Home Reportages

Reportages

Uitzending Gemeenteraadsvergadering inzake de kadernota 2023 van 7 juli 2022

Gemeenteraadsvergadering Tholen - 7 juli 2022 - Omroep Tholen


Uitzending Commissie Bestuurszaken van 29 juni 2022

Vergadering Commissie Bestuurszaken - 26 juni 2022


Uitzending Gemeenteraadsvergadering van 16 juni 2022

Gemeenteraadsvergadering Tholen - 16 juni 2022 - Omroep Tholen


Uitzending Commissie Bestuurszaken van 9 juni 2022

Vergadering Commissie Bestuurszaken - 9 juni 2022


Uitzending Commissie Samenleving van 8 juni 2022

Vergadering Commissie Samenleving - 8 juni 2022 - Omroep Tholen


Uitzending Commissie Ruimte van 7 juni 2022

Vergadering Commissie Ruimte - 7 juni 2022 - Omroep Tholen


Tijdens deze zonnige Koningsdag op 27 april 2022 waren onze vrijwilligers ook aanwezig en hebben onderstaande filmimpressie gemaakt.

Koningsdag 2022 - Omroep Tholen

 


Omroep Tholen zond donderdag 21 april de vergadering van de Gemeenteraad Tholen rechtstreeks uit.

Gemeenteraadsvergadering Tholen - 21 april 2022 - Omroep Tholen


Uitzending Commissie Bestuurszaken van 13 april 2020

Vergadering Commissie Bestuurszaken - 13 april 2022


Uitzending Commissie Samenleving van 12 april 2022

Vergadering Commissie Samenleving - 12 april 2022 - Omroep Tholen


Uitzending Commissie Ruimte van 11 april 2022

Vergadering Commissie Ruimte - 11 april 2022 - Omroep Tholen


Woensdagavond 30 maart werden de leden van de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Gemeenteraadsvergadering Tholen - 30 maart 2022 - Omroep Tholen


Een extra gemeenteraafsvergadering in verband met de aftredende raadsleden op 29 maart 2022.

Gemeenteraadsvergadering Tholen - 29 maart 2022 - Omroep Tholen


Een extra gemeenteraadsvergadering inzake de reparatieduur van de Tholense brug op 9 maart 2022.

Extra gemeenteraadsvergadering Tholen - Sluiting Thoolse brug


Op 24 februari werd een informatiebijeenkomst georganiseerd over de voorgenomen sluiting van de Tholense brug gedurende 3 weken.

Informatiebijeenkomst Gemeente Tholen - 24 februari 2022 - Omroep Tholen


Uitzending Gemeenteraadsvergadering van 17 februari 2022

Gemeenteraadsvergadering Tholen - 17 februari 2022 - Omroep Tholen


Uitzending Commissie Bestuurszaken van 9 februari 2022

Vergadering Commissie Bestuurszaken - 9 februari 2022

 


Uitzending Commissies Ruimte en Samenleving van 7 februari 2022

Vergadering Commissie Ruimte & Samenleving - 7 februari 2022 - Omroep Tholen

 


Ook dit jaar kan het Interkerkelijk Mannenkoor Tholen helaas geen Kerstconcert verzorgen.
Daarom is er een uitzending van eerder opgenomen kerstliederen gezongen door het mannenkoor.
Tevens is er een aantal samenzang liederen te horen.


Kerstavond 24 december 2021
Kerstzangavond vanuit de Hervormde kerk in Stavenisse
Met medewerking van:
– Ds. M.A. Post, gebed en meditatie
– Mw. A. Post, voordracht gedicht
– Dhr. M.J. Post, Piano
– Mannenkoor ‘Thools Mannenensemble’ o.l.v. dhr. K. van der Slikke
– Dhr. C. den Ouden, Orgel
– Mw. A. Kloet, Trompet


Gesprek met de burgemeester (23 december)
Burgemeester Marleen Sijbers was te gast in het programma Tholen in het Nieuws. Vanwege de coronamaatregelen werd het gesprek telefonisch gehouden met Laban Hage.

De burgemeester geeft wederom een toelichting op de huidige omstandigheden en maatregelen rond Covid.

De burgemeester heeft middels de media een open brief gestuurd naar alle inwoners waarin zij steun vraagt om elkaar – figuurlijk – extra vast te houden en toch nog maar eens het dringende verzoek doet om zich aan de basismaatregelen te houden. De gehele brief staat op onze website.

Er zijn aangepaste openingstijden voor zowel het Gemeentehuis als de Gemeentewerf. Uiteraard is op 25 december en 1 januari 2022 de Milieustraat gesloten.

Er zijn twee buurtpreventieteams in Tholen en Sint-Maartensdijk en zij zijn op zoek naar nieuwe teamleden en mogelijk kunnen in andere kernen ook buurtpreventieteams worden opgericht.

Zij kijkt terug op een eerste jaar als burgemeester dat erg turbulent is geweest. Zij sprak in de afgelopen maanden met diverse instanties over de problemen als gevolg van corona, zoals huisartsen, vrijwilligers, zorgcentra, de kerkleiders, het Leger des Heils, eenzame en kwetsbare mensen.

Zij wil liever niet in het middelpunt van de belangstelling staan omdat de inwoners, maar bijvoorbeeld ook de ambtenaren het veel zwaarder hebben.

Zij hoopt komend jaar wél de jubilarissen te kunnen bezoeken en fysiek de koninklijke onderscheidingen te mogen uitreiken.

De jaarlijkse kerstgroet met bijzondere boodschappen kunt u kerstavond bekijken op onze TV en website.


Gesprek met Frank Hommel (16 december)
Wethouder Frank Hommel was te gast in het programma Tholen in het Nieuws en kon hij antwoord geven op de vragen die Enrico Tichem voor hem had verzameld.

Frank Hommel deed nogmaals een oproep aan haar bewoners om toch vooral Lokaal te kopen en gebruik te maken van de mogelijkheden om bijvoorbeeld het kerstdiner te laten bezorgen of zelf af te halen. Hij sprak de heel fijne medewerking van de horeca uit die zich heel netjes aan de maatregelen houdt.
De Thoolse scholen hebben het zodanig in kunnen richten dat zij allemaal vanaf maandag 20 december kunnen sluiten. Natuurlijk zijn er noodopvang-mogelijkheden voor kinderen van mensen met een essentieel beroep.
Binnen de gemeente wordt gedacht en gesproken over een nieuwe terrassenbeleid en dat overleg vindt plaats samen met de horeca.

Frank gaf een toelichting op ondernemerspeiling die door de gemeente wordt gehouden bij de thoolse ondernemers, de burgerpeiling is intussen afgesloten.

De gemeente plaatst op dit moment op diverse plaatsen extra glasbakken zodat er nog meer glas gescheiden kan worden aangeleverd. De plaatsen waar de extra glasbakken worden geplaatst, staan vermeld in een artikel op onze website.

De wethouder heeft een bezoek gebracht aan de Koningin Julianaschool, groep 8 in Sint Philipsland. De reden was het feit dat deze groep naar allerlei instanties brieven hebben gestuurd met vragen over zaken die anders of beter zouden moeten in hun kern. Zo stuurden zij brieven naar Mark Rutte, de politie en de gemeente. Hij heeft met de groep een uur gesproken en uitgelegd wat er wel en niet mogelijk kan binnen een gemeente. Zij willen graag een Hema en McDonalds in hun dorp omdat er te weinig winkels zijn. Natuurlijk kwam ook het strandje ter sprake, zo willen zij graag een vlot op het strandje en ook kwam het opruimen van zwerfafval ter sprake.

De wethouder gaf een terugblik over de goede samenwerking binnen het college van Burgemeester en Wethouder. Door de financiële ruimte die is ontstaan, kon er een mooie begroting voor 2022 worden gepresenteerd.

De uitzending is hieronder nogmaals te beluisteren en tijdens de reguliere herhaling van Tholen in het Nieuws op zaterdag 18  december tussen 12.00 en 14.00 uur.


Gemeenteraadsvergadering 9 december 2021

Gemeenteraadsvergadering Tholen - 9 december 2021 - Omroep Tholen


Commissie Bestuurszaken 2 december 2021

Extra Vergadering Commissie Bestuurszaken 2 december 2021 - Omroep Tholen


Gesprek met Marleen Sijbers (2 december)
Donderdag 2 december was burgemeester Marleen Sijbers te gast in het programma Tholen in het Nieuws en kon zij antwoord geven op de vragen die Laban Hage had verzameld.

De burgemeester reageerde op haar open brief die deze week gepubliceerd werd in de lokale bladen, waarop zij zowel positieve als ook wel negatieve reacties heeft ontvangen. Natuurlijk benadrukte zij nogmaals het feit dat iedereen een vrije keuze heeft over het wel of niet gevaccineerd te worden.

De ‘horeca’ (maar ook sportverenigingen met horeca) heeft nog steeds de mogelijkheid om een vergoeding van €300,00 aan te vragen als een kleine tegemoetkoming voor de kosten van corona-maatregelen.

Boostervaccinaties worden mogelijk in Tholen in de Meulvliet en van medio december in Sint-Maartensdijk in de Haestinge. Afspraken moeten gemaakt worden via het telefoonnummer 0800 7070. Of klik hier. Prikken zonder afspraak kan nog steeds voor de 1e of 2e vaccinatie.

Komend weekend is het de verjaardag van Sint Nicolaas. Vier het wel maar beperk het aantal gasten in huis!

Deze week waren de diverse commissievergaderingen van de gemeente Tholen en vandaag was er een extra vergadering van de commissie Bestuurszaken. Daar werd door de directeur Brandweer vanuit de Veiligheidsregio Zeeland uitleg gegeven over het  beleidsplan veiligheid.

