Home Blog Pagina 3

College presenteert Mobiliteit Masterplan II Tholen


Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Mobiliteit Masterplan II Tholen en deze ter inzage te leggen.

Samenvatting
Op de locatie van de voormalige schoolgebouwen aan de Molenvlietsedijk te Tholen komt een zogenaamde Mobiliteitshub.
Deze hub heeft tot doel een bijdrage te leveren aan:

  • het gastvrij ontvangen van bezoekers van de Binnenstad;
  • een verbeterde bereikbaarheid van de medische functies in de Vliethof;
  • een goede infrastructuur voor het openbaar vervoer;
  • klimaatadaptatie.
   en bestaat uit:
  • circa 150 parkeerplaatsen (w.o. voor mindervaliden, opladen elektrische auto’s en eventueel deelmobiliteit);
 • circa 180 overdekte fietsparkeerplaatsen (met o.a. oplaadmogelijkheden, eventueel
  deelmobiliteit en een fietsreparatiezuil);
 • een overkapte wachtruimte met een openbaar toilet;
 • eventueel een pakketservice;
 • een toeristeninformatiepunt.

Ook komen er kiss&ride stroken voor o.a. Montessorischool De Kraal, KMV Concordia, (flex)taxi’s en Thover-busjes.
De huidige bestemming ‘Sport’ wordt vervangen door de bestemming ‘Verkeer’. Het
ontwerpbestemmingsplan ligt van 1 december tot en met 12 januari 2024 ter inzage in het gemeentehuis in Tholen en online op www.ruimtelijkeplannen.nl.

2023-11-28 Impressie Mobiliteit Masterplan Tholen

Beëdiging mw Hage als nieuw lid van de Commissie Samenleving


Tijdens de Commissievergadering Samenleving op dinsdag 28 november 2023 is mevrouw J.M. Hage namens de ChristenUnie beëdigd als lid van de Commissie Samenleving van de Gemeente Tholen.

Thoolse inwoners kunnen vanaf 15 december energietoeslag aanvragen


Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen is er de energietoeslag 2023 met een eenmalig bedrag van € 1.300. Inwoners van de gemeente Tholen kunnen vanaf 15 december 2023 de energietoeslag 2023 digitaal aanvragen via tholen.nl/energietoeslag-aanvragen.

Het aanvragen van de energietoeslag 2023 kan van 15 december 2023 tot en met 30 juni 2024. Inwoners die niet de mogelijkheid hebben om de aanvraag digitaal te doen, kunnen na 15 december contact opnemen met de gemeente door te bellen naar 14 0166.

Automatische uitbetaling
Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen of gebruik maken van de minimaregelingen krijgen de energietoeslag automatisch uitbetaald begin december. Zij hoeven geen aanvraag te doen. Vanaf deze week ontvangen zij een brief van de gemeente hierover.

Voorwaarden
De toeslag van € 1.300 wordt per huishouden één keer uitgekeerd voor het jaar 2023. Hierbij wordt uitgegaan van de hoofdbewoner van de woning die 21 jaar of ouder is en in de gemeente Tholen woont. Daarnaast moet een inwoner een laag inkomen hebben om in aanmerking te komen voor de toeslag. Met een laag inkomen wordt een inkomen bedoeld dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm. De overige voorwaarden zijn te vinden op tholen.nl/energietoeslag-aanvragen.

130 procent van de bijstandsnorm
Het kabinet wil dat mensen die rond moeten komen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum de energietoeslag kunnen aanvragen. De gemeenteraad heeft in 2022 besloten de energietoeslag 2023 te verruimen voor inwoners met een inkomen tot en met 130% van de bijstandsnorm. De inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm is maximaal het maandbedrag inclusief vakantiegeld:

Voor alleenstaanden tot pensioenleeftijd: € 1.581,81
Voor gehuwden/samenwonenden tot pensioenleeftijd: € 2.259,43
Voor alleenstaanden vanaf pensioenleeftijd: € 1.764,96
Voor gehuwden/samenwonenden vanaf pensioenleeftijd: € 2.396,68

Studenten
Voor studenten is er een eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Studenten die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een bedrag van € 400 vanzelf gestort.

Niet roken in je eigen huis: thuiszorgmedewerkers werken alleen in schone lucht


In 2030 moeten alle zorgorganisaties rookvrij zijn. Dat is een van de afspraken die eerder gemaakt zijn over het landelijke gezondheidsbeleid. Mensen beschermen tegen schadelijke tabaksrook is het doel. Dat vraagt om goede afspraken, zoals in de ouderenzorg, waar veel thuiszorgmedewerkers bij mensen thuis over de vloer komen. Want iemand verbieden te roken in zijn of haar eigen woning, dat is best een ding.

