Wijziging afvalinzameling Tholen succesvol

Ruim een jaar na invoering van de wijzigingen in het ophalen van afval, maken de gemeente Tholen en Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) de balans op. Wat blijkt na een evaluatie: de ingevoerde stappen blijken succesvol en het anders inzamelen van grondstoffen loont – zelfs een ton meer dan geraamd.

Verwacht werd dat het anders inzamelen van grondstoffen zou leiden tot een bezuiniging van €125.000,-. Een jaar verder blijkt nu dat dit bedrag kan worden bijgesteld naar een ton hoger, dankzij het goede scheidingsgedrag van de inwoners. In 2017 nam de hoeveelheid ingezameld brandbaar afval af met 30%, nam het ingezamelde GFT afval toe met 26%, oud papier met 12 % en werd maar liefst 200% meer plastic/ kunststof ingezameld. Ook in de andere grondstofstromen zoals bijvoorbeeld glas en textiel was verder een toename te zien.

Opbrengsten
De gerealiseerde bezuiniging heeft bijgedragen aan een verlaging van de afvalstoffenheffing met ongeveer €40,- per huishouden. Daarnaast wordt een gedeelte van de opbrengst gebruikt om de verwachtte nadelige ontwikkeling in vergoeding voor kunststof en de ingezakte prijs voor oud papier voor de komende jaren op te vangen. Zo kan de afvalstoffenheffing ook in 2019 en 2020 laag blijven.

Verbeterslag
Uit de ervaringen van inwoners en verschillende sorteeranalyses in het afgelopen jaar, is gebleken dat het goed scheiden van grondstoffen begint in de keuken. Hoewel de hoeveelheid ingezameld GFT over het geheel is toegenomen, blijkt dat er per huishouden toch nog te veel GFT, en dan met name etensresten, in het restafval zit. De gemeente bekijkt of het mogelijk is de inwoners hierin extra te helpen. Daarnaast zal zij ook het komende jaar investeren in een stukje bewustwording en het ondersteunen van diverse initiatieven, zoals bijvoorbeeld de statiegeldalliantie, het uitproberen van wasbare luiers en zo mogelijk een lobby voor hogere belastingen voor de verpakkingsindustrie.

VANG
In de bestuursopdracht rondom afvalinzameling werd door de gemeenteraad ingestemd met het verlagen van de inzamelfrequentie van het restafval en het aansluiten bij de actie 100-100-100. Het inzamelen van plastic met verenigingen bleek bij nader inzien geen haalbare kaart vanwege de fysieke belasting en het voldoen aan arbeidsomstandigheden. Ook het evalueren van de nieuwe maatregelen maakt onderdeel uit van de bestuursopdracht. Het minder vaak ophalen van de grijze container vanaf januari 2017 volgde op het vaker inzamelen van de PD-zakken (doorzichtig met zwarte opdruk) met plasticafval dat oktober 2016 werd ingevoerd. Deze maatregelen dragen bij aan de landelijke Van Afval Naar Grondstof (VANG) doelstellingen van de rijksoverheid om de hoeveelheid afval drastisch terug te brengen. Via 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 naar 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025 lijkt een kluif, maar blijkt goed haalbaar voor degenen die hun afval maximaal scheiden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

tien − 1 =