Reportages

Omroep Tholen zendt in april de digitale vergaderingen van de Commissies rechtstreeks uit. Vandaag (donderdag 8 april) hield de commissie Bestuurszaken haar vergadering en deze is hieronder nogmaals te bekijken:

Vergadering Commissie Bestuurszaken - Omroep Tholen - 8 april 2021


Wekelijks gesprek met de burgemeester (8 april )
Vandaag sprak Laban Hage met burgemeester Marleen Sijbers in het programma “Tholen in het Nieuws”. Het gesprek vond dit keer plaats via een telefoonverbinding omdat zij niet in de gelegenheid kon zijn naar de studio te komen.

Zij kon mededelen dat het aantal besmettingen op Tholen in een dalende lijn zit, weliswaar is er een stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Vanaf 21 april worden er versoepelingen aangekondigd in de coronamaatregelen. Houdt de berichtgeving in de gaten en mogelijk bieden de nieuwe maatregelen die aangekondigd zullen worden, wel mogelijkheden op activiteiten die nu nog niet mogelijk zijn. In geval van twijfel kan men te allen tijde de vraag opnieuw indienen bij de gemeente.

De VOG kan/moet aangevraagd worden voor bepaalde functies waarbij aangegeven moet worden voor welke werkzaamheden. Indien de landelijke regeling geen uitkomst biedt voor een gratis VOG, dan kan de aanvraag voor een kosteloze VOG ingediend worden bij de gemeente. Meer info bij mevrouw Marja Boluit (e-mail: marja.boluijt@tholen.nl).

De burgemeester gaf een toelichting op het nieuwe Groene Hart dat in Sint-Maartensdijk gerealiseerd zal worden in de loop van 2021. Er wordt met omwonenden nog overleg gepleegd over de inrichting van het groene gebied (enquête via websites en sociale media).

De online informatiebijeenkomst Toekomstig Tholen over de ontwikkeling van het kruispunt ter hoogte van de Molenvlietsedijk/N286 is op dinsdag 13 april vanaf 19.30 uur en deze wordt ook via de omroep uitgezonden. (www.toekomstigtholen.nl/informatiebijeenkomst). Aanmelding is niet nodig. Vragen kunnen gesteld worden via een chatfunctie. De bijeenkomst is op een later tijdstip alsnog te bekijken.

De lokale speeltuinbende Tholen start op 17 april met een digitale bijeenkomst waar uitleg wordt gegeven over de manier waarop de speeltuin getest zal worden. Wil je toch nog meedoen? Mail naar de gemeente.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 10 april kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Omroep Tholen zendt in april de digitale vergaderingen van de Commissies rechtstreeks uit. Vandaag (woensdag 7 april) hield de commissie Samenleving haar vergadering en deze is hieronder nogmaals te bekijken:

Vergadering Commissie Samenleving - Omroep Tholen - 7 april 2021


Omroep Tholen zendt in april de digitale vergaderingen van de Commissies rechtstreeks uit. Vandaag (dinsdag 6 april) hield de commissie Ruimte haar vergadering en deze is hieronder nogmaals te bekijken:

Vergadering Commissie Ruimte - Omroep Tholen - 6 april 2021


Wekelijks gesprek met de burgemeester (1 april )
Laban Hage sprak vanmiddag met burgemeester Marleen Sijbers in het programma “Tholen in het Nieuws”. Het gesprek duurde ook nu weer iets langer omdat er tijd en gelegenheid was om tussendoor fijne muziek ten gehore te brengen.

Helaas is het aantal besmettingen afgelopen week weer gestegen ten opzichte van de week daarvoor. Dit geldt ook voor de gemeente Tholen (zie hiervoor de gegevens die wij op onze website opgenomen hebben).

De burgemeester doet nogmaals een oproep om te denken aan de horeca en bestel daar iets lekkers voor de paasdagen.

TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) behelst een tijdelijke overbrugging in het levensonderhoud als gevolg van corona. Maar er zijn wel enkele strenge regels. Heb je twijfels of je er recht op hebt, bel dan met de gemeente.

Komende week start Akse-Media met de actualisering van de Gemeentegids. Bedrijven, verenigingen, etc krijgen daarover een e-mail van Akse-Media (controleer dus uw Spam-box). De gemeentegids wordt huis-aan-huis verspreid, tenzij er een Nee-Nee-sticker op de brievenbus zit.

Op 13 april vindt er een online informatiebijeenkomst plaats via de website https://toekomstigtholen.nl/informatiebijeenkomst over de aanleg van het kruispunt ter hoogte van de N286. Omroep Tholen onderzoekt of wij deze bijeenkomst ook kunnen uitzenden.