De Haringvlietbrug (incl parallelweg) is wederom afgesloten tussen maandag 6 december 21.00 uur tot dinsdag 7 december 05.00 uur. Omleidingen zijn aangegeven.

Op maandag 6 december 12.00 uur wordt een NL-allert testbericht uitgezonden via de gebruikers van een mobiele telefoon. Heeft u dat nog niet ingesteld, doe dat alsnog voor maandag a.s. Nadere informatie vind u op www.zeelandveilig.nl/nl-alert/

Donderdag 9 december is het de laatste gemeenteraadsvergadering van 2021 en het is de één na laatste raadsvergadering voor de verkiezingen in Maart 2022.

De burgemeester deed nog een oproep om aandacht te geven tijdens de komende feestdagen aan de eenzame medeburgers, in onze familie, onze straat of zelfs de sportclub.

De uitzending is hieronder nogmaals te beluisteren en tijdens de reguliere herhaling van Tholen in het Nieuws op zaterdag 4  december tussen 12.00 en 14.00 uur.


Commissie Bestuurszaken 1 december 2021

Vergadering Commissie Bestuurszaken 1 december 2021- Omroep Tholen

 


Commissievergadering Samenleving 30 november 2021

Vergadering Commissie Samenleving 30 november 2021 - Omroep Tholen

 


Commissievergadering Ruimte van 29 november 2021

Vergadering Commissie Ruimte 29 november 2021 - Omroep Tholen

 


Gesprek met wethouder Frank Hommel (25 november)
Deze keer was wethouder Frank Hommel te gast in het programma Tholen in het Nieuws en beantwoordde de vragen die Laban Hage had verzameld.

Frank benadrukte nogmaals de hartekreet om lokaal te kopen en iets minder uit te geven aan bepaalde Chinese artikelen.

Hij sprak zijn ongenoegen uit over het feit dat voetbalverenigingen hun vrijwilligers niet meer durven in te zetten om de CoronaCheck uit te voeren omdat zij allerlei verwensingen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Het inzetten van externe beveiligers moet feitelijk niet nodig zijn.

De bouw van de nieuwe Haestinge kan nu feitelijk van start gaan, daarvoor begint binnenkort de sloop van de oude gebouwen.

Binnenkort vinden de commissievergaderingen plaats en deze zenden wij natuurlijk ook uit. Op 29 november Commissie Ruimte, 30 november Commissie Samenleving, 1 en 2 december Commissie Bestuurszaken. Op 1 dec is de laatste gemeenteraadsvergadering in dit jaar en de een na laatste in deze coalitie. In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De omroep gaat daarvoor een verkiezingsdebat in Sint Philipsland organiseren.

Frank geeft een warm pleidooi voor het behoud van de enige wielerronde op Tholen, namelijk de ronde van Oud-Vossemeer. Met name de aanwas van jonge sporters/wielrenners is heel belangrijk. Uit hoofde van zijn wethoudersschap bezoekt Frank het gehele jaar door allerlei sportwedstrijden. Behalve op sommige zaterdagen want als het mooi weer is springt hij op zijn fiets.

Het komende jaar krijgt het toerisme een extra boost door allerlei maatregelen zoals de nieuwe stadsgidsen. Er zijn genoeg interessante zaken in de gemeente zoals Het Watersnoodhuis in Stavenisse, De Meestoof in Sint-Annaland, Het Roosevelthuis in Oud-Vossemeer.

De uitzending is hieronder nogmaals te beluisteren en tijdens de reguliere herhaling van Tholen in het Nieuws op zaterdag 27 november tussen 12.00 en 14.00 uur.


Burgemeester Marleen Sijbers, wethouder Peter Hoek en de gezamenlijke gebruikers waren aanwezig bij de officiële opening van de Brede School Tholen op vrijdag 12 november 2021 om 13.00 uur

Omroep Tholen zond deze officiële opening rechtstreeks uit.

Opening Brede School Tholen 12-11-2021 - Omroep Tholen


Omroep Tholen zond donderdag 11 november de gemeenteraadsvergadering rechtstreeks uit. De uitzending van deze vergadering kunt u hier nogmaals bekijken.

Gemeenteraadsvergadering Tholen - 11 november 2021 - Omroep Tholen


Gesprek met wethouder Van Leeuwen (11 november)
Wethouder Corniel van Leeuwen was – voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering – te gast in het programma Tholen in het Nieuws en beantwoordde de vragen die Laban Hage had verzameld.

Helaas geen positief nieuws qua corona, ook in Zeeland en Tholen een stijging van 50%. In de Meulvliet komt alleen een mogelijkheid om te Testen voor Toegang. Dit zijn geen testen die uitgevoerd worden door de GGD.

Helaas komt de Sint dit jaar niet binnen met zijn knecht. Gezamenlijk besluit door alle verenigingen om geen activiteiten binnen te doen.

De wethouders Corniel van Leeuwen en Peter Hoek hadden drukke werkzaamheden buiten het gemeentehuis. Zo was Corniel aanwezig bij de dag van de Mantelzorg. Daarnaast stak Corniel een spa in de grond tijdens de Boomfeestdag. En reikte Peter de eerste emmer uit aan  huurders om hun huis energiezuiniger te kunnen maken, de artikelen in de emmer hebben een waarde van ca €75,00.

Donderdagavond wordt tijdens de raadsvergadering de begroting voor het komende jaar vastgesteld. Door een betere financiele positie van de gemeente zijn er extra mogelijkheden ontstaan om wensen in te dienen en daar zullen partijen ook zeker gebruik van gaan maken door een amandement in te dienen.

Vrijdag 12 november is de officiele opening van de Brede School in Tholen door de burgemeester en wethouder. Deze is te volgen via Omroep Tholen vanaf 12.50 uur.

Tijdens archeologisch onderzoek ten behoeve van de nieuw aan te leggen landbouwroute in Poortvliet zijn vondsten gedaan van een boerderij van ca 2000 jaar geleden. De uitkomsten daarvan vind u terug op onze website.

De uitzending is hieronder nogmaals te beluisteren en tijdens de reguliere herhaling van Tholen in het Nieuws op zaterdag 13 november tussen 12.00 en 13.00 uur. Hierna start het live-verslag van de intocht van Sint Nicolaas.


Omroep Tholen zond maandag 1 november de vergadering van de Commissie Ruimte van de gemeente Tholen rechtstreeks uit. De uitzending van deze vergadering kunt u hier nogmaals bekijken.

Vergadering Commissie Ruimte - Gemeente Tholen - 1 november 2021


Gesprek met de Gemeentesecretaris (28 oktober)
Gemeentesecretaris Jan Fraanje was te gast in het programma Tholen in het Nieuws en beantwoordde de vragen die Laban Hage had verzameld. Het gesprek werd afgewisseld met fijne muziek.

De gemeentesecretaris is heel blij met zijn overstap van Utrecht naar Tholen. Hij geeft een toelichting op de uitbreiding van het aantal ambtenaren die mogelijk wordt nadat de gemeenteraad dit heeft goedgekeurd.

In de afgelopen maanden bezocht hij alle kernen om kennis te maken en indrukken op te doen. Hij en zijn vrouw genieten van de nieuwe omgeving.

Er volgt een mooi gesprek met de ervaringen die Fraanje heeft opgedaan in de diverse kernen.

De uitzending is hieronder nogmaals te beluisteren en uiteraard ook tijdens de reguliere herhaling van Tholen in het Nieuws op zaterdag 30 oktober tussen 12.00 en 14.00 uur.


Gesprek met de burgemeester (21 oktober)
Burgemeester Marleen Sijbers was te gast in het programma Tholen in het Nieuws en beantwoordde de vragen die Enrico Tichem had verzameld. Het gesprek werd afgewisseld met fijne muziek.

De burgemeester sprak haar waardering uit voor de inzet van de vele brandweermensen waarvan er veel vrijwilliger zijn en die gezamenlijk hun werkzaamheden uitvoerden. Zij was erg onder de indruk van deze brand die werd opgeschaald tot GRIP1 en de totale inzet van alle diensten en de bedrijven in de omgeving die hun hulp hebben aangeboden.

Toch nog enig coronanieuws, waaronder de tip om bij het bezoek aan bijvoorbeeld Duitsland waar de horeca een andere app gebruikt. Lees de betreffende website! Helaas zitten de besmettingen in de gemeente Tholen toch weer in een stijgende lijn.

Er kunnen nog steeds zonder afspraak vaccinaties met Pfizer plaatsvinden in de diverse locaties in de gemeente. Vrijdag 22 oktober in Tholen bij de Meulvliet van 16.00 tot 19.00 uur.

Woensdag 20 oktober kon de burgemeester een Koninklijke Onderscheiding uitreiken aan de heer Van den Dorpel, waarbij hij ‘overvallen’ werd door de burgemeester, zijn echtgenote en andere familieleden tijdens een interne vergadering.

De burgemeester gaf een uitgebreide toelichting over de wijze waarop je voor iemand een Koninklijke Onderscheiding kunt aanvragen.

Voorts stipte de burgemeester de activiteiten aan die Jij op Tholen in de herfstvakantie gaat organiseren (zie de info op onze website).

Donderdagmiddag opende de burgemeester het vernieuwde Kaaswienkeltje na de brand die enige tijd geleden is ontstaan op de eerste etage maar die grote invloed heeft gehad op de winkel. Foto’s van de opening vindt u in ons foto-album.

Tenslotte refereerde zij aan de bijzondere doorplechtigheid van de brandweerboot Scaldis van de Veiligheidsregio die  Stavenisse als basis heeft, waarbij de voormalige burgemeester Ger van de Velde de doop mocht uitvoeren.

