Home Blog Pagina 255

4 mei herdenking 2021

In verband met het coronavirus staat gemeente Tholen dit jaar op een passende maar waardige en verantwoorde manier stil bij de 4 mei herdenking. Bij de uitwerking van de invulling is er rekening gehouden met de maatregelen vanuit Rijksoverheid. Daardoor kan er bijvoorbeeld geen publiek aanwezig zijn zoals gewend. Wij adviseren iedereen de 4 mei herdenking in Tholen thuis op radio of televisie te volgen.

Voor hen die hun dierbaren willen herdenken, is dit een emotionele en pijnlijke situatie. Juist daarom heeft gemeente Tholen geprobeerd rekening te houden met de maatschappelijke omstandigheden, juist in deze periode waarin de onderlinge verbondenheid belangrijk is.

Invulling
Burgemeester Sijbers houdt, voorafgaande de Nationale Herdenking, haar toespraak. Ook legt zij met wethouder Hoek een krans namens de gemeente Tholen.

Uitzending Omroep Tholen
Op dinsdag 4 mei om 19.30 uur zenden wij de toespraak van burgemeester Sijbers en de kranslegging uit via radio (106.5), televisie en YouTube.

Er is voor dit tijdstip gekozen zodat onze inwoners in de gelegenheid worden gesteld ook de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam live te kunnen volgen. De koning en koningin leggen een krans namens de hele Nederlandse bevolking. De Nationale Herdenking wordt live uitgezonden door de NOS op NPO1.

Oproep blazers
Zoals ieder jaar wordt tijdens de Nationale Herdenking om 19.58 uur het Taptoe-signaal geblazen, gevolgd door twee minuten stilte om 20.00 uur. Gemeente Tholen roept alle blazers uit onze gemeente op het Taptoe-signaal mee te spelen vanuit huis. Na de twee minuten stilte klinkt het Wilhelmus. Wie wil, kan ook het Wilhelmus meespelen. Daarbij wordt iedereen uitgenodigd thuis het Wilhelmus mee te zingen.

Vlaggen
Ook dit jaar wordt aan alle inwoners gevraagd op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers en op 5 mei de vlag uit te steken om de vrijheid te vieren.

Bloemen leggen
Wilt u de slachtoffers herdenken door middel van het leggen van bloemen bij het monument in Tholen? U kunt dit uit eigen beweging de hele dag doen. Houdt u dan wel rekening met de gezondheidsadviezen van Rijksoverheid:

 • Ga alleen naar buiten als het echt nodig is;
 • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis!
 • Kom alleen of met groep van maximaal 2 personen of 1 huishouden;
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Schud geen handen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 • Was uw handen.

TreeTag: aandacht voor bomen

Vandaag op 19 april zullen enkele bomen in de gemeente Tholen worden voorzien van een ‘TreeTag’; een soort poster met informatie over de betreffende boom. Bij de boom in Anna Jacobapolder (vlakbij de basisschool Het Kompas) zal Wethouder Van Leeuwen deze gebeurtenis inluiden. Dit gebeurt in samenwerking met basisschool Het Kompas.

Actie TreeTag
Met deze actie wordt aandacht gevraagd over het belang van bomen. Op de TreeTags is informatie te vinden over (onder andere) hoeveel luchtvervuiling de boom afvangt en hoeveel zuurstof de boom levert. De TreeTag actie in onze gemeente is een initiatief van Pius Floris Boomverzorging i.s.m. de gemeente Tholen.

Aandacht vragen voor de (meer)waarde van bomen
Met de actie #TreeTag wordt er voor een breed publiek aandacht gevraagd voor de (meer)waarde van bomen. Bomen houden regenwater vast, leveren zuurstof, helpen de temperatuur leefbaar te houden en vangen luchtvervuiling af. Deze actie wil eraan bijdragen dat men meer belang gaat hechten aan bomen en meer bomen gaat planten en behouden.

Vragen van de VVD-fractie inzake alternatief Haestinge – strandje Sint-Maartensdijk

Het College van B&W wordt gevraagd om een serieus onderzoek te doen of het mogelijk is om de kering van het strandje bij Sint Maartensdijk terug in een dermate technische staat te brengen zodat deze weer voldoet en werkt zoals het ooit bedoeld was.

