Home Verkiezingen 17 maart 2021

Verkiezingen 17 maart 2021

Stemmen met dementie
Iedereen van 18 jaar en ouder mag zijn stem uitbrengen, ook mensen met dementie. Zolang iemand kan en wil stemmen en ook duidelijk kan aangeven op welke partij hij wil stemmen, kan dat.

In onderstaande video krijgt u meer informatie over stemmen met dementie.

Iedereen mag stemmen, ook mensen met dementie | Verkiezingen


Stempluspas
Kiezers die 70 jaar of ouder zijn ontvangen alle stembescheiden per post. Zodra de stembewijzen ontvangen zijn, kan de kiezer een briefstem uitbrengen door zijn stempas met het ingevulde stembiljet per post op te sturen of door de briefstem af te geven bij het afgifte punt van de gemeente.

Afgiftepunten zijn vanaf woensdag 10 maart 2021 open van 09:00 uur tot 17:00 uur. Op 17 maart zijn de afgiftepunten open van 07:30 uur tot 21:00 uur.

De kiezers die per brief mogen stemmen zijn niet verplicht dat te doen. De stempluspas geeft deze kiezers de mogelijkheid om per brief te stemmen, of in het stemlokaal te stemmen, of een onderhandse volmacht te geven aan een andere kiezer.

Kiezers die op de dag van stemming 70 jaar of ouder zijn krijgen de volgende stembescheiden toegestuurd:

 • De stempluspas;
 • Een briefstembiljet;
 • Twee enveloppen
  • Envelop voor het stembiljet
  • Retourenvelop om de briefstembescheiden terug te sturen naar het briefstembureau van de gemeente;
 • Uitleg over het stemproces.

Klik hier voor verdere informatie vanuit de Rijksoverheid over het stemmen voor 70-jarigen en ouder.


Volmachten
Voor kiezers die, om wat voor reden dan ook, niet zelf naar het stemlokaal kunnen komen, is er de mogelijkheid om een volmacht te geven. Een kiezer machtigt daarmee een andere kiezer om voor hem te stemmen. Het is alleen mogelijk om iemand te machtigen die zelf ook kiesgerechtigd is.

Er zijn twee soorten volmachten:

 1. een onderhandse volmacht;
 2. een schriftelijke volmacht.

Een gemachtigde mag maximaal drie volmachtstemmen uitbrengen.

Bij het stemmen moet u als gemachtigde per volmacht een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever kunnen laten zien. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit geldt niet voor de schriftelijke volmacht. De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen. De Rijksoverheid probeert misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om op de kopie te schrijven:

 • het woord “kopie”
 • voor wie en welk doeleinde de kopie bedoeld is
 • de datum waarop degene de kopie afgeeft

De Rijksoverheid adviseert daarnaast dat de kiezer zijn/haar burgerservicenummer in het document doorstreept.

Schriftelijke volmacht

In plaats van het omzetten van uw stempas in een volmachtbewijs (onderhandse volmacht), kunt u als kiezer ook een schriftelijk verzoek indienen bij de burgemeester om een andere kiezer te machtigen. Hiervoor is een formulier beschikbaar (model L8) bij de gemeente. Uzelf  en degene die u machtigt, vullen allebei een deel van dit formulier in.

De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.


Kiezerspas
Als u in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u staat ingeschreven, moet u voorafgaand aan de stemming een kiezerspas aanvragen.KiezerspasMet een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd, het aanvragen hiervan kan op twee manieren:

 • Schriftelijk via een aanvraagformulier van de gemeente (mogelijk tot uiterlijk vijf dagen voor de stemming);
 • U gaat in persoon naar het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. Daar toont u uw stempas en vraagt een kiezerspas aan. De mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk tot vrijdag 12 maart 17:00 uur gedaan worden.

U kunt in deze situatie uitsluitend met deze kiezerspas stemmen. U krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt.

Het is ook mogelijk de kiezerspas om te zetten in een volmacht, of om met een kiezerspas een volmachtstem voor een andere kiezer uit te brengen.


Hieronder vindt u een overzicht van alle stemlocaties binnen de gemeente Tholen.

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Hiervoor kunt u stemmen bij een stembureau.

Openingstijden
De stembureaus zijn geopend op woensdag 15 maart 2023 van 07:30 tot 21:00 uur.

Mobiele stembureaus
In het overzicht staan ook drie mobiele stembureaus. Dit zijn stembureaus waar uitsluitend bewoners van de verzorgingscentra op de vermelde tijden kunnen stemmen. Voor de mobiele stembureaus gelden aangepaste tijden.
NaamAdresPostcodePlaats
1Verenigingsgebouw 'De Wingerd'Nieuwepad 1 4691 BP Tholen
2 GemeentehuisHof van Tholen 24691 DZ Tholen
3Sport- en gemeenschapscentrum 'Meulvliet'Zoekweg 8 4691 HT Tholen
4 Zalencentrum Gereformeerde Gemeente Ds.G.H.Kerstenstraat 2 4691 DS Tholen
5Dorpshuis 't Ouwe Raed'uus Achterstraat 26 4693 BVPoortvliet
6 SassegraveLaban Deurloostraat 19 f4694 BPScherpenisse
7 Sport- en gemeenschapscentrum 'Haestinge'Sportlaan 2d 4695 BASint-Maartensdijk
8Gebouw CalvijnMarkt 124695 CESint-Maartensdijk
9Dorpshuis 'De Stove'Voorstraat 424696 BK Stavenisse
10 Museum 'De Meestoof'Bierensstraat 64697 GE Sint-Annaland
11Sport- en Gemeenschapscentrum 'Wellevaete'Hoenderweg 1334697 BJ Sint-Annaland
12 Dorpshuis 'De Vossenkuil'Bou Kooijmanstraat 48 4698 AMOud-Vossemeer
13Dorpshuis 'De Wimpel'Eendrachtstraat 52 4675 CS Sint Philipsland
14Dorpshuis 'Ons Dorpshuis'Langeweg 7 4675 RJ Anna Jacobapolder
Mobiel stemlokaal van 10:00-12:00 uurWoonzorgcentrum DalemhofDalemhof 14691 ZCTholen
Mobiel stemlokaal van 14:00-16:00 uurSchutse Zorg TholenF.M. Boogaardweg 104697 GMSint-Annaland
Mobiel stemlokaal van 13:30-15:30 uurWoonzorgcentrum MaartenshofMaartenshof 84695 HVSint-Maartensdijk

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Tholen: https://www.tholen.nl/inwoners/verkiezingen