De uitzending is hieronder nogmaals te beluisteren en uiteraard ook tijdens de reguliere herhaling van Tholen in het Nieuws op zaterdag 23 oktober tussen 12.00 en 14.00 uur.


Zaterdag 16 oktober 2021 werd de nieuwe brandweerboot Scaldis gedoopt in de haven van Stavenisse.
Wij waren uiteraard ter plaatse en Enrico Tichem maakte deze opnames van de toespraken van Marleen Sijbers en Ger van de Velde, die ook de doop uitvoerde.


Gesprek met de loco-burgemeester (14 oktober)
Loco-burgemeester Peter Hoek was te gast in het programma Tholen in het Nieuws en beantwoordde de vragen die Laban Hage had verzameld. Het gesprek werd afgewisseld met fijne muziek.

De begroting is aan de leden van de Gemeenteraad gestuurd en wordt op 11 november vastgesteld en is nu voor iedereen die dat wil te bekijken.

Peter Hoek heeft enkele toelichtingen gegeven op de mooie financiele toekomst die Tholen te wachten staat. De kosten voor de jeugdzorg worden gelukkig in de toekomst beter gefinancierd doordat het rijk een hogere bijdrage gaat leveren.

Extra geld wordt bijvoorbeeld geinvesteerd in detailhandelsbeleid zoals de actie “Koop Lokaal”, betere onkruidbestrijding een bedrag van €50.000 tot €75.000. Ook op toeristisch gebied zal extra geld worden gereserveerd. Zo ook op energiebeleid.

De komende jaren zullen nieuwe acties uitgevoerd kunnen worden om de in de raad gevraagde 25.000 bomen te kunnen planten. De woonlasten zullen tussen 2,1% en 2,9% stijgen (landelijk ruim 5%).

Voorts is een nieuwe erfgoed-visie samen met diverse partijen vastgesteld.

De uitzending is hieronder nogmaals te beluisteren en uiteraard ook tijdens de reguliere herhaling van Tholen in het Nieuws op zaterdag 16  oktober tussen 12.00 en 14.00 uur.


Gesprek met de burgemeester (7 oktober)
Laban Hage sprak wederom met burgemeester Marleen Sijbers in het programma Tholen in het Nieuws. Het gesprek werd afgewisseld met fijne muziek.

De burgemeester gaf een toelichting op de extra vaccinatie die verstrekt wordt aan personen met een medische indicatie.

Er vond een ondertekening plaats van de Participatie-verklaring Nieuwe Zeeuwen. Feitelijk nieuwe inwoners van Tholen met een andere herkomst bijvoorbeeld als gevolg van een gezinshereniging. Wat de Partificatie-verklaring precies inhoudt heeft de burgemeester uitgelegd.

De burgemeester gaf tekst en uitleg over de speltraining die gegeven wordt voor kinderen van gescheiden ouders.

Vanavond is er een Gemeenteraadsvergadering met een overvolle agenda, met een groot aantal punten die besproken of besloten moesten worden. Helaas kunnen er nog geen belangstellenden aanwezig zijn in het gemeentehuis. Maar de vergadering was te volgen via Omroep Tholen.

De uitzending is hieronder nogmaals te beluisteren en uiteraard ook tijdens de reguliere herhaling van Tholen in het Nieuws op zaterdag 9  oktober tussen 12.00 en 14.00 uur.


Gesprek met de burgemeester (30 september)
Burgemeester Marleen Sijbers was weer te gast in het programma Tholen in het Nieuws en beantwoordde de vragen die Laban Hage had verzameld. Het gesprek werd afgewisseld met fijne muziek.

De burgemeester gaf nog een korte toelichting op de uitvoering van de huidige corona-maatregelen. De handhavers hebben geen enkele boete hoeven uitschrijven omdat de horeca positief meewerkt evenals de bezoekers van de horeca. Gelukkig zijn er enkele dagen geen besmettingen vastgesteld in Tholen.

De burgemeester heeft voor het eerst als burgemeester woensdag 29 september de zilveren penning mogen uitreiken namens de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen aan mevrouw Ineke Niemantsverdriet vanwege een kordaat optreden in augustus 2020.

Voorts vertelde zij over een mooie leerzame dag bij het wieren zoeken.

Het volledige college van Burgemeester en Wethouders bracht een bezoek aan Schouwen en Duiveland als goede buur van Tholen. Op de fiets werd onder andere een bezoek gebracht aan Renesse.

Donderdag 30 september was de burgemeester aanwezig bij een informatiebijeenkomst voor nieuwe inwoners van Sint-Annaland in het Atrium van de Meestoof.

Donderdag 1 oktober is de vergadering van de Gemeenteraad waar veel bespreekstukken op de agenda zullen staan die voorbereid zijn tijdens de commissievergaderingen. Maar gelukkig zijn er ook diverse hamerstukken die de revue zullen passeren.

De uitzending is hieronder nogmaals te beluisteren en uiteraard ook tijdens de reguliere herhaling van Tholen in het Nieuws op zaterdag 2  oktober tussen 12.00 en 14.00 uur.


Omroep Tholen zond woensdag 29 september de vergadering van de Commissie Bestuurszaken van de gemeente Tholen rechtstreeks uit. De uitzending van deze vergadering kunt u hier nogmaals bekijken.

Vergadering Commissie Bestuurszaken - Omroep Tholen - 29 september 2021


Omroep Tholen zond dinsdag 28 september de vergadering van de Commissie Samenleving van de gemeente Tholen rechtstreeks uit. De uitzending van deze vergadering kunt u hier nogmaals bekijken.

Vergadering Commissie Samenleving Tholen 28 september 2021 - Omroep Tholen


Omroep Tholen zond maandag 27 september de vergadering van de Commissie Ruimte van de gemeente Tholen rechtstreeks uit. De uitzending van deze vergadering kunt u hier nogmaals bekijken.

Vergadering Commissie Ruimte - Gemeente Tholen - 27 september 2021


Burgemeester Marleen Sijbers beantwoordde donderdag 23 september weer de vragen, die Laban Hage had verzameld, in het programma “Tholen in het Nieuws”. Het gesprek werd afgewisseld met fijne muziek.

Wat zijn de resterende maatregelen met betrekking tot Corona? Vele zijn afgeschaald, maar het Corona-toegangsbewijs (gevaccineerd of negatieve coronatest) blijft nog even. En dat levert in de maatschappij de nodige discussies op. Handhaving zal eerst gaan praten alvorens op te treden!

De burgemeester mocht het eerste exemplaar van het boekje JijopTholen Sport en Cultuur bij Ter Tolne uitreiken. Zij maakte nu ook van de gelegenheid gebruik om de nieuwe Brede School te aanschouwen nu deze vol in gebruik is en zij was onder de indruk van het geweldige buitenterrein. Uiteraard hebben alle kinderen op deze scholen de boekjes mogen ontvangen die door de medewerkers van Jij op Tholen werden uitgereikt.

Jij op Tholen was woensdag 22 september wederom actief in Stavenisse met het thema Stavenisse in beweging.

De eerste wielerronde van dit jaar vond plaats in Oud-Vossemeer (zelfs de eerste wielerronde in Zeeland)! Het weer was beter dan menige keer op de reguliere tijd in maart. Prima organisatie, een heel goede sfeer en dank aan alle vrijwilligers. En niet te vergeten de extra reporter voor Omroep Tholen te weten wethouder Frank Hommel! De techniek liet de burgemeester in de steek en moest zij PANG zeggen als startschot.

Woensdag 22 september is de speeltuinbende van start gegaan in Sint-Annaland. Kinderen krijgen de mogelijkheid om aan te geven welke materialen goed of minder goed zijn (door middel van groene en rode bordjes).

Renovatie van de steigers in de handelshaven in Tholen (daar waar de boten van de scouting liggen) gaat komende week van start. De planning was in het voorjaar van 2021, maar langere leveringstijden van materialen zouden leiden tot uitloop in het vakantieseizoen, vandaar nu pas de start. Er vinden diverse aanpassingen gedaan zoals een extra steiger en een verlaging van de steiger voor de aanlegplaats voor de scouting.

De bomenactie is een groot succes geworden, maar de beschikbare hoeveelheid (ruim 4000) was al heel snel op!

De uitzending is hieronder nogmaals te beluisteren en uiteraard ook tijdens de reguliere herhaling van Tholen in het Nieuws op zaterdag 25 september tussen 12.00 en 14.00 uur.

 


Burgemeester Marleen Sijbers beantwoordde 16 september weer de vragen, die Laban Hage had verzameld, in het programma “Tholen in het Nieuws”. Het gesprek werd afgewisseld met fijne muziek.

De burgemeester gaf een korte impressie van haar zomervakantie die voor een groot deel in de natuur van Frankrijk en Spanje heeft plaatsgevonden.

Omdat de tweede kamer nog in debat zit over de coronapas en de voorgestelde controles, kon de burgemeester daar nog niets definitiefs over zeggen. Verder gaf zij nog toelichting op diverse onderwerpen die met de economische situatie van ondernemers te maken heeft.

Er zijn nog twee vaccinatielocaties, te weten 21 september in Haestinge en op 23 september Dorpshuis De Wimpel Sint-Philipsland en dat kan zonder afspraak tussen 16.00 en 18.00 uur.

De burgemeester gaf een terugblik op de officiele opening van de Kaoie in Sint-Maartensdijk.

Zaterdag jongstleden heeft de burgemeester 2 koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken. Zij benadrukte nogmaals de mogelijkheden die er zijn om een aanvraag in te dienen voor een onderscheiden.

Wat is ons beeld van Tholen in 2040? Die vraag is gesteld aan de bewoners en ondernemers/organisaties en als je daar over mee wilt praten komen hiervoor de mogelijkheden (zie de gemeentelijke website tholen.nl).