Het strandje kan dit voorjaar en zomer dienen als een goed alternatief voor het tijdelijk sluiten van zwembad Haestinge en de inwoners, toeristen maar vooral kinderen uit Sint Maartensdijk en omstreken toch op een veilige manier veel zwemplezier kunnen hebben.

Naast de vraag van inwoners zou het College bijvoorbeeld ook de Dorpstafel, campings en aangelegen Horeca kunnen betrekken bij dit onderzoek om draagvlak te vergroten en eventueel middelen te vinden.

Toelichting
Navraag leerde ons dat “het strandje” tussen de kern en Gorishoek in het verleden prima voldeed maar de laatste jaren door technische problemen niet meer goed functioneert.

Nieuwe priklocatie geopend in Zierikzee

De vierde Zeeuwse priklocatie van de GGD is vanmorgen 19 april geopend op een bedrijventerrein in Zierikzee. De GGD denkt met de nieuwe locatie aan de Grevelingenstraat genoeg capaciteit te hebben om alle Zeeuwen te vaccineren.

Mevrouw De Jonge-Legemaate was vanmorgen als één van de eersten aan de beurt. Ze was blij dat ze niet naar de Zeelandhallen in Goes hoeft te reizen om te worden gevaccineerd. “Ik woon hier vijf minuten vandaan en kon zo op de fiets. Dan hoef je ook niemand lastig te vallen.”

Zo weinig mogelijk reistijd
De GGD Zeeland opende deze locatie in Zierikzee om ervoor te zorgen dat Zeeuwen zo weinig mogelijk reistijd hebben én om de vaccins zo efficiënt mogelijk in te zetten. Naast Zierikzee en Goes, kunnen Zeeuwen voor een vaccinatie terecht in de skihal in Terneuzen en bij Studio A58 in Middelburg.

Uiteraard hebben de inwoners van Tholen ook de mogelijkheid om in Bergen Op Zoom gevaccineerd te worden. Op basis van de postcode geeft de GGD-website – waarop je na ontvangst van de uitnodigingsbrief de afspraak kunt maken – een drietal locaties aan.

Op dit moment zijn bijna 80.000 Zeeuwen door de GGD ingeënt en voor nog eens 60.000 mensen staat een afspraak gepland. Behalve bij de locaties van de GGD wordt er ook gevaccineerd door huisartsen en bij ziekenhuizen. Het is niet bekend hoeveel mensen op die manier al zijn gevaccineerd.

12.000 prikken per week
Op dit moment worden er gemiddeld 12.000 mensen per week geprikt door de GGD. Dat is niet het maximum, want op de priklocaties kunnen bijna 40.000 mensen per week worden ingeënt, mits er voldoende vaccins beschikbaar zijn.

Gemeente, Stadlander en De Nijs-Soffers vragen inwoners naar wensen voor nieuw park Sint-Maartensdijk

In de wijk Smerdiek-West in Sint-Maartensdijk komt een nieuw park. De exacte inrichting van het park staat nog niet vast. De gemeente Tholen, Stadlander en Bouwgroep De Nijs-Soffers horen graag de wensen van inwoners en andere betrokkenen over de verdere inrichting van het park. Binnen bepaalde randvoorwaarden kunnen nog verschillende zaken ingepast worden in het ontwerp. De enquête is te vinden op www.tholen.nl/park-smerdiek-west. Inwoners zonder internet, kunnen voor het invullen van de enquête contact opnemen met de gemeente via tel. 14 0166.

Dat er een nieuw park zou komen in Smerdiek-West was al bekend. Nu is ook duidelijk hoe groot het precies gaat worden, namelijk zeker twee keer zo groot als in de eerste plannen. Dit komt, omdat er meer hoogbouw geplaatst wordt en minder laagbouw en omdat er nog een ander stukje grond bij is gekomen. Frank Hommel, wethouder in de gemeente Tholen, is blij met de plannen. “Dit park draagt bij aan de leefbaarheid in de kern. Dit park is er niet alleen voor Smerdiek-West, maar voor heel Sint-Maartensdijk. Mensen kunnen elkaar hier ontmoeten en ontspannen. Daarnaast is het ook goed voor de diversiteit van vogels, insecten en bloemen in de wijk.”

