Home SP – Tholen

SP – Tholen

Onze kandidatenkaart


SP wil een beter Thools armoedebeleid

In een welvarend land als het onze zou armoede eigenlijk niet mogen bestaan. Maar het bestaat helaas wel. Ook in onze gemeente. Vandaar dat Tholen een ‘armoedebeleid’ heeft. Dat is bedoeld voor mensen die niet meer dan 110% van de ‘bijstandsnorm’ aan inkomen hebben. Zij kunnen aanspraak maken op extra uitkeringen of kwijtschelding. Vreemd genoeg maakt slechts één op de drie mensen die er mogelijk recht op hebben er ook gebruik van! Misschien door schaamte, maar waarschijnlijk doordat ze niet weten waar ze recht op hebben.
Dat kan zo niet langer! Zo groeit de armoede onder onze medeburgers verder. Want door prijsstijgingen en inflatie is hun besteedbare inkomen nu al zeven jaar aan het dalen.

Daarom wil de SP meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die er zijn om gebruik te maken van de uitkeringen en kwijtscheldingen. Aan de achterkant van deze folder geven we een overzicht van die mogelijkheden. En van onze wensen.

Want wij van de SP willen meer. Voor een werkelijk sociaal beleid zou de gemeente moeten bijspringen als mensen minder dan 120% van de ‘bijstandnorm’ verdienen. Nog beter is om dat te doen bij 130%. Want onderzoek wijst uit dat het voorkomen van armoede een besparing oplevert aan kosten die later door de samenleving moeten worden opgebracht. Elke euro die extra wordt uitgegeven om te voorkomen dat mensen in de schulden raken levert de gemeente uiteindelijk een besparing op van €2,50 (schuldhulpverlening, etc.).

Vandaar dat wij ervoor pleiten het armoedebeleid te verbeteren. Niet alleen door de norm op te trekken d, maar ook door sommige regelingen te verbeteren.
Daar gaan we in de komende jaren in de gemeenteraad voorstellen voor doen. Maak ons daarom sterk bij de raadsverkiezingen van maart, zodat we ons gesteund voelen in onze strijd voor een beter armoedebeleid.

De bijstandsnorm
De gemeente Tholen steunt nu mensen die op of onder 110% van de ‘bijstandsnorm’ zitten. De SP wil naar minstens 120%. De bijstandsnorm is niet voor iedereen gelijk:

 110% 120%  
Gehuwden of samenwonenden€ 1715,54€1871,50 per maand
Alleenstaande ouders € 1200,88€1310,05 per maand
AOW´ers (gehuwd of samenw.)€ 1806,79 €1971,05 per maand
AOW'er (alleenstaand)€ 1334,37 €1445,67 per maand
zelfstandig wonende jongeren€ 1140,83 €1244,54 per maand

Waar heeft u nu recht op?
Mensen die op of onder de 110% bijstandsnorm zitten hebben recht op:

  • Activeringsregeling volwassenen: jaarlijkse bijdrage van €150 voor deelname aan sociale en culturele activiteiten, zoals lidmaatschap sportclub. Ook internetkosten vallen eronder.
  • Activeringsregeling kinderen: Kinderen tot 18 jaar kunnen vergoeding i.v.m. onderwijs krijgen. Via Jeugdfonds en Cultuurfonds Zeeland ook vergoeding voor lidmaatschap sport- of muziekvereniging. Daarnaast gratis ID kaart.
  • Collectieve ziektekostenverzekering: Bijdrage van €23 of €40 per maand per persoon.
  • Individuele inkomenstoeslag:Wie drie jaar niet meer dan 110% bijstandsnorm aan inkomen heeft, kan jaarlijks een toeslag krijgen van 38% van de van toepassing zijnde bijstand.
  • Individuele studietoeslag: Studerende vanaf 21 jaar die door medische beperking geen bijbaan kan vervullen kan toeslag van maximaal €300 per maand aanvragen. Landelijke regeling, die waarschijnlijk op 1 april 2022 ingaat.
  • Kwijtschelding belastingen: Rioolbelasting, OZB en afvalstoffenheffing gaat via Sabewa, die een vermogenstoets toepast. De gemeente helpt desgewenst bij de aanvraag. Mensen met spaargeld of een auto van meer dan €2269 krijgen geen kwijtschelding.

Wat wil de SP daar aan toevoegen?
Wij willen dezelfde rechten voor mensen die op of onder bijstandnorm 120% zitten. Plus:

  • Kindpakket voor kleding en verjaardagen
  • Volwassenenfonds voor lidmaatschap sportvereniging
  • Gratis openbaar vervoerskaart voor minima en 65-plussers
  • verhoging bijdrage voor deelnemers collectieve ziektekostenverzekering.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: sptholen.nl