Omdat het maandag 6 april 2e Paasdag is, schuiven de Commissievergaderingen op; dwz Commissie Ruimte op dinsdag 6 april, Commissie Samenleving op woensdag 7 april en donderdag 8 april de Commissie Bestuurszaken.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 3 april kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.

 


Wekelijks gesprek met de burgemeester (25 maart)
Vanmiddag sprak Laban Hage met burgemeester Marleen Sijbers in het programma “Tholen in het Nieuws”. Het gesprek duurde  iets langer omdat er tijd en gelegenheid was om tussendoor fijne muziek ten gehore te brengen.

Helaas kwam Corona nog steeds ter sprake omdat de situatie in Nederland en ook in Zeeland nog zorgelijk te noemen is, met hoge bezettingen van ziekenhuizen en IC’s. Dus geen versoepelingen en maar wel een avondklok die vanaf 31 maart om 22.00 uur begint.

Koningsdag zal dit jaar wederom op een andere wijze georganiseerd moeten worden, omdat evenementen nog niet zijn toegestaan. Dit geldt tevens voor de herdenking op 4 mei, die sober en zonder publiek zal worden georganiseerd. In een van de volgende gesprekken hoopt de burgemeester daar meer over te kunnen mededelen.

De burgemeester deed een oproep om toch eens om je heen te kijken naar personen die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag.

Zaterdag 27 maart kunnen de bewoners op de Milieustraat in Sint-Maartensdijk gratis compost (max. 2 zakken p.p.) ophalen. Dit allemaal als dank voor het goed scheiden van GFT-afval. Wethouder Corniel van Leeuwen zal vanaf 11.00 uur persoonlijk de zakken overhandigen!

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 27 maart kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (18 maart)
Vanmiddag was burgemeester Marleen Sijbers te gast bij Laban Hage en hij sprak met haar over diverse onderwerpen.

Helaas kwam Corona nog steeds ter sprake omdat de situatie in Nederland en ook in Zeeland nog zorgelijk te noemen is, met hoge bezettingen van ziekenhuizen en IC’s.

De burgemeester heeft gedurende de dag van de verkiezingen vele stembureau’s bezocht en trof daar heel veel enthousiaste stembureauleden aan. De uitslagen van Tholen waren net voor 24.00 uur gereed en konden o.a. door Omroep Tholen gepubliceerd worden.

Ondernemers (die op dit moment in zwaar weer verkeren) worden gewaarschuwd met de actie actie “Blijf Alert” voor criminelen die met fout geld willen investeren in het bedrijf. Bij twijfel kijk op de website www.hetccv.nl of bij Melding Misdaad Anoniem.

Vanaf 6 april worden de afvalcontainers gescand op de aanwezigheid van een tag met postcode en huisnummer. Geen tag betekent dat de container niet meer gelegd. Dus heeft uw container nog geen tag, bel per omgaande met het nummer 0900-4433333.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 20 maart kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Op donderdag 11 maart zonden wij de Gemeenteraadsvergadering uit van de Gemeente Tholen.
Deze uitzending kunt u hier nogmaals bekijken:

Gemeenteraadsvergadering Tholen - 11 maart 2021 - Omroep Tholen


Wekelijks gesprek met de burgemeester (11 maart)

Laban Hage sprak vanmiddag met burgemeester Marleen Sijbers over diverse onderwerpen.

Helaas moest de burgemeester aangeven dat het aantal besmettingen in Tholen weer een stijgende lijn vertoont. Naast Vlissingen en Noord-Beveland zitten ook Tholen en Middelburg boven dat niveau, met 270 en 256 besmettingen per 100.000 inwoners.

Zij waarschuwde de oudere inwoners voor oplichters die zich voordoen als GGD-medewerkers, dit zijn in feite “prikfraudeurs” die bij de oudere inwoners proberen in huis te komen. Niet op in gaan, de GGD prikt NOOIT thuis.

Uiteraard deed Omroep Tholen mee aan de landelijke actie om het nummer Radar Love van Golden Earring te draaien om 17.15 uur als eerbetoon aan George Kooymans.

In het kader van de verkiezingen kunnen de vrijwilligers die werkzaam in de stembureaus zich gratis laten testen bij de GGD als zij dat nodig achten.

De avondklok tijdens de verkiezingen blijft van toepassing. Stembureauleden en -stemmers hebben een verklaring bij zich om zich tijdens de avondklok over straat te kunnen begeven.

De burgemeester roept de luisteraars op om eens een raadsvergadering te bekijken – nu die vanwege corona noodgedwongen wordt uitgezonden – om daarmee hopelijk een beter beeld te krijgen van de lokale politici als voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 13 maart kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 14.00 uur.