Locatie nieuw park
Het park wordt omringd door de Bloemenlaan, de Frank van Borselenstraat, de Jacoba van Beierenstraat, de M.A. de Ruijterstraat en de Cornelis Vermuydenstraat. De Frank van Borselenstraat wordt in de plannen ook groen. De bestaande verharding gaat weg en er komen fiets- en voetpaden voor terug. Zo wordt het park nóg groter, groener en wordt de biodiversiteit vergroot. Binnen het plangebied blijft ten minste de moeraseik behouden. Deze boom zal tijdens werkzaamheden beschermd worden, zodat hij gespaard kan blijven. De gemeente wil ook een kleine rij linden in de Frank van Borselenstraat als bomenrij behouden. Het park verbetert ook de waterafvoer in de wijk. Bij extreme neerslag kan het park gebruikt worden als buffer om de omliggende straten droog te houden. Zo worden twee vliegen in één klap geslagen.

Gesprek op donderdag met de burgemeester

Vandaag, donderdag 15 april, sprak Laban Hage met burgemeester Marleen Sijbers in het programma “Tholen in het Nieuws”. Het gesprek is vond gelukkig weer plaats in de studio en werd afgewisseld met fijne muziek.

Natuurlijk werd het gesprek gestart met de stand van zaken met betrekking tot de corona-pandemie. Zij uitte toch haar zorgen over de testevents die nu georganiseerd worden, zoals zaterdag 24 april waar ca 10.000 personen naar een Oranjefeest kunnen, terwijl de (eigen) horeca geen direct perspectief heeft.

Om het groen/groeiseizoen schoon te beginnen is de gemeente gestart met extra borstelrondes door de gemeente (de planning vindt u op onze website). Zij vraagt de bewoners om de eigen omgeving ook schoon en onkruidvrij te houden en om alles te kunnen vegen is het raadzaam om de auto even voor de deur weg te halen zodat er geveegd kan worden.

In aanvulling op dit onderwerp gaf de burgemeester een toelichting op de aanleg van een geveltuintje dat bewoners mogen aanleggen (max 45 cm diep en gevelbreed).

Voor de aanleg van het park in Sint Maartensdijk-West kunnen de bewoners nog steeds hun wensen inleveren via een enquête (www.tholen.nl/park-smerdiek-west), heeft u geen internet bel dan met 140166.

Vanavond is er weer de reguliere vergadering van de gemeenteraad. Het zal een lange vergadering worden met veel agendapunten. Zij roept de bewoners op om deze vergaderingen eens te volgen zodat men een goed beeld krijgt van waar de gemeenteraad zoal mee bezig is. Zo krijgt men een beeld van de gemeenteraad en kan men bij de volgende verkiezingen (16 maart 2022) een goede/betere keuze maken.

Het gesprek van vanmiddag is hieronder nogmaals te beluisteren, maar ook zaterdag 17 april kunt u de uitzending beluisteren tijdens ons programma ‘Tholen in het Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00 uur.

Jij op Tholen organiseert Vakantie Koningsspelen

De buurtsportcoaches en jongerenwerkers van de gemeente Tholen organiseren in de meivakantie Vakantie Koningsspelen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op de trapveldjes in verschillende kernen. Bij de Vakantie Koningsspelen worden Oudhollandse spelletjes in een sportief nieuw jasje gestoken. Met een breed aanbod van sport- en spelactiviteiten is er voor alle kinderen wel iets te doen.

De volgende spellen komen aan bod:

 • Stoelendans (warming-up)
 • Blikgooien in trefbalvorm
 • Estafettesjoelen
 • Het letter(pak)spel
 • Koningen (kingen), een volleybalspel

In Oud-Vossemeer, Tholen en Poortvliet wordt de warming-up door de stichting Dansen met juf Roos verzorgd.

Spelschema

 • Woensdag 28 april van 10:00 tot 11:45 uur: Poortvliet en Sint Philipsland
 • Woensdag 28 april van 14:00 tot 15:45 uur: Tholen en Sint-Annaland
 • Dinsdag 4 mei van 10:00 tot 11:45 uur: Oud-Vossemeer en Scherpenisse
 • Dinsdag 4 mei van 14:00 tot 15:45 uur: Sint-Maartensdijk en Stavenisse

Inschrijven is verplicht en kan via www.jijoptholen.nl

Pentekeningen herinneren aan Vosmeerse winkels

Volgens Jos Hommel lopen oudere mensen door de Vosmeerse straten en hij ziet hen herinneringen ophalen aan vroeger.  