Van 17-25 september is de Nationale Sportweek en hier organiseren we de Thoolse fietstocht kan op eigen gelegenheid worden afgelegd vanaf diverse opstapplaasten.

Donderdagavond vond de afsluitende avond plaats van de Avond4daagse die door Tholen Sterk is georganiseerd.

Alle vergaderingen van de gemeente blijven wij uitzenden ook al vergaderen zij vanaf nu in principe fysiek in de raadszaal.


Video van de officiële opening van woonlocatie De Kaoie van Stichting Sjaloom Zorg in Sint-Annaland begin september 2021.

Opening woonlocatie De Kaoie Sint-Annaland 2021 - Omroep Tholen


Gelukkig komt er weer beweging op de voetbalvelden en om te beginnen vond er zaterdagmiddag 7 augustus om 13.00 uur een vriendschappelijke wedstrijd plaats tussen WHS1 en Wieldrecht1.

Deze wedstrijd werd rechtstreeks uitgezonden via radio en TV en kunt u hieronder nogmaals bekijken.

WHS1 – Wieldrecht1 7 augustus 2021 - Omroep Tholen


Wekelijks gesprek met de burgemeester (22 juli)
Burgemeester Marleen Sijbers beantwoordde weer de vragen, die Laban Hage had verzameld. Het gesprek werd vanzelfsprekend afgewisseld met lekkere muziek.

Ook de bezetting van het personeel in het gemeentehuis is weer aangepast in die vorm dat er wederom meer thuis gewerkt wordt. Dit past natuurlijk in de aanbevelingen van de rijksoverheid om zoveel als mogelijk is van huis uit te werken. Daarbij nogmaals de omroep om zo veel mogelijk ruimtes te ventileren.

Ga je op reis, kijk dan altijd op de website Wijsopreis.nl ! De mooie bloemenzee in Sint-Annaland is een uitnodiging aan iedereen om van deze prachtige kern te genieten. Tijdens het bezoek van de omroep bij de ‘opening’ van deze bloemenzee is de vraag gesteld of wij een keer een uitzending vanuit de Meestoof zouden willen maken. Natuurlijk gaan wij graag in op dit verzoek en de burgemeester gaf aan dat de gemeente dat graag wil faciliteren.

Helaas is het tussen 29 juli 12.00 uur en 2 augustus niet mogelijk om spoed-aanvragen te doen voor ID-kaarten of paspoorten vanwege de ingebuikname van een nieuw model ID-kaart. Kijk op onze website naar de juiste openingstijden van het gemeentehuis.

JijopTholen gaat de Summergames organiseren. Alle informatie staat op onze website. Wel vooraf inschrijven! De eerste activiteit is op 28 juli.

Het Calvijncollege rijkt vanavond de diploma’s uit aan ca 40 geslaagden en de burgemeester is daarbij uitgenodigd om deze mooie avond bij te wonen.

Een oproep voor de vakantiegangers: Wees alert, publiceer je vakantiefoto’s als je weer thuis bent. En laat niet weten wanneer je precies weg bent.

Het gesprek van vanmiddag is nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 24 juli wordt de uitzending herhaald tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (15 juli)
Burgemeester Marleen Sijbers beantwoordde vandaag weer de vragen, die Laban Hage had verzameld, in het programma “Tholen in het Nieuws”. Het gesprek werd afgewisseld met fijne muziek.

Naar aanleiding van de heropening van de rolbrug benadrukte de burgemeester nogmaals het belang van het inzetten van lokale bedrijven zoals bij het herstel van de rolbrug, waar ook lokale bedrijven zijn ingezet.

Zijn we weer terug in de corona-crisis? De besmettingscijfers lopen op, maar gelukkig zijn er nog geen hogere aantallen patienten in ziekenhuizen. Op dit moment zien we corona vooral bij jongeren en hen die zich (nog) niet hebben laten vaccineren. Hernieuwde adviezen: werk weer thuis, zorg voor goede ventilatie. Op Tholen zijn de aantallen besmettingen hoger, maar daar zitten besmettingen bij van mensen die van buiten Tholen komen, maar die gebruikmaken van de Thoolse teststraat.

Ga je op reis blijft de aanwijzingen van de overheid te allen tijde volgen.

Personen die zich nog niet hebben kunnen/willen laten vaccineren, kunnen alsnog gebruikmaken van pop-up locaties zonder afspraak: Sint Maartensdijk bij Haestinge 17 augustus tussen 16 en 18 uur, Sint Philipsland bij de Wimpel 19 augustus tussen 16 en 18 uur,  Tholen bij de Meulvliet 24 augustus tussen 16 en 18 uur en Sint-Annaland bij de Wellevaete 26 augustus tussen 16 en 18 uur.
Vaccins van Pfizer of Moderna zullen worden gegeven (u heeft geen keuze) en u bent geboren voor 1 juli 2009.

De burgemeester is blij dat zij weer de gelegenheid krijgt om (werk-)bezoeken af te leggen. Ook bezoeken aan lang getrouwde echtparen zijn weer mogelijk. Zij heeft nu alle brandweerposten in de gemeente kunnen bezoeken. Zij was ook bij de jeugdbrandweer en vernam later dat deze jeugd op latere leeftijd heel veel in de zorg, politie of brandweer hun beroep vinden.

De vrijwilligersavond kan dit jaar niet doorgaan wegens de anderhalve meter maatregel. Is uitgesteld naar 2022.

De burgemeester ging diep in op de gevolgen van drugsproductie en legde nogmaals het ‘damoclesbeleid’ uit dat door burgemeesters wordt uitgevoerd.

Vorige week was de gemeenteraadsvergadering waarin de begroting 2020 en de kadernota 2021 besproken zijn. De kadernota heeft een positieve indruk achtergelaten, mede doordat de gemeente financieel ‘niet in zwaar weer’ verkeert.

Hierna volgt nog een herhaling van een interview dat gemaakt is door Peter Huijsman over de situatie rond de beoogde rondweg in Oud-Vossemeer. En een intervieuw met Corniel van Leeuwen tijdens de her-opening van de rolbrug.

Het gesprek van vanmiddag is nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 17 juli wordt de uitzending herhaald tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Wekelijks gesprek, nu met wethouder Peter Hoek (1 juli)
Donderdagmiddag was wethouder Peter Hoek te gast in het programma “Tholen in het Nieuws” en sprak met Laban Hage over de Kadernota die in de komende raadsvergadering wordt besproken. Gelukkig was er ook ruimte voor fijne muziek.

De wethouder kon melden dat het financieel goed gaat met Tholen. Dankzij diverse acties is er ruim bezuinigd zo’n 12% door o.a. vacatures niet te vervullen. Andere oorzaken: tegenvallende grondverkopen, extra uitgaven aan jeugdzorg.
Uiteindelijk is het eindresultaat een positief bedrag van 1,6 miljoen.
Gelukkig is dit niet ten laste gekomen van de inwoners. Tholen is thans de 54e gemeente van Nederland qua prijsniveau voor de inwoners, dus een goedkopere gemeente.

In de komende raadsvergadering wordt de kadernota besproken, zeg maar de plannen voor de komende periode.
De gemeente is voor het grootste deel van haar inkomsten vanuit het Rijk, maar daar zijn de plannen nog niet uitgewerkt mede als gevolg van de lopende kabinetsformatie.
In het Integraal Huisvestiging Plan staat alles beschreven met betrekking tot de plannen voor renovatie c.q. nieuwbouw van schoolgebouwen in de kernen van Tholen.
De dienstverlening van de gemeente wordt nu nog gewaardeerd op het cijfer 6,4 en dit moet naar een 8. Veel digitale afspraken, maar fysiek zal te allen tijde mogelijk blijven. Dit betekent ook extra handjes binnen de ambtelijke organisatie.

De raadsvergadering van komende week is het juiste moment voor de politieke partijen om hun ideeën in te brengen in de kadernota. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen de partijen hun beste beentje voorzetten.

Omroep Tholen zal voor de komende verkiezingen een debat gaan organiseren in Sint-Philipsland.

Het gesprek van vanmiddag is nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 3 juli wordt de uitzending herhaald tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Omroep Tholen zond woensdag 30 juni de vergadering van de Commissie Bestuurszaken van de gemeente Tholen rechtstreeks uit. De uitzending van deze vergadering kunt u hier nogmaals bekijken.

Vergadering Commissie Bestuurszaken - Omroep Tholen - 30 juni 2021


Wekelijks gesprek met de burgemeester (24 juni)
Burgemeester Marleen Sijbers beantwoordde vandaag weer de vragen, die Laban Hage had verzameld, in het programma “Tholen in het Nieuws”. Het gesprek werd afgewisseld met fijne muziek.

De burgemeester heeft de bloemetjes ‘buiten’ gezet, dwz zij gaf een van de bloembakken in het centrum het nodige water. Deze zullen twee keer per week van water worden voorzien.

Omroep Tholen heeft woensdag de Natuurspeurtocht van de natuurouders uit Sint-Maartensdijk bezocht en de korte reportage daarvan volgt binnenkort op de website en TV van Omroep Tholen.

De burgemeester sprak haar dank uit voor het feit dat Omroep Tholen bereid en in staat is geweest om de raadsvergadering van afgelopen week via radio, tv en website uit te zenden.

Tijdens de raadsvergadering is door de burgemeester namens de fracties een duidelijk signaal afgegeven dat zij achter de heer Michael Schoonen blijven staan, die door middel van een persoonlijke brief was bedreigd. Hiervan heeft hij overigens aangifte gedaan bij de politie.

Na 1400 likes die gegeven waren op de foto’s die op de gemeentelijke FB-pagina stonden, zijn de winnaars deze week bekend gemaakt. Deze foto’s zullen te zien zijn in de nieuwe gemeentegids die in juli verschijnt.