Op woensdag 3 maart zonden wij de vergadering uit van de Commissie Bestuurszaken/Samenleving van de Gemeente Tholen.
Deze uitzending kunt u hier nogmaals bekijken:

Vergadering Commissie Bestuurszaken/Samenleving Gemeente Tholen - 3 maart 2021


Wekelijks gesprek met de burgemeester (25 februari)

Vanmiddag was burgemeester Marleen Sijbers te gast bij Laban Hage en sprak met haar over diverse onderwerpen.

De burgemeester gaf een toelichting over de besluitvorming rondom de melding van de aangekondigde bijeenkomst van de politieke partij FvD op zondag 21 februari.

Zij gaf aan dat er vanuit de veiligheidsregio de wens leeft dat er meer maatwerk mogelijk zou zijn om lokaal te kunnen afwijken van landelijke regels.

Gemeente hoopt continuïteits- of liquiditeitsproblemen van maatschappelijk en culturele organisaties te voorkomen door compensatie van schade als gevolg van Covid-19 voor situaties tot 31 december 2020.

Een vraag van een luisteraar inzake het bouwen van ‘gasloze huizen’ waarbij uiteindelijk een gastank in de tuin wordt geplaatst? Deze vraag kon de burgemeester niet direct beantwoorden, maar heeft beloofd dit na te vragen bij de betreffende portefeuillehouder.

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn er twee stembureau’s (voor de locaties klik hier) geopend voor de bewoners uit de zogenaamde kwetsbare of risicogroepen die geen gebruik kunnen/willen maken van de reguliere opening op 17 maart.

De vergadering van de Commissie Bestuurszaken van 3 maart is een vergadering van alle Commissies tezamen.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 27 februari kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (18 februari)
Laban Hage sprak vanmiddag met burgemeester Marleen Sijbers over diverse onderwerpen.

De burgemeester heeft een extra uitleg gegeven naar aanleiding het bericht inzake “Het afwegingskader steunverlening Covid-19 voor sociaal maatschappelijke en culturele voorzieningen in Tholen”.

Zij riep de inwoners van Tholen op om foto’s te maken van ons erfgoed en deze foto’s kunnen tot 7 maart ingestuurd worden naar de gemeente via haar website.

Voorts sprak zij haar waardering uit voor de inzet van iedereen die een bijdrage heeft geleverd of nog gaat leveren voor de realisatie van de groene leer-, natuur-, speel-, en ontmoetingsplaats voor kinderen en dorpsbewoners in Scherpenisse.

Vanmiddag heeft de burgemeester 18 taarten binnen 1 uur mogen proeven in het kader van Heel Tholen Bakt. De foto’s volgen nog!

Om jongeren bewust te maken van het doen van hun politieke keuze, gaat de gemeente deze groep nog apart een brochure sturen.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 20 februari kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 14.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (11 februari)

Vanmiddag sprak Laban Hage met burgemeester Marleen Sijbers. Zij vertelde over haar ervaringen die zij mocht hebben toen zij een dagje mee is geweest met een van de strooiwagens.

Er was een vraag van een luisteraar over het strooien van zout/zand en op welke wegen dat gebeurt. Dit gaat in overleg met de provincie, die ook een deel van het strooiwerk voor haar rekening neemt en dan wordt er gestrooid op hoofdwegen, busroutes, etc, maar ook de fietspaden, bedrijventerreinen en aanrijroutes van ambulances.

De avondklok is na een nieuw ministerieel besluit verlengd naar 3 maart aanstaande. De burgemeester gaf een korte toelichting op het click en collect-systeem om bij niet-essentiële winkels toch aankopen te kunnen doen, mits de opgelegde spelregels gevolgd worden.

Voor kinderen zijn er gelukkig meer mogelijkheden om te kunnen schaatsen dan voor volwassenen bij het volgen van de Corona-regels. Op de schaatsclubs binnen Tholen mogen alleen leden gebruikmaken van deze banen.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 13 februari kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 14.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (4 februari)

Vanmiddag was burgemeester Marleen Sijbers ruim 45 minuten in gesprek met Laban Hage.

De Nederlandse Burgemeesters zouden liever de avondklok beëindigen, maar als de situatie rond de Britse variant het noodzakelijk maakt zijn zij het eens met een besluit tot verlenging.

De lockdown wordt gehandhaafd, maar er komt een lichte verruiming door het Click-and-Collect-systeem (online bestellen en na 4 uur kunnen ophalen). Als er vragen komen over de nieuwe situatie waarop geen direct antwoord te geven is, wordt dit binnen het veiligheidsoverleg besproken en Zeeland-breed vastgesteld zodat binnen Zeeland dezelfde regels worden gehanteerd.

