Home Nieuws WMO-adviesraad zoekt versterking

WMO-adviesraad zoekt versterking

613
0

Wat is de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wat is het doel van de wet?
De Wmo bestaat sinds 2007. In 2015 is de wet ingrijpend veranderd en is de uitvoering overgeheveld naar de gemeente. Het doel van de wet is om inwoners in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig maatschappelijk mee te kunnen laten doen (participeren) en dat liefst in hun eigen, vertrouwde leefomgeving. Daarbij gaat men uit van hulp en betrokkenheid van het eigen netwerk, zoals familie, vrienden, buren en bekenden (mantelzorgers, vrijwilligers). Als dat niet of onvoldoende lukt, wordt ondersteuning vanuit de gemeente geboden. De gemeente ondersteunt daarnaast ook de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.

Wie regelt de nieuwe Wmo?
De gemeente voert de Wmo uit en is daarvoor verantwoordelijk. Zij begeleidt haar inwoners bij alle niet-medische zorg, zoals:

 • Het ondersteunen van de participatie (meedoen) en de zelfredzaamheid van inwoners met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, indien mogelijk in de eigen vertrouwde leefomgeving.
 • De inzet van mantelzorg en vrijwilligerswerk.
 • Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
 • Het bieden van opvang voor diegenen die het niet alleen redden, zoals:
  • maatschappelijke opvang;
  • vrouwenopvang;
  • beschermd wonen;
  • verslavingszorg.
 • Het bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid in de gemeente.

Wat is de Wmo-adviesraad en wat is zijn taak bij de Wmo?
De Wmo-adviesraad is een onafhankelijk gemeentelijk adviesorgaan, gevormd door inwoners van de gemeente Tholen. De Wmo-adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over inkoop, wet- en regelgeving en uitvoeringspraktijk van de Wmo. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van de Wmo-adviesraad zijn vastgelegd in de Verordening Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Tholen van 8 november 2007.

De voorzitter van de WMO-adviesraad, de heer Peter van Lit, is begin dit jaar gestopt en vraagt nu aan “jongere” inwoners van Tholen, die zich betrokken voelen om de adviesraad te komen versterken. Het is vrijwilligerswerk met een kleine onkostenvergoeding.

Wilt u meer informatie lezen, ga dan naar de website van de gemeente Tholen of klik op deze link.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

2 × 2 =