Wethouder plant boom bij zwembad de Spetter

Op 15 maart gaf de raad de het college van B&W opdracht om de schade bij zwembad de Spetter te herstellen in samenwerking met de zwembadraad BlijvenSpetteren binnen de driehoek (zwembadmananager-gemeente-zwembadraad).

Doel van het herstelplan was voor BlijvenSpetteren 3-ledig:
1. Herstel illegale bomenkap op erfgrenzen zwembad zodat de windvang voor circa 430 leskinderen en de beschutting voor 35.000 bezoekers zo goed mogelijk hersteld wordt.
2. Door aanplant het vertrouwen van burgers, vrijwilligers, sponseren en zwembadraad herstellen dat dit geen kwade opzet van de wethouder was maar echt een ongeluk.
3. Door aanplant inkomstenderving beperken en het burgers weer mogelijk maken de taakstellende bezuiniging van 50.000 euro te halen (bezoekers en horeca).

Na twee constructieve overlegrondes met de wethouder en medewerkers van zijn groenafdeling was het herplantplan met bijbehorende begrotingen akkoord voor alle partijen. We zijn blij met het resultaat. Er is 30.000 euro beschikbaar voor de herplant en 14.000 euro voor compensatiemaatregelen zoals bamboematten als tijdelijke windvang en graszoden voor start seizoen. Daardoor wordt tijdelijk extra beschutting gecreëerd zodat het voor leskinderen en gezinnen goed toeven is tot de bomen tot wasdom zijn gekomen.

Vanaf deze week is gestart met het herplanten van 73 bomen die een stamomtrek van 20-25 cm hebben.

Op donderdag 5 april hielp wethouder Harmsen zelf mee om dit hersteltraject af te ronden. De eerste boom werd door de wethouden geplant.

De foto’s zijn gemaakt door Rien Burgers, waarvoor onze dank.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zes + 19 =