Basisscholen mogen onder strikte regels weer open vanaf 8 februari, één school in Oud-Vossemeer gaat helaas niet open, omdat zij het beleid van het overkoepelende orgaan volgen. Dit besluit wordt overigens getoetst bij de Onderwijskoepel.

Vaccineren ja of nee is én blijft een eigen besluit! Private partijen zoals werkgevers kunnen vragen om een vaccinatiebewijs indien er juridische gesproken ‘een gerechtvaardigd belang is’ , dus moet dit degelijk onderbouwd worden.

Vrijdag 5 februari zal de burgemeester een bezoek brengen aan de teststraat in Sint-Maartensdijk.

De burgemeester gaf een toelichting op de online-enquête over de toegankelijkheid van gebouwen in de gemeente Tholen en riep iedereen op deze enquête in te vullen die problemen ondervinden bij de toegankelijkheid.

Toekomstigtholen.nl toont alle informatie over de toekomstige rotonde thv de N286 en de ontsluiting van het bedrijventerrein.

Verder werd er uitgebreid stilgestaan bij de herdenking van de Watersnoodramp op maandag 1 februari.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 6 februari kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 14.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (28 januari)
Vanmiddag sprak Laban Hage met burgemeester Marleen Sijbers.

De burgemeester besteedde aandacht aan de herdenking van de watersnoodramp, die dit jaar online wordt uitgevoerd vanuit het Watersnoodmuseum. Velen hebben een witte roos ‘geadopteerd’ die bij de herdenking zullen worden neergelegd.

Het gemeentehuis is ondanks de avondklok op donderdagavond tot 20.00 uur open. Verder sprak zij de hoop uit dat meer mensen de vergaderingen en het werk van de gemeente gaan volgen en daarmee misschien ook beter gaan waarderen. Zij hoopt dat meer mensen in contact komen met de leden van de gemeenteraad.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 30 januari kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 14.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (21 januari)
Vanmiddag sprak Laban Hage met burgemeester Marleen Sijbers.

De burgemeester moest – helaas nogmaals – de oproep doen om de maatregelen te volgen die nodig zijn om het virus in te dammen.
De gemeenteraad heeft gezien de omstandigheden besloten om vooralsnog de raadsvergaderingen digitaal te houden.

Komende week zal de marine in de gemeente Tholen een oefening houden, het is echter niet toegestaan om deze (duik-)oefeningen bij te wonen.

De burgemeester ziet heel graag dat de bewoners hun vragen stellen en dat zij die tijdens deze bijeenkomsten kan beantwoorden.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 23 januari kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het nieuws’ tussen 12.00 en 14.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (14 januari)

Vanmiddag was burgemeester Marleen Sijbers weer te gast in de studio en sprak Laban Hage met haar.

Helaas kon zij nog geen perspectief bieden voor de vele groepen, bewoners, bedrijven en zorginstellingen. Jammer genoeg kon zij geen uitsluitsel geven over het feit of er wel of geen vaccinatie locatie in Tholen komt. Verder gaf zij een toelichting op de vraag van een van de luisteraars waarom er geen Covid-cijfers op niveau van de kernen in onze gemeente worden gepubliceerd.

Aanmelden voor de Speeltuinbende is nog mogelijk tot 15 januari 17.00 uur via de website tholen.nl, er zijn intussen 30 aanmeldingen.

Om de drukte bij de komende verkiezingen te voorkomen, zullen er twee extra stemlocaties worden ingericht op 15 en 16 maart (gemeentehuis in Tholen en Haestinge in Sint-Maartensdijk). Er zijn nog vrijwilligers (18 jaar en ouder) nodig voor deze en de reguliere  locaties. Aanmelden kan via deze link.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 16 januari kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het nieuws’ tussen 12.00 en 14.00 uur.


Dit jaar was het niet mogelijk om aanwezig te zijn bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Tholen.
Tijdens deze recepties werd er altijd een mooie terugblik getoond van de activiteiten/gebeurtenissen die in het jaar daarvoor hebben plaatsvonden.
De terugblik over 2020 kunt u hieronder bekijken.


Laatste wekelijkse gesprek met de burgemeester (29 december) van 2020.

Vanwege oudjaarsavond op donderdag 31 december sprak Laban Hage met burgemeester Marleen Sijbers vanmiddag (29 december) in de studio.

Zij gaf een toelichting op de regeling Verklaring omtrent het Gedrag (VoG).  In sommige gevallen kan een vrijwilligersorganisatie een beroep doen op een kosteloze verklaring voor haar vrijwilligers. Informatie staat op de gemeentelijke website (klik hier) of neem contact op met mevrouw Marja Boluit (tel 14-0166).

