Werkzaamheden Zoekweg Tholen

Ter voorbereiding op de reconstructie van de Molenvlietsedijk legt Delta Nuts de komende weken in de Zoekweg mantelbuizen in de grond. Voor de veiligheid is het daarom nodig de Zoekweg deels en voor een korte periode geheel af te sluiten. De werkzaamheden starten maandag 8 mei en duren naar verwachting vijf weken.

Infrastructuur Masterplan Tholen
De reconstructie van de Molenvlietsedijk maakt onderdeel uit van de nieuwe infrastructuur van het Masterplan Tholen Sport&Onderwijs en wordt in de zomervakantie uitgevoerd. Met alle betrokkenen in het gebied is het ontwerp tot stand gekomen. Ter voorbereiding legt Delta Nuts mantelbuizen in de grond. Een deel hiervan is in de meivakantie gelegd in het terrein van obs Ter Tolne. De bedoeling was om het overige tracé bij de start van de zomervakantie te leggen. De werkzaamheden blijken echter van een zodanige omvang te zijn, dat Delta Nuts hier ook de komende weken voor nodig heeft.

Drie fases
Het werk voert Delta Nuts in drie fases uit.

Fase 1 begint op maandag 8 mei. Eén rijbaan is dan beschikbaar.

Fase 2 begint op 16 mei. De Zoekweg is dan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. De omleidingsroute wordt op strategische punten aangegeven. Het parkeerterrein is via Stadzicht te bereiken.

Fase 3 begint omstreeks 24 mei. Hierbij is er weer één rijbaan beschikbaar.

Tijdens de ‘ochtendspits’ rijden er geen vrachtauto’s. Het parkeerterrein aan de Zoekweg is ook via Stadzicht te bereiken.

Afronding werkzaamheden
De verwachting is dat de werkzaamheden na ongeveer vijf weken afgerond zijn, tenzij er zich onverwachte omstandigheden voordoen. Nadien legt Delta Nuts het tracé aan in de Molenvlietsedijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × vijf =