiland veel toeristen aan. De gemeente zet zich actief in voor duurzaam toerisme. De verzilte landbouwgrond, een gevolg van de watersnoodramp van 1953, is omgezet in nieuw natuurgebied.

Het streekbezoek begint in Renesse bij Strandpark De Zeeuwse Kust. Het Koninklijk Paar wordt daar ontvangen door Commissaris van de Koning, de heer J.M.M. Polman en burgemeester van Schouwen-Duiveland, de heer G.C.G.M. Rabelink. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken hier onder meer met recreatieondernemers en vertegenwoordigers van het masterplan Renesse over de verduurzaming van recreatie en toerisme. Na een korte wandeling over het strandpark worden zij bijgepraat over de manier waarop het eiland omgaat met duurzame energie (windenergie en getijdenenergie).

In Kerkwerve bezoekt het Koninklijk Paar ‘Hof van Alexander’, voorheen een vervallen boerderij en nu een duurzaam hotel met een hoogwaardig trainingscentrum voor de paardensport. Hier wordt een toelichting gegeven op de Zeeuwse kustvisie en natuurontwikkeling. Het hotel is gelegen aan de rand van Plan Tureluur, een groot nieuw natuurgebied waar veel verschillende vogelsoortenbroeden.

Sint-Philipsland
Vanuit de haven van vissersdorp Bruinisse maken de Koning en Koningin in een politieboot de overtocht naar Sint-Philipsland. Bij de haven krijgen zij uitleg over de Zeeuwse Hoogaarzen. Deze vissersboten behoren tot het Zeeuws cultureel erfgoed. Aan boord van de politieboot vindt een gesprek plaats over ontwikkelingen op het gebied van waterrecreatie en over criminaliteit op het water.

Bij aankomst in Sint Philipsland worden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima welkom geheten door mevrouw G.J. Van de Velde-de Wilde, burgemeester van de gemeente Tholen. Voor het van oudsher agrarische eiland Tholen is de ligging aan het water, net als voor Schouwen-Duiveland, een belangrijke factor in het dagelijkse leven. ‘Het veer’ bij Sint Philipsland was tot 1988 dé manier om per auto naar Schouwen te komen. In de oude haven worden nu hangcultuurmosselen gekweekt en in het bijbehorende veerwachthuisje is een restaurant gevestigd. Hier spreekt het Koninklijk Paar met agrariërs, vertegenwoordigers van Proeftuin Precisielandbouw, Deltares, het waterschap en studenten over ontwikkelingen in de landbouw, zoals de verzilting van landbouwgrond, digitalisering en bodemanalyses.

Sint-Annaland
Vergrijzing en ontgroening maken de regio Tholen kwetsbaar op het gebied van leefbaarheid en behoud van voorzieningen. Tijdens het bezoek aan Zorgcentrum De Schutse in Sint-Annaland, krijgen de Koning en Koningin een toelichting op de manier waarop de gemeente en inwoners hiermee omgaan. Zij spreken onder meer met inwoners, vrijwilligers en zorgverleners over diverse burgerinitiatieven, nieuwe zorgconcepten, mantelzorg en de integratie van statushouders.

Tholen
Dankzij de verbeterde ontsluiting door de aanleg van dammen en de centrale ligging in de Zuidwestelijke Delta heeft Tholen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en handel. Bij HEMI Winkelinrichting, gespecialiseerd in de afbouw en inrichting van retailformules, krijgt het Koninklijk Paar een rondleiding door het bedrijf. Tijdens een bedrijvenmarkt maken zij kennis met ondernemers en vertegenwoordigers van gevestigde en nieuwe bedrijven en onderwijs uit de regio. In Zeeland groeit de werkgelegenheid het hardst op Tholen, onder meer door de start van nieuwe bedrijven. Om in deze behoefte aan werknemers te kunnen (blijven) voorzien is kwalitatief onderwijs en een goede aansluiting van scholen op bedrijfsleven van belang. Het bezoek eindigt met een informele ontmoeting met mensen die bij de organisatie van dit bezoek betrokken waren.

Jeugddienst: ‘Met andere ogen’

Datum: zondag, 14 oktober 2018

Tijd: Aanvang 10:00 uur

Locatie: Ichthuskerk in Tholen

Hoe vaak lees jij de bijbel? En wat lees je dan eigenlijk? Begrijp je dan wat er echt staat?

Tijdens de jeugddienst op 14 oktober in de Ichthuskerk in Tholen wordt er met alle bezoekers samen eens op een andere manier naar de bijbel gekeken. In een Bijbelverhaal zit namelijk meer dan je op het eerste gezicht zien. Misschien moeten we eens met een loep kijken of helpt een multifocale bril jou beter.

Dit alles op zondag 14 oktober om 10.00 uur in de Ichthuskerk in Tholen.
De voorganger is Ds. P. Broere.