Op de eerste zaterdag van de maand zijn ateliers van 15 kunstenaars geopend tussen 11.00 en 16.30 uur tijdens de Kunstroute in Tholen. Nadere informatie vindt u op de website van Omroep Tholen.

Woensdag 30 juni vergadert de commissie Bestuurszaken waarin de kadernota besproken wordt. De financiële positie en toekomst van de Gemeente alsook de toekomstige plannen worden bepaald. Dit is de laatste begroting die door deze raad zal worden bepaald, omdat volgend jaar maart een nieuwe gemeenteraad zal worden gekozen. Donderdag 8 juli vindt de gemeenteraadsvergadering plaats die al om 14.00 uur begint met de besluitvorming over de kadernota.

Donderdag 1 juli zal wethouder Hoek in de studio aanwezig zijn om het financiële gebeuren toe te lichten.

Het gesprek van vanmiddag is nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 26 juni wordt de uitzending herhaald tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Omroep Tholen zond 17 juni de Gemeenteraadsvergadering uit, die voor de eerste keer dit jaar weer fysiek gehouden kon worden in het gemeentehuis.
De uitzending van deze vergadering ziet u hier:

Gemeenteraadsvergadering Tholen - 17 juni 2021 - Omroep Tholen


Wekelijks gesprek met de burgemeester (17 juni)
Burgemeester Marleen Sijbers beantwoordde weer de vragen, die Laban Hage had verzameld, in het programma “Tholen in het Nieuws”. Het gesprek werd afgewisseld met fijne muziek.

Natuurlijk een update met betrekking tot corona. Zowel de landelijke als Zeeuwse aantallen besmettingen dalen en sedert deze week zijn er zelfs 0 besmettingen in Tholen.
We verwachten dat vanaf 26 juni een groot deel van de beperkingen zullen worden opgeheven. Vrijdag 18 juni vindt wederom een persconferentie plaats met Mark Rutte en Hugo de Jonge. Het blijft belangrijk om je bij twijfel toch te laten testen.

De burgemeester feliciteerde alle geslaagden met het behalen van hun diploma. En veel succes voor degene die nog even door moeten blokken voor zijn/haar herexamen.

De dorpsgemeenschap Sint Annaland heeft een bedrag van €7500 ontvangen van de gemeente “Om de bloemetjes buiten te zetten.” Dit bedrag komt uit het stimuleringsfonds Samenleving. Projecten zijn o.a. een nieuw grasveld tussen Jumbo en Havenplein (ca 2000 m2) dat door de cliënten van Sjaloomzorg wordt mede onderhouden en er worden enkele bankjes geplaatst alsmede een insectenhotel.

Er is onlangs een update verstrekt in het kader van Toekomstig Tholen over de aanleg van het kruispunt Molenvlietsedijk en de N286. Aangepaste maatregelen naar aanleiding van opmerkingen, die gemaakt zijn tijdens de digitale voorlichtingsavond, zijn verhoogde geluidschermen (3 meter) en een verlaging van de maximum snelheid naar 30km.

Vanavond was de eerste gemeenteraadsvergadering van dit jaar die weer in de raadszaal gehouden kon worden, behalve de positieve cijfers uit het jaaroverzicht over 2020 staat ook de toekomst van het zwembad de Haestinge op de agenda.

Na het gesprek met de burgemeester werd een interview uitgezonden van de skatebaan-jongeren die in gesprek zijn geweest met Frank Hommel.

Het gesprek van vanmiddag is nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 19 juni wordt de uitzending herhaald tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (10 juni)

Laban Hage ontving vandaag burgemeester Marleen Sijbers in het programma “Tholen in het Nieuws” en had weer een aantal vragen voor haar verzameld. Het gesprek werd weer afgewisseld met fijne muziek.

Natuurlijk een update met betrekking tot corona. Zij kon gelukkig melden dat er gisteren geen enkele besmetting was geconstateerd in Tholen. De meerdaagse trend zit in een duidelijk dalende lijn. Natuurlijk moet er nagedacht gaan worden over de post-corona situatie voor wat betreft werken, scholen, zorg, etc.

Maar er moet ook gekeken worden naar bijvoorbeeld het huiselijk geweld dat ontstaan is of en onveilige thuissituatie.
Tijdens de opening van de Meestoof realiseerde de burgemeester zich later dat zij zonder mondkapje na de opening had rondgelopen.

Gelukkig kunnen de vergaderingen van de commissies en gemeenteraad weer fysiek plaatsvinden en er is besloten dat deze bijeenkomsten vanaf nu altijd zullen worden uitgezonden via Omroep Tholen radio en TV. De commissie Bestuurszaken moest noodgedwongen overgaan naar een besloten vergadering gezien het precaire onderwerp.

De burgemeester zit in de jury van de Thoolse fotowedstrijd en zij riep iedereen op om via facebook voorde mooiste foto te stemmen.

Wij zijn de 4e gemeente van Nederland waar de Blauwe knop (via de website van de gemeente) voor schuldhulpverlening in gebruik is genomen. Zij riep nogmaals op om na te denken en het aanleggen van de geveltuintjes in Tholen.

Het gesprek van vanmiddag is nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 12 juni wordt de uitzending herhaald tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Omroep Tholen zond 9 juni de derde Commissievergadering van deze serie uit. Bestuurszaken van de gemeente Tholen.
De uitzending van deze vergadering ziet u hier:

Vergadering Commissie Bestuurszaken - Omroep Tholen - 9 juni 2021


Omroep Tholen zond 8 juni de vergadering van de Commissie Samenleving van de gemeente Tholen rechtstreeks uit.
De uitzending van deze vergadering is hieronder te bekijken.

Vergadering Commissie Samenleving Tholen 8 juni 2021 - Omroep Tholen


Omroep Tholen zond 7 juni de vergadering van de Commissie Ruimte van de gemeente Tholen rechtstreeks uit.
De uitzending van deze vergadering kunt u hieronder alsnog/nogmaals bekijken.

Vergadering Commissie Ruimte - Omroep Tholen - 7 juni 2021


Wekelijks gesprek met de burgemeester (3 juni)
Laban Hage ontving vandaag 3 juni burgemeester Marleen Sijbers in het programma “Tholen in het Nieuws” en had weer een aantal vragen voor haar verzameld. Het gesprek werd weer afgewisseld met fijne muziek.

Natuurlijk een update met betrekking tot corona. Een daling in het aantal besmettingen maar deze zijn nog te hoog om op dit moment alle maatregelen te kunnen opheffen. In Zeeland en Tholen is de daling ook ingezet en worden de besmettingen gelukkig lager.

Het ministerie heeft aangegeven dat de GGD de verstrekte vaccinaties mag bijschrijven in het bekende gele vaccinatieboekje dat al in gebruik is voor andere vaccinaties. Het is en blijkt geen officieel bewijsdocument.

De versoepelingen zoals bekendgemaakt, gaan aanstaande zaterdag in! De exacte versoepelingen vindt u op onze website. Sporten mag weer en is goed voor de conditie, maar de horeca heeft ons ook weer nodig, dus dat zorgt misschien weer voor extra kilootjes.

De verwachting is dat op 30 juni de volgende stap gezet zal worden die nog meer vrijheid met zich meebrengt.

De schooljeugd gaat de strijd aan tegen elektronisch afval (E-waste) in de komende weken. Meer daarover vindt u terug op onze website. Lever uw spullen in en de scholen kunnen een geheel verzorgde schoolreis winnen.

Er is weer een militaire oefening in de gemeente Tholen. Onze Koninklijke Landmacht traint bewaking, beveiliging, kaartlezen en gewonden-verzorging tussen 4 juni 7.00 uur en zaterdag 5 juni 21.00 uur).

Een groot tekort (1,6 miljard) in de financiering van de jeugdzorg is landelijk aangekaart en het rijk is daarop aangesproken door een onafhankelijke arbitragecommissie. Vele gemeenten hebben daardoor financiële problemen gekregen (Tholen overigens niet). Minister Blokhuis zal hiervoor een plan gaan uitwerken, maar mogelijk pakt het volgende kabinet dit op. Er worden toch bedragen in het vooruitzicht gesteld: Tholen kan rekenen op 1,6 miljoen.

Er is een petitie gestart voor een skatebaan in Sint-Maartensdijk en daartoe hebben Eva Stoutjesdijk en Rens Potappel handtekeningen verzameld en deze worden 15 juni overhandigd aan Burgemeester en wethouder.

Het gesprek van vanmiddag is nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 5 juni wordt de uitzending herhaald tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (27 mei)

Laban Hage ontving burgemeester Marleen Sijbers in het programma “Tholen in het Nieuws” en had weer een aantal vragen voor haar verzameld. Het gesprek werd weer afgewisseld met fijne muziek.

Natuurlijk een update met betrekking tot corona. Dalende aantallen besmettingen, een iets lagere vaccinatiegraad in Zeeland. Gezien de vele versoepelingen is een opsomming daarvan op dit moment niet zinvol. Luister naar de persconferentie op vrijdag van het kabinet.
De reisadviezen binnen Europa worden vaak in gezamenlijkheid met het andere landen bepaald.
Er wordt een drukte verwacht bij de aanvragen van nieuwe reisdocumenten, dus wilt u gaan reizen vraag dan tijdig een nieuw document aan.
De financiële regelingen voor bedrijven worden verlengd tot en met het derde kwartaal 2021. Over de mogelijkheden van het terugbetalen van de steun worden nog nadere mededelingen gedaan.

De enquête Woonvisie Tholen is nog steeds in te vullen zodat bewoners hun ideeën en wensen aan kunnen geven. Einddatum is 31 mei en het duurt ca 5 minuten. Digitaal in te vullen via tholenwonen.nl of een papieren versie opvragen via gratis nummer: 0800-75757555 (Citysens).