Thuiszorgmedewerker Christina van WVO Zorg klopt aan bij de woning van Joop van Gemert in Vlissingen. Ze gaat hem helpen bij het aantrekken van de steunkousen. Meneer Van Gemert was zestig jaar lang een stevige roker, in de coronaperiode is hij noodgedwongen gestopt. “Toch, als ik bezoek kreeg rookte ik nooit. Ook niet als de thuiszorgmedewerkers langskwamen. Niemand heeft me ooit moeten verzoeken niet te roken, dat komt ook omdat mijn kinderen strikt tegen roken zijn,” zegt Van Gemert. Dat is precies zoals het zou moeten, vinden ze bij WVO Zorg.

Woning moet gelucht worden
Want de regels zijn zo: wie hier thuiszorg krijgt, moet een half uur voordat de zorgmedewerker komt zijn of haar woning luchten. En tijdens dat bezoek wordt er niet gerookt. Volgens Christina houdt het merendeel van de cliënten zich daaraan. “Een enkele keer vergeten mensen het nog wel eens, velen van hen zijn ouder, en ja, roken is een gewoonte.”
En als het toch gebeurt dan heeft het personeel van WVO Zorg instructies gekregen hoe te handelen. Christina: “We vragen de cliënt meteen te stoppen met roken. En als een medewerker er niet tegen kan wegens bijvoorbeeld astma dan mag je de woning verlaten en afspreken over een half uur terug te komen, nadat er geventileerd is.”

WVO Zorg is een van de ouderenzorginstellingen in Zeeland die zich ‘Rookvrij’ noemt. Rookvrije zorg vindt de organisatie super belangrijk, zegt projectleider Jos Knook. “We moeten alle moeite doen om personeel te krijgen, dat geldt voor alle ouderenzorginstellingen. We zijn dus gebaat bij een laag ziekteverzuim. Daar willen we ons uiterste best voor doen.” Zo heeft het personeel van WVO Zorg al mee kunnen doen aan een cursus stoppen met roken.

Heldere afspraken in contract
En als het om nieuwe klanten gaat, dan zijn de afspraken volgens hem helder. “Bij nieuwe klanten wordt dit in het contract besproken, dat lukt goed. En ja, we kunnen ook zeggen dat we de zorg niet gaan leveren, maar dat komt eigenlijk niet voor.”

Christina vindt het rookvrij maken van zorg heel belangrijk. “Het gaat immers om je gezondheid.” En Joop van Gemert knikt instemmend. “Een goede zaak, maar wel moeilijk om helemaal uit te bannen, want stoppen met roken is moeilijk. Ikzelf heb er 60 jaar over gedaan om mijn verstand te vinden en ermee te stoppen. Door de corona moest het. Het is me meegevallen, ik had het eerder moeten doen.”

Maar het werk is nog niet gedaan. Projectleider Knook moet ook aan de slag met een andere doelgroep; de bewoners die appartementen huren in de gebouwen van zijn organisatie. Hier gaat straks de term ‘rookarm’ gelden. Knook: “Hier kunnen we het niet verbieden, als je tachtig jaar lang hebt gerookt en je komt in een instelling wonen, kun je moeilijk zeggen dat dat dat niet zo goed is voor iemands gezondheid. Dat gaan we niet doen, zo gaan we ook niet om met onze bewoners. ”

‘Best een worsteling’
Volgens Knook is er dus een brede aanpak nodig, waarbij de cliëntenraad intensief wordt betrokken. “Het is best een worsteling. Maar ik denk dat het wel uit te voeren is, want er kan altijd nog gerookt worden. Ook kunnen we de bewoners ondersteunen om te stoppen met roken, we bieden het aan. En er is apparatuur op de markt, die rook kan wegnemen uit een ruimte. Maar inderdaad, het vraagt geduld. En nee, we hebben van de cliëntenraad tot nu toe nog niet een ‘ho, ho, ho’ gehoord.”
Op 30 november is er in Amersfoort een landelijk congres over dit thema. In Zeeland zijn, voor zover bekend, de Zeeuwse ziekenhuizen inmiddels rookvrij, en ook de ouderenzorginstellingen WVO Zorg en Allévo noemen zich rookvrij.

Is de meerderheid van de Zeeuwen nou wel of niet voor nieuwe kerncentrales?


Dinsdag 28 november publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een enquête waaruit blijkt dat circa 40 procent van de Zeeuwen extra kerncentrales ziet zitten. Dat is een aanzienlijk verschil met de enquête van Kieskompas, die twee weken geleden is gepubliceerd. Daaruit kwam naar voren dat 63 procent van de Zeeuwen voorstander is van nieuwe kerncentrales.