Herfstfair Maartenshof Sint-Maartensdijk

Datum: zaterdag, 13 oktober 2018

Tijd: van 14.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Maartenshof Sint-Maartensdijk

Zaterdag 13 oktober 2018 wordt in het Atrium van de Maartenshof in Sint-Maartensdijk een Herfstfair gehouden.

Er zullen diverse kraampjes staan waar van alles te koop is. Zo zijn er o.a babbelaars, cadeautjes, wenskaarten, onder en nachtkleding en nog veel meer.

De slager zorgt voor een kopje overheerlijke warme erwtensoep.
Op het gezellige terras kan men uitrusten onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij onder de klanken van gezellige muziek.

De herfstfair wordt gehouden van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Color Reeds uit Tholen sluit serie zomerconcerten 2018 af

Datum: zaterdag, 13 oktober 2018

Tijd: van 14:30 - 15:15 uur

Locatie: Koorkerk van de Grote Kerk in Tholen

De prachtige zomer weet van geen wijken: ook deze week is het nog heerlijk (na-)zomerweer. Toch komt er een einde aan de serie van twintig zomerconcerten 2018 die vanaf half mei wekelijks op zaterdagmiddag in Tholen te bezoeken waren. Een keur van musici uit de (wijde) regio traden de afgelopen maanden op met een heel gevarieerd repertoire. Als laatste van de serie zal nu klarinetensemble ‘Color Reeds’ uit Tholen voor u optreden tijdens het slotconcert in de Koorkerk van de Grote Kerk in Tholen.

‘Color Reeds’ bestaat uit talentvolle klarinettisten van koninklijke harmonie Concordia uit Tholen. Onder leiding van Andrea van de Velde bespelen zij meerdere soorten klarinetten. In sfeervolle meerstemmige arrangementen komen zowel klassieke als meer moderne stukken langs. En niet toevallig en geheel passend als afsluiting van de serie zomerconcerten 2018, spelen zij het bekende ‘Summertime’.

Al vele keren konden we genieten van de unieke sfeer en akoestiek van de Koorkerk van de Grote Kerk in Tholen. Ook dit laatste zomerconcert van 2018 belooft weer een mooi evenement te worden. Het optreden van Color Reeds is van 14:30 uur tot 15:15 uur en de toegang is gratis.

Vanaf 14:00 uur is de Koorkerk open. U bent allen van harte welkom.

Thools Bierfestival

Datum: zaterdag, 13 oktober 2018

Tijd: De Meulvliet

Locatie: start om 14.00u en eindigt om 22.00u

Op de locatie van Meulvliet aan de Zoekweg 8 in Tholen komen meer dan tien brouwers van het kostelijke gerstenat hun producten aan de man brengen in deze proeverij. Inmiddels zijn alle voorbereidingen gedaan en zal as zaterdag 13 oktober het eerste Thools Bierfestival het levenslicht zien.

Er zullen brouwerijen uit zeeland, Brabant, Limburg en België aanwezig zijn. Elk zal ( een deel van ) zijn bieren zelf presenteren en ter proeve aan bieden. Brouwerijen die met recht microbrouwerijen genoemd mogen worden omdat ze uitsluitend met één persoon werken en een kleine productie maken zullen er zijn, maar ook brouwerijen die een stap verder zijn en al flinke grote batches per product maken.

Het festival start om 14.00u en eindigt om 22.00u. Op het programma staat om 15.00u bovendien een lezing over het zelf brouwen van bier door het Bergsche Bierbrouwersgilde. Leuk om te vermelden is verder dat de winnaar van de brouwwedstrijd voor Session IPA van Brand bier aanwezig is om zijn bier voor de bezoekers te tappen. Vermeldenswaardig is verder dat er om 16.oou een bierproeverij annex presentatie wordt gegeven door Gerard Velders van de stichting Pint. Dit is de stichting die zich al meer dan 25 jaar bezighoudt met de promotie van Speciaal bier. In deze proeverij/presentatie krijgen de bezoekers een kijkje in de wereld van het bier en worden voor hen vijf bieren ter proeving aangeboden.

Bierliefhebbers worden hartelijk welkom geheten.

Informatiebijeenkomst over leesgroepen

Datum: donderdag, 11 oktober 2018

Tijd: om 14:00 uur

Locatie: bibliotheek, Hof van Tholen 2 in Tholen

Leest u graag en zou u over de boeken die u leest wel eens in gesprek willen gaan met andere geïnteresseerden? Dan is dit iets voor u.

Op donderdag 11 oktober is er in de bibliotheek Tholen een informatiebijeenkomst over de leesgroepen van Senia. Senia brengt mensen met eenzelfde culturele interesse bij elkaar, of dat nu interesse in Nederlandse en vertaalde literatuur is, in biografieën en geschiedenis, of u bent geïnteresseerd in filosofie of kunst. Voor al deze interesses heeft Senia aparte leesgroepen. Zelfs voor mensen die hun boeken graag in het Frans, Duits of Engels lezen en bespreken. De leesgroepen lezen en bespreken boeken uit een voor hun programma door Senia samengestelde boekenlijst. De discussie over de boeken gebeurt aan de hand van ‘leeswijzers’ met samenvattingen, recensies en discussievragen.