Vergadering welstandcommissie vergadert nog steeds digitaal. Zij kijken naar hoe het ontwerp van het object in de omgeving past en niet naar de bouwkundige eisen.

De Nationale Balkon Beweegdag wordt ook in Tholen gevierd in samenwerking met de buurtsportcoaches van JijopTholen en wel op 4 juni. Samen bewegen betekent ook samen verbinden.

Commissie Samenleving vergaderde donderdagavond digitaal met als hoofdonderwerp Intervence, waarbij de gemeentes gekort zijn op hun inkomsten voor zorg voor de jeugd. Daarna volgt op 3 juni een extra gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp.

Woensdag was de opening van de nieuwe Brede School waarbij niet de eerste steen werd gelegd maar een combinatie van 2 oude en een nieuwe steen.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 29 mei wordt de uitzending herhaald tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Welke bijdrage de gemeente Tholen gaat leveren aan de realisering van de CO2-doelstellingen en hoe zij dat wil doen, werd op 20 mei gepresenteerd tijdens een interactieve bijeenkomst. Na een intensief traject heeft de kopgroep energiebalans een concept van de visie op de energiebalans gereed.

Informatieve vergadering Energiebalans Tholen 20 mei - Omroep Tholen


Wekelijks gesprek met de burgemeester (20 mei)

Burgemeester Marleen Sijbers wederom te gast in het programma “Tholen in het Nieuws” en Laban Hage had weer een aantal vragen voor haar verzameld. Het gesprek werd weer afgewisseld met fijne muziek.

Natuurlijk werd het gesprek gestart met de stand van zaken met betrekking tot corona. Ondanks de dalende cijfers in Nederland blijft Tholen helaas (samen met Reimerswaal) aan de hoge kant qua besmettingen. Ondanks de versoepelingen blijft de noodzaak om je aan de maatregelen te houden (handen wassen, mondkapje en 1,5 meter afstand) nog steeds van kracht. Inzake het individuele besluit om je wel of niet te laten vaccineren, adviseert de burgemeester om daarover in gesprek te gaan met familie, vrienden, de vertegenwoordiger van je kerk en je niet alleen te laten leiden door hetgeen je op het internet daarover tegenkomt, omdat hier toch vaak onjuiste informatie te vinden is. Dus ga naar de deskundigen (huisarts, GGD, RIVM, je dominee, etc.).

We mogen weer gaan spetteren in zwembad De Spetter vanaf 25 mei, mits vooraf gereserveerd wordt via de website: tholen.nl. Wilt u bellen dan kan dat via tel. (0166) 602862. En bewegen is gezond!

Vrijdag 21 mei starten de werkzaamheden aan de rolbrug. Deze wordt opgehesen waardoor de doorvaarthoogte beperkt is tot 11,5 meter. Dit duurt tot en met 7 juni, de daadwerkelijke heropening is voor het zomerseizoen.

Vanavond werd de visie Energiebalans gepresenteerd aan de raadsleden en was te bekijken via onze website.

Ook werd aandacht besteed aan de nieuwe proef met de leging van GFT+E-containers die wekelijks worden opgehaald waardoor bewoners hun afval beter kunnen scheiden.

Fotowedstrijd “Beleef de seizoenen in Tholen” die voor de 11e keer wordt georganiseerd en nu voor de 3e keer samen met Tholen Beter Bekend is weer in gang gezet. De jury kiest uiteindelijk 9 foto’s (in 3 categorieën van 3 prijzen).

De enquête Woonvisie Tholen is nog steeds in te vullen zodat bewoners hun ideeën en wensen aan kunnen geven. Einddatum is 31 mei en het duurt ca 5 minuten. Via tholenwonen.nl of een papieren versie op te vragen via gratis nummer: 0800-75757555 (Citysens).

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 22 mei wordt de uitzending herhaald tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (6 mei)
Burgemeester Marleen Sijbers te gast in het programma “Tholen in het Nieuws” en Laban Hage had weer een aantal vragen voor haar verzameld. Het gesprek werd weer afgewisseld met fijne muziek.

Natuurlijk werd het gesprek gestart met de stand van zaken met betrekking tot de corona-pandemie. De grotere gezinssamenstelling is zeer waarschijnlijk een van de oorzaken dat Tholen gemiddeld zeer hoog staat qua aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Het vaccinatiepercentage ligt in Tholen rond 70% terwijl dat verder rond 80% ligt.

Er wordt een interessepeiling gedaan naar de behoefte van een Mama-café in Tholen.  Ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar zullen worden gevraagd of zij (moeder en vader) behoefte hebben aan zo’n (online) café. Wilt u hier iets over weten, bel 0634-196194 of mail naar  angela.van.oudenaarde@tholen.nl.

Tijdens Hemelvaart (donderdag en vrijdag) is het gemeentehuis gesloten, digitaal kunnen zaken wel geregeld worden. De milieustraat is gesloten op Hemelvaartsdag.

De prijswinnaars van de fotowedstrijd over ons Thools erfgoed (ruim 70 inzendingen) zijn vandaag bekend gemaakt (de uitslag en de foto’s staan op onze website). Helaas waren er geen inzendingen van de jeugd.

De burgemeester heeft op Bevrijdingsdag bij de ouderen in Ten Anker de oranje Bevrijdingssoep helpen uitserveren.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 8 mei wordt de uitzending herhaald tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Dodenherdenking Tholen 4 mei 2021

Onze uitgezonden toespraak door de burgemeester en de kranslegging in Tholen kunt u hier nogmaals bekijken.

Dodenherdenking Gemeente Tholen 2021 - Omroep Tholen


Wekelijks gesprek met de burgemeester (29 april)
Laban Hage sprak vandaag tijdens het programma “Tholen in het Nieuws” met burgemeester Marleen Sijbers. Het gesprek werd afgewisseld met fijne muziek.

Natuurlijk werd het gesprek gestart met de stand van zaken met betrekking tot de corona-pandemie.

Maandag 26 april werd door de burgemeester de enige Koninklijke onderscheiding uitgereikt ter gelegenheid van de verjaardag van de Koning. De burgemeester gaf nogmaals aan dat juist de inzet van vrijwilligers zo belangrijk is en dat het goed is om na te gaan of iemand misschien wel in aanmerking zou kunnen komen voor een onderscheiding.
Het was een feestelijke bijeenkomst met veel familie en vrienden en gelukkig kon het – met de nodige regels – gehouden worden in de raadszaal.

Er waren nog geen evenementen mogelijk tijdens deze Koningsdag, maar gelukkig waren er her en der kleine lokale activiteiten.

De 4 mei herdenking vindt ook dit jaar in een aangepaste vorm plaats. Omroep Tholen zend de toespraak van de burgemeester en de kranslegging uit tussen 19.30 en 19.55 uur zodat de Nationale Herdenking aansluitend gevolgd kan worden. Van zonsopgang tot zonsondergang mag er op 4 en 5 mei gevlagd worden. De burgemeester herhaalde de oproep aan alle blazers in Tholen om het Taptoe-signaal mee te blazen (weliswaar van huis uit). Uiteraard mogen particulieren gedurende de gehele dag op gepaste wijze bloemen neerleggen bij het monument.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 1 mei wordt de uitzending herhaald tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (22 april)
Burgemeester Marleen Sijbers was vandaag weer te gast in onze studio en sprak Laban Hage met haar in het programma “Tholen in het Nieuws”. Het gesprek werd afgewisseld met fijne muziek. Theo Korevaar van de SP is in het tweede uur te gast in het programma.

Natuurlijk werd het gesprek gestart met de stand van zaken met betrekking tot de corona-pandemie. Helaas telt Tholen nu qua aantal positieve besmettingen 5,5 personen per 1000 inwoners, vlak achter Reimerswaal dat 6,4 personen telt. Vlissingen behaalt 3,5 personen.

Relatief heeft Tholen 11,7 gevaccineerden per 1000 inwoners , 11,9 in Reimerswaal. Er is geen een-op-een relatie tussen beide cijfers (besmettingen/gevaccineerden). Leeftijdsopbouw is een medebepalende factor.

Maandag 26 april is de dag van de lintjesregen, helaas is het in Tholen slechts een lichte drup, omdat er feitelijk erg weinig voordrachten zijn gedaan. De uitreiking is maandag te volgen via Omroep Tholen.

Helaas ook dit jaar nog zeer weinig activiteiten ter gelegenheid van Koningsdag. Er zijn lokaal wel enkele kleine activiteiten die zijn terug te vinden in de nieuwsbladen.

De 4 mei herdenking vindt ook dit jaar in een aangepaste vorm plaats. Omroep Tholen zend de toespraak van de burgemeester en de kranslegging uit tussen 19.30 en 19.55 uur zodat de Nationale Herdenking aansluitend gevolgd kan worden. Van zonsopgang tot zonsondergang mag er op 4 en 5 mei gevlagd worden.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 24 april wordt de uitzending herhaald tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur. Tussen 13.00 en 14.00 uur is het gesprek met Theo Korevaar nogmaals te beluisteren.


Op 13 april zonden wij de Online Informatiebijeenkomst van Toekomstig Tholen. Deze bijeenkomst had tot doel de inwoners inzicht te geven in de plannen met betrekking tot de aanleg van het kruispunt bij de Molenvlietsedijk / N286.

U kunt deze bijeenkomst nogmaals bekijken:

Online Informatiebijeenkomst Toekomstig Tholen - Omroep Tholen


Wekelijks gesprek met de burgemeester (15 april)

Vandaag sprak Laban Hage met burgemeester Marleen Sijbers in het programma “Tholen in het Nieuws”. Het gesprek is vond gelukkig weer plaats in de studio en werd afgewisseld met fijne muziek.

