Home Reglement reacties

Reglement reacties

Bij berichten op de website wordt u de mogelijkheid geboden om te reageren. Er zijn wel richtlijnen voor het geven van reacties:

  • De reactie gaat over het onderwerp van het artikel, er wordt geen onderwerp aangehaald dat niets met het onderwerp van het artikel te maken heeft.
  • De reactie gaat over het bericht en niet over een andere reactie-gever. De reactie-mogelijkheid is geen forum, reageer met argumenten of persoonlijke ervaringen.
  • De reactie bevat geen taal die onfatsoenlijk of godslasterend is.
  • De reactie bevat geen privacy-gevoelige informatie.
  • Het uiten van beledigingen aan het adres van individuen, groepen of organisaties wordt niet getolereerd.
  • De reactie bevat begrijpelijke taal.
  • Reacties zonder inhoud zoals “belachelijk”, “echt wel” etc. worden niet geplaatst.
  • Reacties plaatst u bij voorkeur onder uw eigen naam.

Aanpassingen

De redactie kan de tekst op taalfouten corrigeren. Indien een deel van de reactie niet aan de eisen voldoet wordt voor dat deel van de reactie het *-teken gebruikt

Disclaimer

Hoewel de redactie tracht zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met plaatsen van de reacties kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het wel, niet of gecorrigeerd plaatsen van reacties. Indien u een opmerking heeft over een reactie dan kunt u een email sturen naar de redactie.