Stel, je bent een politicus of Zeeuw en je wil graag de mening van de Zeeuwen over de geplande kerncentrales weten. Wat moet je dan concluderen uit deze twee sterk uiteenlopende enquêtes? Lees hier de vergelijking.

Het CBS heeft zijn representatieve onderzoek gehouden in de periode februari/april van dit jaar, onder 401 Zeeuwen, en nu pas gepubliceerd. Terwijl de Kieskompas-enquête, met de veel positievere uitslag voor extra kerncentrales, gebaseerd is op 7.502 Zeeuwen, eveneens gewogen naar geslacht, opleiding en leeftijd, en in de afgelopen maand is gehouden. Dat is dus een recenter en groter onderzoek.
Er zijn meer verschillen. De Kieskompas-enquête heeft maar twee vragen gesteld: ben je voor of tegen de bouw van meer kerncentrales en ook: ben je voor of tegen meer windmolenparken op land? Andere energie-opties kwamen niet aan de orde.

CBS gaat verder
Terwijl het CBS verder is gegaan in zijn vragen. Die heeft een hele serie vragen gesteld over alle mogelijke energievormen waarvan Nederland in de toekomst zou kunnen profiteren of juist niet.
Vervolgens blijkt uit de CBS-enquête dat de ontwikkeling van zonne-energie het populairst is van allemaal, ook in Zeeland waar 74 procent voorstander is van meer zonnepanelen. In andere provincies is het cijfer nog hoger.

Naar zonnepanelen heeft de Kieskompas-enquête niet gevraagd. En voor wat betreft de eventuele kerncentrales is door het CBS niet alleen gevraagd naar of je voor- of tegenstander bent van nieuwe exemplaren, maar ook wat de mensen vinden van de huidige hoeveelheid kernenergie.
Uit de antwoorden blijkt dat 24 procent van de Zeeuwen zegt dat ze evenveel kernenergie wil hebben als nu, niet meer, maar ook niet minder. Dat is het hoogste percentage van Nederland. Ook de Zeeuwse 40 procent voorstanders van extra centrales is het hoogste van ons land.

Zeeuwen pro-kernenergie
Het enige wat de twijfelende politicus nu nog kan doen is die twee laatste percentages bij elkaar optellen. Dan kan deze in elk geval concluderen dat de Zeeuwen meer pro-kernenergie zijn dan de mensen in andere provincies, namelijk 64 procent pro (CBS) of 63 procent pro (Kieskompas). Zo hoog komt geen enkele andere provincie.

Internetbankieren niet voor alle ouderen een koud kunstje


Meer tijd voor handelingen en duidelijke uitleg gewenst

Een op de tien senioren die internetbankiert heeft daar wel eens moeite mee. Zij vinden vooral de snelheid waarmee handelingen op de website en in de app van de bank moeten worden uitgevoerd lastig. Ook zijn ze vaak bang om iets fout te doen. Dit blijkt uit onderzoek van SeniorWeb onder bijna 900 ouderen.

Gemak
Veel senioren bankieren via de website en/of app van hun bank. Negen op de tien vindt dat heel handig. De app vindt men vaak makkelijker te gebruiken dan de website (47% tegenover 13%). Ook betaalt bijna de helft van de app-gebruikers al wel eens contactloos met hun smartphone of smartwatch, bijvoorbeeld in winkels en restaurants. Online bankieren biedt veel ouderen dus gemak. Echter 13% ervaart dat niet altijd zo. Zij hebben soms tot heel vaak moeite met internetbankieren.

Belemmeringen
Deze ouderen geven als belangrijkste reden hiervoor dat ze niet zo snel zijn met lezen en/of digitale zaken en je handelingen vaak snel moet uitvoeren (32%). Ook is men bang om iets fout te doen (31%). Een deelnemer legt het zo uit: ‘Ik vergeet steeds de volgorde van de handelingen; de site is te snel voor alle handelingen’. En een ander meldt: ‘Ik heb er moeite mee doordat ik slecht zie; het icoontje om te kunnen overmaken verdwijnt te snel’. Verder geven mensen aan dat zij moeite hebben met de teksten op de website of in de app van hun bank. Of begrijpen ze niet goed hoe de website of app werkt. Een deel van de senioren laat weten onvoldoende digitaal vaardig te zijn. De vele snelle veranderingen van de websites en apps, bedoeld om de veiligheid te verbeteren, maken het nog lastiger voor velen.

Oplossingen
De senioren die moeite hebben met online bankieren zouden dan ook graag zien dat er meer tijd komt om alle handelingen op de website of in de app uit te voeren. Ook vinden zij dat de teksten op de websites en in de apps van de banken duidelijker kunnen, zowel begrijpelijker als beter leesbaar (dus grotere letters). De websites en apps van de banken zouden volgens deze deelnemers idealiter wat minder vaak moeten veranderen. Ook vinden ze dat deze veranderingen duidelijker moeten worden aangekondigd en uitgelegd.

