Zeeuwse organisaties in de bres voor de bij

Wereldwijd gaat het slecht met de bij. Zowel de wilde bij als de honingbij heeft het moeilijk, ook in Zeeland. Daarom ondertekenden diverse Zeeuwse partijen de Zeeuwse Bijenstrategie die eraan moet bijdragen dat Zeeland de meest bij-vriendelijke provincie van Nederland wordt.

Er zijn allerlei oorzaken aan te wijzen waarom bijenpopulaties teruglopen, zowel in diversiteit als in hoeveelheid. Sommige zijn groot, zoals de klimaatopwarming, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de mondiale landbouw en de neerslag van stikstof. Andere zijn kleiner: denk aan de verstening van tuinen of het verdwijnen van bepaalde bloemensoorten door ondeskundig maaiwerk in bermen.

Bijen hebben een grote economische en ecologische betekenis, niet het minst voor de Zeeuwse groente- en fruittelers. Dus werd het tijd voor actie, vond een groot aantal Zeeuwse organisaties. Woensdag ondertekenden ZLTO, Landschapsbeheer Zeeland, Natuurmonumenten, Poldernatuur Zeeland, Nederlandse Bijenhouders Vereniging, Het Zeeuwse Landschap en de Provincie samen de Zeeuwse bijenstrategie. Andere partijen werd opgeroepen zich bij het initiatief aan te sluiten.

Elke partij, zo is afgesproken, draagt eraan bij om van Zeeland de meest bij-vriendelijke provincie van Nederland te maken. Zo gaat Poldernatuur Zeeland aan de slag met het inzaaien van akkerranden met een zaadmengsel dat beter is voor bijen, gaat de Bijenhoudersvereniging meer voorlichting geven op scholen en voert ZLTO een project uit om boerenerven groener in te richten waar de bij dan weer van profiteert. Het Zeeuwse Provinciebestuur gaat projecten (financieel) ondersteunen die bijdragen aan de uitvoering van de strategie maar ook zelf actie ondernemen. Bijvoorbeeld door meer ecologisch bermbeheer langs de provinciale wegen.

Het uiteindelijke doel is om in 2030 een stabiele of liefst positieve populatietrend te hebben voor alle soorten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

achttien − vijftien =