Met hulp van onder meer Kees de Kooning en archivaris Fred van den Kieboom zoekt Hommel oude foto’s van winkels bij elkaar. Op basis daarvan worden er 53 pentekeningen gemaakt. Ze komen stuk voor stuk achter de ruiten van de voormalige winkels te hangen.

Hij heeft Rien Stoutjesdijk gevraagd deze pentekeningen te maken omdat Rien vroeger de kunstacademie heeft gevolgd. Zijn vader was bakker in Vossemeer en nét niet beroemd, maar wel heel bekend. Er is veel gestreden om het recept van zijn eierkoeken. Tegenover de bakker woonde kapper Nico de Ronde, die stond altijd op zijn sokken buiten. “Dat zijn van die praatjes die verteld worden als mensen voor die gebouwen staan.”

De gemeente draagt ruim 6000 euro aan bij aan het project en daarom hoopt Hommel behalve ouderen ook jongeren aan te spreken. “Zo weten zij ook wat er allemaal geweest is op het dorp. Op school kunnen ze er dan over vertellen.”

Scholen in Tholen krijgen groene schoolpleinen

De 7 Zeeuwse scholen die zich aansluiten bij de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen zijn bekend. Deze scholen ontvangen een subsidie om hun schoolplein te vergroenen. Dit jaar toveren zij hun grijze tegelplein om in een groene plek waar kinderen kunnen spelen, leren en de natuur ontdekken. In totaal hebben 20 scholen een aanvraag ingediend. In 2019 en 2020 ontvingen 25 Zeeuwse scholen subsidie voor het groener maken van hun schoolplein. De subsidie wordt aangeboden door IVN Natuureducatie, met steun van provincie Zeeland en de gemeenten Middelburg, Tholen, Hulst, Goes, Borsele en Reimerswaal.

Samen voor de Zeeuwse natuur
De Thoolse scholen die een financiële bijdrage ontvangen om hun schoolplein te vergroenen zijn SBO De Veste / De Geluksvogel en de Eben-Haëzerschool.
Daarnaast ontvangen De Leeuwerik in Lewedorp, De Moerschans in Hulst, ABS Middelburg, de Schuttevaer in Reimerswaal en de Tweemaster in Goes ook een financiële bijdrage.

Zeeland verandert mee
Door de transformatie van grijs naar groen neemt het oppervlakte tegels op de schoolpleinen ook komend jaar nog eens met circa 3500 m2 af. Gras, beplanting, aarde, zand of houtsnippers nemen de plaats van de tegels in. Zo draagt het plein bij aan de biodiversiteit en een klimaatbestendige leefomgeving. De meeste scholen creëren ook een buitenlokaal voor buitenlessen op hun schoolplein. Uit onderzoek blijkt dat het impact heeft op de sociale, emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen én een positief effect heeft op de vitaliteit van leerkrachten. Groene schoolpleinen bieden hier grote kansen voor.

Groene (r)evolutie
Kinderen brengen ongeveer 40% van de tijd dat ze wakker zijn door op school, veelal binnen in het klaslokaal. En dat terwijl kinderen gezonder zijn én beter leren door veel buiten te zijn. Daarom ontketent IVN Natuureducatie de groene revolutie, met haar Zeeuwse partners en met steun van de Provincie Zeeland en het rijksprogramma Jong Leren Eten. Het doel? In één schoolgeneratie alle Zeeuwse kinderen een groene speel- en leerplek geven. De subsidieregeling Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen is hier een onderdeel van.

Rookontwikkeling bij brand in snoeiafval Tholen

Aan de Gemaalweg bij Tholen heeft de brandweer woensdagmiddag 14 april een brandje in een hoop snoeiafval geblust. Om de brand goed te kunnen blussen is de brandweer bezig de hoop snoeiafval uit elkaar te trekken. De oorzaak van de brand is onbekend.

De brandweer kreeg de melding van de brand omstreeks 14.00 uur binnen. Bij de brand komt aardig wat rook vrij, omwonenden hebben weinig last van de rook.