Home Nieuws Waterschap legt vispassage bij Sint Maartensdijk aan

Waterschap legt vispassage bij Sint Maartensdijk aan

791
0

Aan de gemaalweg bij Sint Maartensdijk op Tholen begint waterschap Scheldestromen naast het gemaal De Noord in de week van 1 april met de aanleg van een vispassage. De vispassage moet het voor verschillende vissoorten mogelijk maken om vanuit de Oosterschelde de achterliggende gebieden richting Sint Maartensdijk en Stavenisse, in en uit te trekken.

Volgens planning zijn de werkzaamheden in het vroege najaar van 2019 gereed. De werkzaamheden kosten €800.000,- waarvan Rijkswaterstaat €275.000 meebetaald. Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. voert de werkzaamheden uit.

Er is gekozen voor een vispassage met een vacuümsysteem die zich opsplitst bovenin de dijk. Zo worden beide afwateringsgebieden van De Noord bereikt vanuit de Oosterschelde. Dit is noodzakelijk omdat de twee afwateringsgebieden verschillende waterpeilen hebben.

Voor de aanleg van de vispassage zijn werkzaamheden in de dijk noodzakelijk. Werkzaamheden in de dijk mogen alleen plaatsvinden buitenom het stormseizoen dat van 1 oktober tot 1 april duurt, zodat schade aan de dijk wordt voorkomen en de waterveiligheid niet in het geding komt.

Veel vissen trekken van nature om te paaien. Deze trek wordt bemoeilijkt door zogenoemde waterkunstwerken als stuwen en gemalen die de waterstand reguleren. Om de populatie op peil te houden zijn maatregelen als vispassages en aalgoten noodzakelijk. Deze worden niet het hele jaar gebruikt. Vissoorten kennen vaak een vaste periode waarin zij migreren. Vispassages worden altijd naast of dicht in de buurt van een gemaal aangelegd. Het overtollige polderwater wordt hier naar buiten afgevoerd en dient als lokstroom voor vis zodat deze hun weg naar de polder kunnen vinden.

De aanleg van de vispassage is een van de maatregelen die wordt uitgevoerd om te kunnen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Volgens deze richtlijn moet oppervlaktewater in goede ecologische conditie zijn. Dat betekent dat diverse soorten vissen aanwezig moeten zijn in de waterlopen. Vissen vormen voor het natuurgebied een belangrijke voedselbron voor de vogels, maar anderzijds vormt het natuurgebied voor vissen als de aal, driedoornige stekelbaars, spiering en bot, een opgroei- en leefgebied. Al deze vissoorten zijn typerend voor brakke binnenwateren.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

twintig − dertien =