Home Privacystatement

Privacystatement

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Stichting Omroep Tholen, gevestigd te Tholen, Energieweg 17, 4691 SE, KvK-nummer 41114012 (hierna: OmroepTholen) omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van de website van OmroepTholen.

OmroepTholen acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen. Mocht je meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met OmroepTholen via avg@omroeptholen.nl.

In het algemeen kan OmroepTholen gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je je aanmeldt als donateur van OmroepTholen, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform.

Hoe verzamelen we gegevens?

OmroepTholen kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag, je aanmeldt als donateur, of als je verzoekplaten aanvraagt;

Via onze eigen website (www.omroeptholen.nl) – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt OmroepTholen via de website door o.a. het gebruik van cookies;

Op evenementen – OmroepTholen kan ook op de evenementen die zij organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor promotionele doeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementenlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij OmroepTholen hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Welke gegevens verzamelen we, van wie, met welk doel en hoe lang bewaren we deze gegevens?

Omdat we gegevens voor verschillende doeleinden verzamelen, kan je hieronder zien welke gegevens dat zijn, waarom en hoe lang we deze gegevens bewaren:

Vrijwilligers
Wat: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres;
Waarom: om je in te kunnen zetten als vrijwilliger voor een evenement;
Hoe lang: tot maximaal 4 weken nadat we je schriftelijke afmelding als vrijwilliger hebben ontvangen.

Aanvragen verzoeknummers
Wat: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
Waarom: om je verzoekplaat te kunnen invoegen in onze playlist;
Hoe lang: tot maximaal 4 weken nadat we je schriftelijke verzoek hebben ontvangen.

Donateurs
Wat: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, IBAN, donatiebedrag en e-mailadres;
Waarom: om je te kunnen benaderen als donateur om je een verzoek tot betaling te kunnen sturen;
Hoe lang: tot maximaal 4 weken nadat we je schriftelijke afmelding als donateur hebben ontvangen.

Adverteerders
Wat: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, IBAN en e-mailadres;
Waarom: om je te kunnen benaderen als adverteerder om je een verzoek tot betaling te kunnen sturen;
Hoe lang: tot maximaal 4 weken nadat we je schriftelijke afmelding als adverteerder hebben ontvangen.

Tot slot vallen ook door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals reacties op door ons beheerde social media sites geplaatste berichten onder gegevensverwerking. Welke gegevens je daar achterlaat, hoe lang deze worden bewaard en of deze voor andere doeleinden worden gebruikt valt buiten het bereik van OmroepTholen.

Met wie delen we gegevens?

OmroepTholen deelt geen gegevens met anderen, voor zover daar geen wettelijk vereiste voor bestaat.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites van  van OmroepTholen, waarnaar OmroepTholen linkt of social media buttons op onze website waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. OmroepTholen is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden.

Jouw keuzes en rechten

Je kunt je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

  • je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Hieronder kun je je gegevens aanpassen of verwijderen.

Jouw informatie onderhouden

OmroepTholen doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden.

Contact opnemen

Voor vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kan je contact met ons opnemen via avg@OmroepTholen.nl.

Wijziging privacy statement

OmroepTholen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we je daarover informeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

@Laatste wijziging 23 december 2019

Cookies en persoonsgegevens

Cookie-instellingen: [wpgdprc_consents_settings_link]Je kunt de instellingen, die je hebt gekozen toen je deze website ging bezoeken, hier aanpassen. [/wpgdprc_consents_settings_link]

Persoonsgegevens: Je hebt recht op inzage in en correctie en eventuele verwijdering van jouw persoonsgegevens. Wil je van dit recht gebruikmaken, vul dan hieronder het e-mailadres in dat je gebruikt hebt op deze website.

Vul hier jouw e-mailadres in: [wpgdprc_access_request_form]