Natuurlijk werd het gesprek gestart met de stand van zaken met betrekking tot de corona-pandemie. Zij uitte toch haar zorgen over de testevents die nu georganiseerd worden, zoals zaterdag 24 april waar ca 10.000 personen naar een Oranjefeest kunnen, terwijl de (eigen) horeca geen direct perspectief heeft.

Om het groen/groeiseizoen schoon te beginnen is de gemeente gestart met extra borstelrondes door de gemeente (de planning vindt u op onze website). Zij vraagt de bewoners om de eigen omgeving ook schoon en onkruidvrij te houden en om alles te kunnen vegen is het raadzaam om de auto even voor de deur weg te halen zodat er geveegd kan worden.

In aanvulling op dit onderwerp gaf de burgemeester een toelichting op de aanleg van een geveltuintje dat bewoners mogen aanleggen (max 45 cm diep en gevelbreed).

Voor de aanleg van het park in Sint Maartensdijk-West kunnen de bewoners nog steeds hun wensen inleveren via een enquête (www.tholen.nl/park-smerdiek-west), heeft u geen internet bel dan met 140166.

Vanavond is er weer de reguliere vergadering van de gemeenteraad. Het zal een lange vergadering worden met veel agendapunten. Zij roept de bewoners op om deze vergaderingen eens te volgen zodat men een goed beeld krijgt van waar de gemeenteraad zoal mee bezig is. Zo krijgt men een beeld van de gemeenteraad en kan men bij de volgende verkiezingen (16 maart 2022) een goede/betere keuze maken.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 17 april kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Omroep Tholen zendt in april de digitale vergaderingen van de Commissies rechtstreeks uit. Vandaag (donderdag 8 april) hield de commissie Bestuurszaken haar vergadering en deze is hieronder nogmaals te bekijken:

Vergadering Commissie Bestuurszaken - Omroep Tholen - 8 april 2021


Wekelijks gesprek met de burgemeester (8 april)
Vandaag sprak Laban Hage met burgemeester Marleen Sijbers in het programma “Tholen in het Nieuws”. Het gesprek vond dit keer plaats via een telefoonverbinding omdat zij niet in de gelegenheid kon zijn naar de studio te komen.

Zij kon mededelen dat het aantal besmettingen op Tholen in een dalende lijn zit, weliswaar is er een stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Vanaf 21 april worden er versoepelingen aangekondigd in de coronamaatregelen. Houdt de berichtgeving in de gaten en mogelijk bieden de nieuwe maatregelen die aangekondigd zullen worden, wel mogelijkheden op activiteiten die nu nog niet mogelijk zijn. In geval van twijfel kan men te allen tijde de vraag opnieuw indienen bij de gemeente.

De VOG kan/moet aangevraagd worden voor bepaalde functies waarbij aangegeven moet worden voor welke werkzaamheden. Indien de landelijke regeling geen uitkomst biedt voor een gratis VOG, dan kan de aanvraag voor een kosteloze VOG ingediend worden bij de gemeente. Meer info bij mevrouw Marja Boluit (e-mail: marja.boluijt@tholen.nl).

De burgemeester gaf een toelichting op het nieuwe Groene Hart dat in Sint-Maartensdijk gerealiseerd zal worden in de loop van 2021. Er wordt met omwonenden nog overleg gepleegd over de inrichting van het groene gebied (enquête via websites en sociale media).

De online informatiebijeenkomst Toekomstig Tholen over de ontwikkeling van het kruispunt ter hoogte van de Molenvlietsedijk/N286 is op dinsdag 13 april vanaf 19.30 uur en deze wordt ook via de omroep uitgezonden. (www.toekomstigtholen.nl/informatiebijeenkomst). Aanmelding is niet nodig. Vragen kunnen gesteld worden via een chatfunctie. De bijeenkomst is op een later tijdstip alsnog te bekijken.

De lokale speeltuinbende Tholen start op 17 april met een digitale bijeenkomst waar uitleg wordt gegeven over de manier waarop de speeltuin getest zal worden. Wil je toch nog meedoen? Mail naar de gemeente.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 10 april kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Omroep Tholen zendt in april de digitale vergaderingen van de Commissies rechtstreeks uit. Vandaag (woensdag 7 april) hield de commissie Samenleving haar vergadering en deze is hieronder nogmaals te bekijken:

Vergadering Commissie Samenleving - Omroep Tholen - 7 april 2021


Omroep Tholen zendt in april de digitale vergaderingen van de Commissies rechtstreeks uit. Vandaag (dinsdag 6 april) hield de commissie Ruimte haar vergadering en deze is hieronder nogmaals te bekijken:

Vergadering Commissie Ruimte - Omroep Tholen - 6 april 2021


Wekelijks gesprek met de burgemeester (1 april )
Laban Hage sprak vanmiddag met burgemeester Marleen Sijbers in het programma “Tholen in het Nieuws”. Het gesprek duurde ook nu weer iets langer omdat er tijd en gelegenheid was om tussendoor fijne muziek ten gehore te brengen.

Helaas is het aantal besmettingen afgelopen week weer gestegen ten opzichte van de week daarvoor. Dit geldt ook voor de gemeente Tholen (zie hiervoor de gegevens die wij op onze website opgenomen hebben).

De burgemeester doet nogmaals een oproep om te denken aan de horeca en bestel daar iets lekkers voor de paasdagen.

TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) behelst een tijdelijke overbrugging in het levensonderhoud als gevolg van corona. Maar er zijn wel enkele strenge regels. Heb je twijfels of je er recht op hebt, bel dan met de gemeente.

Komende week start Akse-Media met de actualisering van de Gemeentegids. Bedrijven, verenigingen, etc krijgen daarover een e-mail van Akse-Media (controleer dus uw Spam-box). De gemeentegids wordt huis-aan-huis verspreid, tenzij er een Nee-Nee-sticker op de brievenbus zit.

Op 13 april vindt er een online informatiebijeenkomst plaats via de website https://toekomstigtholen.nl/informatiebijeenkomst over de aanleg van het kruispunt ter hoogte van de N286. Omroep Tholen onderzoekt of wij deze bijeenkomst ook kunnen uitzenden.

Omdat het maandag 6 april 2e Paasdag is, schuiven de Commissievergaderingen op; dwz Commissie Ruimte op dinsdag 6 april, Commissie Samenleving op woensdag 7 april en donderdag 8 april de Commissie Bestuurszaken.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 3 april kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.

 


Wekelijks gesprek met de burgemeester (25 maart)
Vanmiddag sprak Laban Hage met burgemeester Marleen Sijbers in het programma “Tholen in het Nieuws”. Het gesprek duurde  iets langer omdat er tijd en gelegenheid was om tussendoor fijne muziek ten gehore te brengen.

Helaas kwam Corona nog steeds ter sprake omdat de situatie in Nederland en ook in Zeeland nog zorgelijk te noemen is, met hoge bezettingen van ziekenhuizen en IC’s. Dus geen versoepelingen en maar wel een avondklok die vanaf 31 maart om 22.00 uur begint.

Koningsdag zal dit jaar wederom op een andere wijze georganiseerd moeten worden, omdat evenementen nog niet zijn toegestaan. Dit geldt tevens voor de herdenking op 4 mei, die sober en zonder publiek zal worden georganiseerd. In een van de volgende gesprekken hoopt de burgemeester daar meer over te kunnen mededelen.

De burgemeester deed een oproep om toch eens om je heen te kijken naar personen die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag.

Zaterdag 27 maart kunnen de bewoners op de Milieustraat in Sint-Maartensdijk gratis compost (max. 2 zakken p.p.) ophalen. Dit allemaal als dank voor het goed scheiden van GFT-afval. Wethouder Corniel van Leeuwen zal vanaf 11.00 uur persoonlijk de zakken overhandigen!

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 27 maart kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (18 maart)
Vanmiddag was burgemeester Marleen Sijbers te gast bij Laban Hage en hij sprak met haar over diverse onderwerpen.

Helaas kwam Corona nog steeds ter sprake omdat de situatie in Nederland en ook in Zeeland nog zorgelijk te noemen is, met hoge bezettingen van ziekenhuizen en IC’s.

De burgemeester heeft gedurende de dag van de verkiezingen vele stembureau’s bezocht en trof daar heel veel enthousiaste stembureauleden aan. De uitslagen van Tholen waren net voor 24.00 uur gereed en konden o.a. door Omroep Tholen gepubliceerd worden.

Ondernemers (die op dit moment in zwaar weer verkeren) worden gewaarschuwd met de actie actie “Blijf Alert” voor criminelen die met fout geld willen investeren in het bedrijf. Bij twijfel kijk op de website www.hetccv.nl of bij Melding Misdaad Anoniem.

Vanaf 6 april worden de afvalcontainers gescand op de aanwezigheid van een tag met postcode en huisnummer. Geen tag betekent dat de container niet meer gelegd. Dus heeft uw container nog geen tag, bel per omgaande met het nummer 0900-4433333.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 20 maart kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Op donderdag 11 maart zonden wij de Gemeenteraadsvergadering uit van de Gemeente Tholen.
Deze uitzending kunt u hier nogmaals bekijken:

Gemeenteraadsvergadering Tholen - 11 maart 2021 - Omroep Tholen


Wekelijks gesprek met de burgemeester (11 maart)

Laban Hage sprak vanmiddag met burgemeester Marleen Sijbers over diverse onderwerpen.

Helaas moest de burgemeester aangeven dat het aantal besmettingen in Tholen weer een stijgende lijn vertoont. Naast Vlissingen en Noord-Beveland zitten ook Tholen en Middelburg boven dat niveau, met 270 en 256 besmettingen per 100.000 inwoners.

