Home Nieuws Zeeuwse bestuurders benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse...

Zeeuwse bestuurders benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

104
0


Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG afgelopen 26 juni zijn er een drietal Zeeuwse bestuurders benoemd in het bestuur van de VNG en in commissies.
Marga Vermue, burgemeester van Sluis en voorzitter van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) is benoemd tot bestuurslid van de VNG. De afgelopen jaren was Zeeland niet vertegenwoordigd in het bestuur van de VNG door een bestuurder uit Zeeland.
Verder is burgemeester Jack van der Hoek van Schouwen-Duiveland benoemd tot lid van de Commissie Europa en Internationaal en raadslid van gemeente Goes, Johnny Lukasse is benoemd als lid van de Commissie Raadsleden en Griffiers.

De ALV is het hoogste orgaan binnen de VNG. De vergadering met alle leden van de vereniging is minimaal 1 keer per jaar, op de tweede en laatste dag van het VNG-jaarcongres in juni. Tijdens de ALV worden de besluiten genomen die alle gemeenten aangaan. Meestal organiseren de VNG in het najaar nog een ALV, met daaraan voorafgaand een Bestuurdersdag.

Het VNG-bestuur
Het VNG-bestuur wordt benoemd door de ALV en bestaat uit:
• de voorzitter en de vicevoorzitter
• de voorzitters van de adviescommissies en colleges
• de vicevoorzitter van de commissie Europa en Internationaal
• 11 leden

Het bestuur bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter, ze hebben een verschillende partijpolitieke achtergrond. Verder zitten er in het bestuur minimaal 3 burgemeesters, 3 wethouders, 3 raadsleden, 1 secretaris en 1 griffier. Het VNG bestuur vergadert maandelijks.

De taken van het bestuur zijn het besturen van de Vereniging, het jaarlijks opstellen van de begroting en het vertegenwoordigen van de Vereniging.

De commissie Europa en Internationaal
De commissie Europa en Internationaal heeft een vertegenwoordigende rol. Europese en internationale ontwikkelingen hebben impact op het gemeentelijk beleid. De VNG is daarom actief in een aantal Europese en internationale gremia.
De commissie – die bestaat uit een aantal gemeentelijke delegaties naar Europese en Internationale instellingen – heeft als belangrijkste opdracht het behartigen van de belangen van de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland.
De leden volgen de ontwikkelingen op de Europese en internationale aspecten van gemeentelijke beleidsterreinen en verbinden deze met de vakinhoudelijke werkzaamheden op deze beleidsterreinen in de verschillende adviescommissies van de VNG.

De commissie Raadsleden & Griffiers
Op veel thema’s waarop de VNG actief is namens gemeenten speelt de gemeenteraad een belangrijke rol. De commissie Raadsleden & Griffiers moet de positie van de gemeenteraad steviger verankeren in de bestuurlijke organisatie van de VNG.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in