De informatiebijeenkomst over al deze programma’s en leesgroepen wordt georganiseerd in samenwerking met Bibliotheek Oosterschelde, vestiging Tholen. Belangstellenden zijn welkom op donderdag 11 oktober om 14:00 uur in de bibliotheek, Hof van Tholen 2 in Tholen. De bijeenkomst is gratis en vrijblijvend. Na een informatief gedeelte worden er praktische afspraken gemaakt met mensen die aan een leesgroep willen gaan deelnemen.

Aanmelden mag, hoeft niet, bij André Schoonderbeek, via e-mail andre.schoonderbeek@senia.nl
Meer informatie over de programma’s en werkwijze van Senia is te vinden op de website www.senia.nl.

‘Het werk van de kamerheer van de Koning’

Datum: woensdag, 10 oktober 2018

Tijd: Aanvang: 10.00 uur

Locatie: Oudelandsestraat 11, Tholen

De heer Asselbergs geeft ons een inkijkje in wat deze eervolle functie zoal inhoudt.

In iedere provincie beschikt de koning over een kamerheer en Amsterdam heeft een “eigen” kamerheer, die allen door de Koning worden benoemd.

Zij adviseren, begeleiden en vertegenwoordigen hem in hun ambtsgebied. Kamerheren hebben veel kennis van hun regio en beschikken over een groot netwerk. Vanuit hun ervaring kunnen zij adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van Koninklijke bezoeken aan de regio. Bovendien zijn zij betrokken bij grote evenementen zoals Prinsjesdag, staatsbezoeken en nieuwjaarsrecepties etc. Zijn functie speelt zich af op de achtergrond.

De heer Asselbergs is geboren en getogen in Bergen op Zoom, maar woont inmiddels het grootste deel van zijn leven in Zeeland waar hij o.a. burgemeester was in de gemeenten Sluis en Zierikzee. Destijds is de heer Asselbergs door Koningin Beatrix verzocht kamerheer van de Koningin in Zeeland te worden en ondertussen is hij na de kroning van Willem Alexander kamerheer van de Koning.

Datum: Woensdag 10 oktober 2018, 10.00 uur.
Plaats: Oudelandsestraat 11, Tholen
Door: Mr. Jack Asselberg
Toegang: Vrije gift

Studiemiddag met Heleen Bénard in Tholen

Datum: dinsdag, 9 oktober 2018

Tijd: aanvang is om 14.30

Locatie: de wingerd, Nieuwe Pad 1 in Tholen

Op dinsdag 9 oktober is er in Tholen een ouderencontactmiddag met Heleen Bénard, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover zij spreekt is: het Loofhuttenfeest. De bijeenkomst vindt plaats in de wingerd, Nieuwe Pad 1 in Tholen. De aanvang is om 14.30 uur en de toegang is vrij.

Loofhuttenfeest
Er is geen Joods feest dat zoveel te maken heeft met mensen uit de volken (heidenen) en geen feest dat zo vrolijk is als het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest (‘Soekot’ in het Hebreeuws) is een oogstfeest, een herdenkingsfeest èn het feest van de verwachting van de komst van Gods Rijk. De grootste bepaling van het feest is het wonen in een loofhut (‘soeka’). Israël woont een week lang in een loofhut als herinnering aan de veertig jaren dat het volk door de woestijn trok op weg naar het Beloofde land. Een loofhut heeft een dak van takken en bladeren. Er moet schaduw zijn, maar ’s nachts moeten de sterren zichtbaar zijn door het dak.

Achtergrond spreekster
Vanaf haar 21e werkte Heleen Bénard enkele jaren in Jeruzalem en sinds die tijd is Israël voor haar diep verbonden met Gods Woord. Heleen: “In de Bijbel wordt Israël 1477 keer genoemd, Jeruzalem 802 keer en Sion 157 keer. Als het voor mijn Hemelse Vader zo belangrijk is, wil ik ook voortdurend met Israël bezig zijn. Het is vreugde te ervaren hoe letterlijk het profetische woord vervuld wordt in onze dagen!” Ze besluit: “Gods Volk is in beweging. Lezend door de profeten zien we de komst van de Messias naderen. Bezig zijn met Israël is bezig zijn met je toekomst.”

Kijken, luisteren en genieten van About Music

Datum: zaterdag, 6 oktober 2018

Tijd: Aanvang 14.30 uur

Locatie: Gasthuiskapel in Tholen

Zaterdag 6 oktober geeft About Music een concert in de Gasthuiskapel in Tholen. Dit ensemble van 7 vrouwen en 1 man is in staat het publiek te beroeren.

Het repertoire is zeer divers en Heleen Bout, de dirigente is in staan met minimale aanwijzingen de zangers te laten bewegen en mooie klanken ten gehore te brengen. Laat u verassen! Kijk, luister en geniet!

Aanvang 14.30 uur en de toegang is vrij.