Zij waarschuwde de oudere inwoners voor oplichters die zich voordoen als GGD-medewerkers, dit zijn in feite “prikfraudeurs” die bij de oudere inwoners proberen in huis te komen. Niet op in gaan, de GGD prikt NOOIT thuis.

Uiteraard deed Omroep Tholen mee aan de landelijke actie om het nummer Radar Love van Golden Earring te draaien om 17.15 uur als eerbetoon aan George Kooymans.

In het kader van de verkiezingen kunnen de vrijwilligers die werkzaam in de stembureaus zich gratis laten testen bij de GGD als zij dat nodig achten.

De avondklok tijdens de verkiezingen blijft van toepassing. Stembureauleden en -stemmers hebben een verklaring bij zich om zich tijdens de avondklok over straat te kunnen begeven.

De burgemeester roept de luisteraars op om eens een raadsvergadering te bekijken – nu die vanwege corona noodgedwongen wordt uitgezonden – om daarmee hopelijk een beter beeld te krijgen van de lokale politici als voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 13 maart kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 14.00 uur.


Op woensdag 3 maart zonden wij de vergadering uit van de Commissie Bestuurszaken/Samenleving van de Gemeente Tholen.
Deze uitzending kunt u hier nogmaals bekijken:

Vergadering Commissie Bestuurszaken/Samenleving Gemeente Tholen - 3 maart 2021


Wekelijks gesprek met de burgemeester (25 februari)

Vanmiddag was burgemeester Marleen Sijbers te gast bij Laban Hage en sprak met haar over diverse onderwerpen.

De burgemeester gaf een toelichting over de besluitvorming rondom de melding van de aangekondigde bijeenkomst van de politieke partij FvD op zondag 21 februari.

Zij gaf aan dat er vanuit de veiligheidsregio de wens leeft dat er meer maatwerk mogelijk zou zijn om lokaal te kunnen afwijken van landelijke regels.

Gemeente hoopt continuïteits- of liquiditeitsproblemen van maatschappelijk en culturele organisaties te voorkomen door compensatie van schade als gevolg van Covid-19 voor situaties tot 31 december 2020.

Een vraag van een luisteraar inzake het bouwen van ‘gasloze huizen’ waarbij uiteindelijk een gastank in de tuin wordt geplaatst? Deze vraag kon de burgemeester niet direct beantwoorden, maar heeft beloofd dit na te vragen bij de betreffende portefeuillehouder.

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn er twee stembureau’s (voor de locaties klik hier) geopend voor de bewoners uit de zogenaamde kwetsbare of risicogroepen die geen gebruik kunnen/willen maken van de reguliere opening op 17 maart.

De vergadering van de Commissie Bestuurszaken van 3 maart is een vergadering van alle Commissies tezamen.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 27 februari kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (18 februari)
Laban Hage sprak vanmiddag met burgemeester Marleen Sijbers over diverse onderwerpen.

De burgemeester heeft een extra uitleg gegeven naar aanleiding het bericht inzake “Het afwegingskader steunverlening Covid-19 voor sociaal maatschappelijke en culturele voorzieningen in Tholen”.

Zij riep de inwoners van Tholen op om foto’s te maken van ons erfgoed en deze foto’s kunnen tot 7 maart ingestuurd worden naar de gemeente via haar website.

Voorts sprak zij haar waardering uit voor de inzet van iedereen die een bijdrage heeft geleverd of nog gaat leveren voor de realisatie van de groene leer-, natuur-, speel-, en ontmoetingsplaats voor kinderen en dorpsbewoners in Scherpenisse.

Vanmiddag heeft de burgemeester 18 taarten binnen 1 uur mogen proeven in het kader van Heel Tholen Bakt. De foto’s volgen nog!

Om jongeren bewust te maken van het doen van hun politieke keuze, gaat de gemeente deze groep nog apart een brochure sturen.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 20 februari kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 14.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (11 februari)

Vanmiddag sprak Laban Hage met burgemeester Marleen Sijbers. Zij vertelde over haar ervaringen die zij mocht hebben toen zij een dagje mee is geweest met een van de strooiwagens.

Er was een vraag van een luisteraar over het strooien van zout/zand en op welke wegen dat gebeurt. Dit gaat in overleg met de provincie, die ook een deel van het strooiwerk voor haar rekening neemt en dan wordt er gestrooid op hoofdwegen, busroutes, etc, maar ook de fietspaden, bedrijventerreinen en aanrijroutes van ambulances.

De avondklok is na een nieuw ministerieel besluit verlengd naar 3 maart aanstaande. De burgemeester gaf een korte toelichting op het click en collect-systeem om bij niet-essentiële winkels toch aankopen te kunnen doen, mits de opgelegde spelregels gevolgd worden.

Voor kinderen zijn er gelukkig meer mogelijkheden om te kunnen schaatsen dan voor volwassenen bij het volgen van de Corona-regels. Op de schaatsclubs binnen Tholen mogen alleen leden gebruikmaken van deze banen.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 13 februari kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 14.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (4 februari)

Vanmiddag was burgemeester Marleen Sijbers ruim 45 minuten in gesprek met Laban Hage.

De Nederlandse Burgemeesters zouden liever de avondklok beëindigen, maar als de situatie rond de Britse variant het noodzakelijk maakt zijn zij het eens met een besluit tot verlenging.

De lockdown wordt gehandhaafd, maar er komt een lichte verruiming door het Click-and-Collect-systeem (online bestellen en na 4 uur kunnen ophalen). Als er vragen komen over de nieuwe situatie waarop geen direct antwoord te geven is, wordt dit binnen het veiligheidsoverleg besproken en Zeeland-breed vastgesteld zodat binnen Zeeland dezelfde regels worden gehanteerd.

Basisscholen mogen onder strikte regels weer open vanaf 8 februari, één school in Oud-Vossemeer gaat helaas niet open, omdat zij het beleid van het overkoepelende orgaan volgen. Dit besluit wordt overigens getoetst bij de Onderwijskoepel.

Vaccineren ja of nee is én blijft een eigen besluit! Private partijen zoals werkgevers kunnen vragen om een vaccinatiebewijs indien er juridische gesproken ‘een gerechtvaardigd belang is’ , dus moet dit degelijk onderbouwd worden.

Vrijdag 5 februari zal de burgemeester een bezoek brengen aan de teststraat in Sint-Maartensdijk.

De burgemeester gaf een toelichting op de online-enquête over de toegankelijkheid van gebouwen in de gemeente Tholen en riep iedereen op deze enquête in te vullen die problemen ondervinden bij de toegankelijkheid.

Toekomstigtholen.nl toont alle informatie over de toekomstige rotonde thv de N286 en de ontsluiting van het bedrijventerrein.

Verder werd er uitgebreid stilgestaan bij de herdenking van de Watersnoodramp op maandag 1 februari.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 6 februari kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 14.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (28 januari)
Vanmiddag sprak Laban Hage met burgemeester Marleen Sijbers.

De burgemeester besteedde aandacht aan de herdenking van de watersnoodramp, die dit jaar online wordt uitgevoerd vanuit het Watersnoodmuseum. Velen hebben een witte roos ‘geadopteerd’ die bij de herdenking zullen worden neergelegd.

Het gemeentehuis is ondanks de avondklok op donderdagavond tot 20.00 uur open. Verder sprak zij de hoop uit dat meer mensen de vergaderingen en het werk van de gemeente gaan volgen en daarmee misschien ook beter gaan waarderen. Zij hoopt dat meer mensen in contact komen met de leden van de gemeenteraad.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 30 januari kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 14.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (21 januari)
Vanmiddag sprak Laban Hage met burgemeester Marleen Sijbers.

De burgemeester moest – helaas nogmaals – de oproep doen om de maatregelen te volgen die nodig zijn om het virus in te dammen.
De gemeenteraad heeft gezien de omstandigheden besloten om vooralsnog de raadsvergaderingen digitaal te houden.

Komende week zal de marine in de gemeente Tholen een oefening houden, het is echter niet toegestaan om deze (duik-)oefeningen bij te wonen.

De burgemeester ziet heel graag dat de bewoners hun vragen stellen en dat zij die tijdens deze bijeenkomsten kan beantwoorden.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 23 januari kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het nieuws’ tussen 12.00 en 14.00 uur.


Wekelijks gesprek met de burgemeester (14 januari)

Vanmiddag was burgemeester Marleen Sijbers weer te gast in de studio en sprak Laban Hage met haar.

Helaas kon zij nog geen perspectief bieden voor de vele groepen, bewoners, bedrijven en zorginstellingen. Jammer genoeg kon zij geen uitsluitsel geven over het feit of er wel of geen vaccinatie locatie in Tholen komt. Verder gaf zij een toelichting op de vraag van een van de luisteraars waarom er geen Covid-cijfers op niveau van de kernen in onze gemeente worden gepubliceerd.

Aanmelden voor de Speeltuinbende is nog mogelijk tot 15 januari 17.00 uur via de website tholen.nl, er zijn intussen 30 aanmeldingen.

Om de drukte bij de komende verkiezingen te voorkomen, zullen er twee extra stemlocaties worden ingericht op 15 en 16 maart (gemeentehuis in Tholen en Haestinge in Sint-Maartensdijk). Er zijn nog vrijwilligers (18 jaar en ouder) nodig voor deze en de reguliere  locaties. Aanmelden kan via deze link.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 16 januari kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het nieuws’ tussen 12.00 en 14.00 uur.


Dit jaar was het niet mogelijk om aanwezig te zijn bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Tholen.
Tijdens deze recepties werd er altijd een mooie terugblik getoond van de activiteiten/gebeurtenissen die in het jaar daarvoor hebben plaatsvonden.
De terugblik over 2020 kunt u hieronder bekijken.


Wilt u oudere reportages bekijken? Klik dan hier.