Natuurlijk kwamen de vaste onderdelen zoals de coronamaatregelen, de druk op de (medische) zorg en de jaarwisseling ter sprake. Gratis toegankelijk zijn de activiteiten die te vinden zijn op www.denhaaginsideout.nl of via “Jij op Tholen” voor de jeugd.

Wegens het ontbreken van het gebruikelijke vuurwerk zullen op 31 december 00.00 uur de klokken op het eiland Tholen luiden als een signaal van hoop, eenheid en verbinding. Zowel de gemeentelijke klokken als die van vele kerken zullen te horen zijn.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren.

 


Wekelijks gesprek met de burgemeester (22 december)

Vanwege kerstavond op donderdag 24 december was burgemeester Marleen Sijbers vandaag te gast in de studio en uiteraard sprak Laban Hage met haar.

Zij gaf een toelichting op hetgeen allemaal inzichtelijk wordt gemaakt in het Dashboard Coronavirus en voorts vertelde zij dat in haar eigen gezin hun zoon is getroffen door het Corona-virus.

Op 31 december 00.00 uur zullen de klokken op het eiland Tholen luiden als een signaal van hoop en veerbinding.

Tenslotte riep zij de gezinnen in Tholen op – die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire – om contact op te nemen zodat de gemeente een goed beeld krijgt van de omvang van het aantal gezinnen.

Het gesprek is hieronder nogmaals te beluisteren.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (17 december)

Burgemeester Marleen Sijbers was wederom te gast in de studio en uiteraard sprak Laban Hage met haar.

Zij vroeg onder andere aandacht voor de kwetsbare jongeren die nu mogelijk in moeilijke omstandigheden terechtkomen. En zij roept ons op “Koop lokaal” daar waar het mogelijk is.

Het gesprek met haar is hieronder nogmaals te beluisteren.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (10 december)
Presentator Laban Hage sprak wederom in de studio met burgemeester Marleen Sijbers.

Zij vertelde over het indrukwekkende beeld dat zij gekregen heeft bij het bezoek aan het Watersnoodhuis in Stavenisse. Door Covid-19 zijn de bezoeken helaas in veel kleinere kring met een beperkt aantal deelnemers. Zij bezocht ook Scherpenisse w.o. de Kunstkamer en kreeg het verhaal mee van de Schuttersvereniging “Cloveniersgilde Scherpenisse”.

Zij bezocht vandaag de voedselbank en was onder indruk van het werk dat daar door de vrijwilligers verzet wordt.

Het gesprek met haar is hieronder nogmaals te beluisteren.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (3 december)
Presentator Laban Hage sprak in de studio met burgemeester Marleen Sijbers. Zij gaf een toelichting over de corona-maatregelen die nu zijn vervat in de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 en waarbij de Tweede Kamer de mogelijkheid heeft deze te controleren. Gelukkig daalt het aantal besmettingen in Zeeland harder dan in de rest van Nederland.

De burgemeester bedankte alle kinderen die mooie tekeningen hebben gestuurd en dat zij deze allemaal heeft doorgestuurd naar de Sint en zijn Pieten. Verder vertelde zij dat ze onder indruk was van het werk, dat door het Leger des Heils in Loods3 wordt verricht.

Het gesprek met haar is hieronder nogmaals te beluisteren.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (26 november)

Presentator Laban Hage sprak in de studio met burgemeester Marleen Sijbers. Hij was verheugd dat zij ook van de gelegenheid gebruik gaat maken om zaken toe te lichten die nuttig en nodig zijn. Vanzelfsprekend zal Corona ook nog op de agenda  blijven, maar hopelijk zullen ook andere onderwerpen in de toekomst ter sprake komen.

De burgemeester vertelde o.a. dat het gebruik van de CoronaMelder-app wordt aanbevolen, maar dat het te allen tijde vrijwillig is. Mocht bijvoorbeeld de werkgever een verplichting uitspreken, meldt dit dan op het telefoonnummer 088-1205100.

Het gesprek met haar is hieronder nogmaals te beluisteren.


Na afloop van de bijzondere gemeenteraadsvergadering ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Ger van der Velde-de Wilde werd zij met de gereedstaande taxi naar een onbekende bestemming vervoerd.

Dit bleek het oude stadhuis in de Hoogstraat te zijn, waar zij en haar man werden verrast op een mini-concert door de beiaardier en een zangeres. Hiervan is een korte registratie gemaakt.