Digitaal meedoen
Gisteren organiseerde de Alliantie Digitaal Samenleven voor de tweede keer de Dag van Digitale Inclusie. Doel hiervan is dat iedereen digitaal kan (blijven) meedoen. Het onderzoek van SeniorWeb maakt duidelijk dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Voor een deel van de ouderen is het lastig om alle digitale ontwikkelingen bij te benen. Zij hebben hier hulp bij nodig. Van de ouderen die moeite met internetbankieren hebben, blijkt echter maar een derde hulp te vragen aan iemand uit hun omgeving. Voor alle senioren die hulp kunnen gebruiken is er nu duidelijke uitleg te vinden op de website seniorweb.nl/online-betalen. Ook zijn er overal in het land workshops internetbankieren en mobiel bankieren. Deze worden gegeven in leslocaties van SeniorWeb, regelmatig in samenwerking met Rabobank.

Stremming sluis van Stavenisse


Wegens werkzaamheden zal de sluis van Stavenisse GESTREMD zijn en zal er GEEN doorvaart mogelijk zijn op:

 • 6 dec van 07:00-13:30 uur
 • 7 dec van 08:00-14:30 uur

Beëdiging van een nieuw lid van de Commissielid Ruimte


Tijdens de Commissievergadering Ruimte op maandag 27 november 2023 is de heer L. Fontijne beëdigd als lid van de Commissie Ruimte van de Gemeente Tholen.

De bieb wordt booming: 150.000 euro voor veelzijdige bibliotheken


De bibliotheek van de toekomst is vooral een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Of je een boek, de krant of een internetartikel wil lezen, een taalmaatje zoekt, hulp nodig hebt met je DigiD, een workshop breien of haken wil volgen of gewoon een kopje koffie wil drinken. De bieb in je gemeente heeft het allemaal te bieden als het aan de overheid ligt. Ze hebben er zelfs 150.000 euro voor over om de bibliotheken toekomstbestendig te maken.

Vanaf 2025 zijn gemeenten verplicht om er voor te zorgen dat er in hun gebied genoeg goede bibliotheken beschikbaar zijn. Daarvoor komt ook structureel geld beschikbaar. Tot die tijd is er een overgangsregeling, waar Schouwen-Duiveland, Tholen en Terneuzen succesvol aanspraak op hebben gemaakt. Zij krijgen nu al geld om hun bibliotheken te verbeteren, op te knappen of zelfs nieuwe filialen te openen.

Laaggeletterdheid hoog op Tholen en Schouwen-Duiveland
Schouwen-Duiveland en Tholen hebben een hoge score als het gaat om laaggeletterdheid. Het gemiddelde percentage in Nederland is 12 procent, op Tholen en Schouwen-Duiveland is dat 15 procent. Bibliotheek Oosterschelde heeft ruim 150.000 euro gekregen om die laaggeletterdheid te bestrijden en tegelijkertijd de toegankelijkheid te vergroten.

Nieuwe bibliotheek in Sint-Maartensdijk
“Met dat geld gaan we onder andere in Sint-Maartensdijk een complete bibliotheek realiseren”, zegt directeur Robin Bierens. “In een uitgestrekte gemeente als Tholen is het in sommige kernen te ver rijden of lopen naar de bibliotheek dus gaan we met het geld een derde volwaardige bibliotheek maken in Sint-Maartensdijk.”
Net als bij de twee andere bibliotheken op het eiland, in Tholen-stad en Sint-Annaland, komt ook deze vestiging in een brede school, met een uitgebreide collectie boeken, activiteiten zoals taalcursussen en taalmaatjes en een informatiepunt digitale overheid.
Een bibliotheek huisvesten in een brede school is ideaal, zegt ook Irma Schout, coördinator van de bibliotheek Tholen. De bibliotheek in Tholen-stad zit samen met de kinder- en naschoolse opvang, vier bassischolen, de kinderfysiotherapeut en de GGD in een voormalige middelbare school.

Echt een ontmoetingsplek
“Ouders die hun kinderen naar de opvang brengen, komen hier met een ander kind nog even een boekje lezen. Opa’s en oma’s die hun kleinkinderen komen halen wippen even binnen voor de krant en een kop koffie. Vroeger was de bibliotheek een plek waar je vooral stil moest zijn en boeken kon lenen, nu is het een ontmoetingsplek met allerlei activiteiten”.

Schade aan boom en feestverlichting in Voorstraat Stavenisse


Maandag 27 november heeft een oranje bestelauto de boomstructuur alsmede de feestversiering/-verlichting in de Voorstraat van Stavenisse kapot gereden.