Werkzaamheden Molenvlietsedijk Tholen

Ter voorbereiding op de reconstructie van de Molenvlietsedijk legt Delta Nuts de komende weken kabels en leidingen in de grond. Omdat het tracé onder de parallelweg voor de scholen komt te liggen, is het nodig om deze af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De werkzaamheden starten dinsdag 6 juni en duren naar verwachting tot de zomervakantie.

Infrastructuur Masterplan Tholen
De reconstructie van de Molenvlietsedijk maakt onderdeel uit van de nieuwe infrastructuur van het Masterplan Tholen Sport&Onderwijs en wordt in de zomervakantie uitgevoerd. Met alle betrokkenen in het gebied is het ontwerp tot stand gekomen. Ter voorbereiding legt Delta Nuts kabels en leidingen in de grond. Afgelopen weken is dat al gebeurd in de Zoekweg. De werkzaamheden zijn hier – op enkele onderdelen na- afgerond. De rijbaan is weer volledig beschikbaar.

Bereikbaarheid scholen
De scholen blijven te voet en per fiets veilig bereikbaar. De routes worden met hekken afgeschermd, zodat de kinderen geen toegang hebben tot de werkzaamheden. Grondtransport zal niet plaatsvinden in de volgende tijdsblokken:
8.00 en 9.00 uur;
12.00 en 13.00 uur;
15.00 en 15.30 uur.
Voor de busjes van het leerlingenvervoer van BBS Eben Haëzer wordt een parkeerstrook op de parallelweg vrijgehouden. De doorsteek vanuit Stadzicht blijft tijdens de werkzaamheden nog open.

Parkeren auto’s
Voor de veiligheid van de kinderen wordt inwoners gevraagd om zoveel mogelijk te voet of per fiets kinderen naar school te brengen. Indien toch gebruik gemaakt moet worden van de auto kan deze geparkeerd worden op het parkeerterrein aan de Zoekweg en niet bij de Vliethof en in de nabij gelegen straten (Jan van Bloisstraat, Burgemeester van der Hoevenstraat en Machteld van Gelrestraat).
Gedurende de werkzaamheden wordt een stop- en parkeerverbod ingesteld aan de Molenvlietsedijk. De gemeentelijke BOA-medewerker (bijzonder opsporingsambtenaar) houdt toezicht op het naleven van dit verbod.

Contact / inloopspreekuur
Contactpersonen tijdens de werkzaamheden zijn:

Ook kunnen inwoners hun vragen stellen tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 8 juni van 15.00-16.00 uur, locatie gemeenschapsruimte BBS De Regenboog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeventien + vier =