Mini-afscheidsconcert voor de burgemeester - Omroep Tholen


Bijzondere gemeenteraadsvergadering ivm het afscheid van burgemeester Ger van der Velde – de Wilde van de gemeente Tholen:

Afscheid burgemeester Gemeente Tholen 12 november 2020 - Omroep Tholen


Wekelijks gesprek met de burgemeester (5 november)

Presentator Laban Hage had donderdag 5 november het laatste interview met burgemeester Ger van de Velde-de Wilde in de studio. Hij keek terug over de periode van 6 jaar waarin zij als burgemeester haar ambt heeft uitgevoerd. Uiteraard kwam Corona ook nog ter sprake.
Tot slot werd haar namens de Omroep een attentie aangeboden in de vorm van 2 mokken gevuld met chocolade van een Thoolse ondernemer.

Het gesprek met haar is hieronder nogmaals te beluisteren.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (29 oktober)
Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde beantwoordde vanmiddag in de studio vragen van presentator Laban Hage over de recente maatregelen als gevolg van het Corona-virus. Maar ook de komst van enkele nieuwe jongerenwerkers komt ter sprake.

Het gesprek met haar is hieronder nogmaals te beluisteren.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (22 oktober)
Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde beantwoordde vanmiddag in de studio vragen van presentator Laban Hage over de wijze waarop onze gemeente omgaat met de recente maatregelen als gevolg van het Corona-virus alsmede enkele actuele onderwerpen waaronder de energietransitie.

Het gesprek met haar is hieronder nogmaals te beluisteren.


Afgelopen donderdag 15 oktober was er een extra gemeenteraadsvergadering, die kunt u hieronder nog eens bekijken.

Gemeenteraadsvergadering 15 oktober 2020 - Omroep Tholen


Wekelijks gesprek met de burgemeester (15 oktober)
Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde was vanmiddag in de studio om met presentator Laban Hage te spreken over de wijze waarop onze gemeente omgaat met de recente maatregelen als gevolg van het Corona-virus.

Het gesprek met haar is hieronder nogmaals te beluisteren.


Zaterdagochtend 10 oktober speelde SPS JO11 tegen Tholense boys JO11 2. De wedstrijd werd door Omroep Tholen opgenomen en is is hieronder terug te bekijken.
Daarnaast speelde SPS 1 thuis tegen Rillandia. Deze wedstrijd werd door Omroep Tholen live uitgezonden en is hieronder terug te kijken.

Jeugd Voetbal - SPS - Tholense Boys - Omroep Tholen TV

Voetbalwedstrijd SPS - Rillandia - Omroep Tholen TV


Wekelijks gesprek met de burgemeester (8 oktober)
Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde was ondanks de stromende regen op bezoek gegaan bij de eigenaren van de boeren schuur in Oud Vossemeer die deze middag verbrand is. Daarna kwam zij naar de studio om met presentator Laban Hage te spreken over de wijze waarop onze gemeente omgaat met de maatregelen als gevolg van het Corona-virus.

Het gesprek met haar is hieronder nogmaals te beluisteren.


Vredesconcert OVM

Zaterdag 26 september jl. hield de Oud Vossemeerse Muziekvereniging haar uitgestelde vredesconcert en Omroep Tholen was erbij.

Vredesconcert Oud Vossemeer's Muziekvereniging - 26 september 2020


Die Heenetrecht

Omroep Tholen was 5 oktober op bezoek bij basisschool Die Heenetrecht in Oud Vossemeer.

Die Heenetrecht natuurouders 05-10-2020 - Omroep Tholen


WHS – Klundert

In verband met de huidige corona maatregelen van het RIVM mag er geen publiek bij sportevenementen, maar Omroep Tholen was er op zaterdag 3 oktober live bij met verslaggevers.
Daarnaast was via de website en via Omroep Tholen TV de wedstrijd WHS – Klundert te volgen.

De eindstand van deze wedstrijd was 2-2.
De wedstrijd is hieronder nogmaals te bekijken.

Voetbalwedstrijd WHS 1 - Klundert _ 3 oktober 2020 - Omroep Tholen


Gemeenteraadsvergadering 1 oktober 2020

Gemeenteraadsvergadering 1 oktober 2020 - Omroep Tholen


Wekelijks gesprek met de burgemeester (1 oktober)

Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde was wederom in de studio om met presentator Laban Hage te spreken over de wijze waarop onze gemeente omgaat met de maatregelen als gevolg van het Corona-virus.

Het gesprek met haar is hieronder nogmaals te beluisteren.


Willem BoonOp dinsdag 29 september hebben wij een speciale radio-uitzending gemaakt als eerbetoon aan de op zaterdag 26 september overleden oud-voorzitter en programmamaker Willem Boon. Dit speciale programma “Willem’s Platenkast” kun je hier nogmaals beluisteren:
van 19.00 – 20.00 uur

van 20.00 – 21.00 uur


Op 29 september was de bekendmaking van de eerste aanbevolen kandidaat burgemeester Gemeente Tholen.
Uitzending gemist? Zie hieronder de TV uitzending.

Bekendmaking eerste aanbevolen kandidaat burgemeerster Gemeente Tholen - 29 september 2020


Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 september vonden in het gemeentehuis commissievergaderingen plaats. Deze kunt u hier terugluisteren.

Maandag 21 september 2020, 19.00 uur (vergadering start rond de 31e minuut):

20.00 uur:

21.00 uur:

22.00 uur:

23.00 uur:

Dinsdag 22 september 2020, 19.00 uur (vergadering start rond de 31e minuut):

20.00 uur:

Woensdag 23 september 2020, 19.00 uur (vergadering start rond de 40e minuut):

20.00 uur:


Wekelijks gesprek met de burgemeester (24 september)

Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde was weer in de studio om met presentator Laban Hage te spreken over de wijze waarop onze gemeente omgaat met de maatregelen als gevolg van het Corona-virus.

Het gesprek met haar is hieronder nogmaals te beluisteren.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (17 september)

Donderdagmiddag 17 september was burgemeester Ger van de Velde-de Wilde weer te gast in de studio. De burgemeester sprak met presentator Laban Hage over hoe onze gemeente omgaat met de maatregelen als gevolg van het Corona-virus.

Het gesprek met de burgemeester is hieronder nogmaals te beluisteren.

 


Wekelijks gesprek met de burgemeester (10 september)

Donderdagmiddag 10 september was burgemeester Ger van de Velde-de Wilde – na de vakantieperiode – weer te gast in de studio. De burgemeester sprak met presentator Laban Hage over hoe onze gemeente omgaat met de maatregelen als gevolg van het Corona-virus.

Het gesprek met de burgemeester is hieronder nogmaals te beluisteren.

 


Bekijk hieronder de rondleiding door ons nieuwe studiopand naar aanleiding van de opening op 28 augustus 2020.

35 jaar Omroep Tholen - Rondleiding door het studiopand


Gemeenteraadsvergadering 9 juli 2020

Gemeenteraadsvergadering 9 juli 2020 - Omroep Tholen


Ingebruikname Fontein Stavenisse

Ingebruikname Fontein Stavenisse - Omroep Tholen 2020


Gedicht over Rien Burgers

Gedicht over Rien Burgers


Rondleiding Kruidentuin Camping Kruytenburg

Rondleiding Kruidentuin Camping Kruytenburg - Omroep Tholen 2020


Expertmeeting duurzaamheid 30 juni 2020

Expertmeeting duurzaamheid 30 juni 2020 - Gemeente Tholen


Expertmeeting duurzaamheid 29 juni 2020

Expertmeeting duurzaamheid 29 juni 2020 - Gemeente Tholen


Gemeenteraadsvergadering van donderdag 18 juni 2020:

Gemeenteraadsvergadering Tholen - 18 juni 2020 - Omroep Tholen


Wekelijks gesprek met de burgemeester:

Donderdagmiddag 25 juni was burgemeester Ger van de Velde-de Wilde te gast in de studio. De burgemeester sprak met presentator Laban Hage over hoe onze gemeente omgaat met de maatregelen als gevolg van het Corona-virus.

Het gesprek met de burgemeester is hieronder nogmaals te beluisteren.


Wekelijks gesprek met de burgemeester:

Donderdagmiddag 4 juni was burgemeester Ger van de Velde-de Wilde wederom te gast in de studio. De burgemeester sprak met presentator Laban Hage over hoe onze gemeente omgaat met het Corona-virus.

Het gesprek is hieronder nogmaals te beluisteren.


Wekelijks gesprek met de burgemeester:

Donderdagmiddag 29 mei was burgemeester Ger van de Velde-de Wilde te gast in de studio. De burgemeester sprak met presentator Laban Hage over hoe onze gemeente omgaat met het Corona-virus.

Het gesprek is hieronder nogmaals te beluisteren.


Anita & Ed maken een muzikaal rondje door Tholen:

Het bekende Thoolse zangduo Anita & Ed maakten op zaterdag 16 mei vanaf 10.00 uur een muzikaal rondje door Tholen.

Het zangduo ging hierbij langs diverse verzorgingstehuizen binnen onze gemeente. Aangekomen bij een verzorgingstehuis werd de apparatuur uit de bestelbus geladen en werd er vanuit de tuin of vanaf de straat een optreden verzorgd speciaal voor de inwoners van het verzorgingstehuis.

Anita & Ed - Een muzikaal rondje langs Thoolse verzorgingshuizen - Omroep Tholen 2020


Wekelijks gesprek met de burgemeester:

Donderdagmiddag 14 mei was burgemeester Ger van de Velde-de Wilde te gast in de studio. De burgemeester sprak met presentator Laban Hage over hoe onze gemeente omgaat met het Corona-virus.

Het gesprek is hieronder nogmaals te beluisteren.


Extra gemeenteraadsverdering:

Dinsdag 12 mei 2020 was er een extra gemeenteraadsvergadering. Tijdens deze vergadering is de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Tholen aan de commissaris van de Koning aangeboden en besproken.
Verder is de verordening op de Vertrouwenscommissie Tholen 2020, dit is de commissie die het selectieproces voor de nieuwe burgemeester zal begeleiden, vastgesteld en zijn de leden van de vertrouwenscommissie benoemd.
U kunt hier de vergadering nog eens nakijken en of luisteren.

Gemeenreraadsvergadering 12 mei 2020 - Omroep Tholen


Wekelijks gesprek burgemeester:

Donderdagmiddag 7 mei was burgemeester Ger van de Velde-de Wilde te gast in de studio. De burgemeester sprak met verslaggever Laban Hage over hoe onze gemeente omgaat met het Corona-virus.

Het gesprek is hieronder nogmaals te beluisteren.


4 mei Herdenking 2020:

Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei wordt om 20.00 uur altijd twee minuten stilte in acht genomen.
Kort voor de twee minuten stilte hield de burgemeester van Tholen, mevrouw Ger van de Velde-de Wilde, een korte toespraak.

De toespraak en de kranslegging, welke live te volgens was via Omroep Tholen, is hieronder nogmaals te bekijken.

Dodenherdenking 2020 Tholen - Omroep Tholen


Impressie van de Woaidaehen, Grôôt Pesôôt 2020

Impressie van de Woaidaehen, Grôôt Pesôôt 2020 - Omroep Tholen


Zomerconcert 31 augustus 2019

Zaterdag 31 augustus vulde het Christelijk gemengd koor “Praise Him” onder leiding van dirigent Peter Biemond met mooie klanken de ruimte van de koorkerk van de Grote Kerk te Tholen. Dit in het kader van Zomerconcerten Tholen. Alweer het 16e concert van dit jaar 2019.

Hieronder kunt u kijken naar een video-opname hiervan.

Zomerconcert 31 augustus 2019


Zomerconcert 10 augustus 2019

Op zaterdag 10 augustus brachten Aart en Helma Kot een gevarieerd en gepassioneerd concert ten gehore.

Aart begeleide zijn vrouw Helma, die mezzosopraan zingt, op het van Dam orgel en tevens liet diverse solo orgelwerken horen.

Met dank aan Rien Burgers voor de video-opname.

Zomerconcert 10 augustus


Zevendorpentocht 2019

Zevendorpentocht 2019 - Omroep Tholen


Optreden Interkerkelijk Mannenkoor Tholen
Op zaterdag 22 juni 2019 trad het Interkerkelijk Mannenkoor Tholen op in de Grote Kerk van Tholen. Dit in het kader van de serie Zomerconcerten.

Onderstaande video werd gemaakt door Rien Burgers.

Optreden Interkerkelijk Mannenkoor Tholen


Optreden Chr. Mannenkoor Door Eendracht verbonden op zaterdag 1 juni 2019
De video werd gemaakt door Rien Burgers.

Zomerconcert 1 juni 2019


Optreden Kees van Dis tijdens zomerconcert 25 mei 2019

Optreden Kees van Dis tijdens het zomerconcert op zaterdag 25 mei 2019


Op woensdag 22 mei 2019 werd de raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis in Tholen.
Wil je de vergadering terugluisteren. Dan kan dat via onderstaande speler.


Optreden kinderkoor Eigenwijs

De video werd gemaakt door Rien Burgers

Optreden kinderkoor Eigenwijs


Commissievergadering 13 mei 2019
Op maandag 13 mei werd in de raadszaal van het gemeentehuis in Tholen de Commissievergadering gehouden.
Hieronder kun je de opname terug luisteren. Deze opname bestaat uit twee delen.

Deel 1 gaat o.a. over het Bravis ziekenhuis

Deel 2 gaat over Omroep Tholen


11 mei 2019 Open dag brandweer Tholen.

Opendag en Werving Vrijwilligers Brandweer Tholen 2019


11 mei 2019:
Feestelijke Opening van het Muzieklokaal van Concordia in Tholen.

Feestelijke Opening Muzieklokaal Concordia Tholen 2019


Koningsdag 27 april 2019
Onderstaande video-opname is gemaakt tijdens Koningsdag 2019 in Sint Philipsland, Anna Jacobapolder en Sint Annaland.

Koningsdag 2019 St Philipsland Anna Jacobapolder en St Annaland


Raadsvergadering 4 april 2019


Interview met minibike talent Joey Wessels uit Tholen

Sport: Minibike talent Joey Wessels - Reportage Omroep Tholen 23-03-2019