Waterschap investeert extra in veiligheid op wegen

Herkenbare markeringen voor wegen

Op 1 juni heeft de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen krediet beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op diverse wegen. De werkzaamheden zijn maandag 19 juni gestart.

Essentiele Herkenbaarheidskenmerken (EHK)
Het bedrag van € 350.000 wordt gebruikt om op een aantal wegen Essentiele Herkenbaarheidskenmerken te realiseren zoals het aanpassen en aanbrengen van wegmarkeringen, het plaatsen van verkeersborden en het leggen van grasbetontegels in de berm.

Van 80 naar 60
Op een aantal 80-kilometerwegen past het waterschap de markering aan en worden grasbetontegels in de berm aangebracht voor stevige bermen om veiliger uit te kunnen wijken. Door overal dezelfde soort wegmarkeringen aan te brengen is het voor de weggebruikers duidelijk hoe hard gereden mag worden. Een 80-kilometerweg heeft vier strepen; twee middenstrepen en aan iedere zijde een onderbroken kantstreep.

Op diverse 80-kilometerwegen wordt de snelheid terug gebracht naar 60 kilometer. Dit wordt duidelijk gemaakt door het plaatsen van borden. Het gaat om wegen die wel al ingericht waren als 60-kilometerweg. Deze wegen hebben geen markering of aan iedere zijde een onderbroken kantstreep. Door het inrichten van deze wegen volgens EHK wordt invulling gegeven aan de plannen van het waterschap om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar ook aan het mobiliteitsplan Zeeland van de Provincie. In overleg met de betrokken gemeentes zijn de keuzes voor de wegen gemaakt. Een overzicht van de wegen die volgens EHK worden ingericht vindt u op het kaartje in de bijlage.

Wegafsluiting
De werkzaamheden zijn gisteren, 19 juni, gestart en zijn medio november gereed. Het waterschap combineert de werkzaamheden aan een aantal van deze wegen met andere wegwerkzaamheden. Om deze werkzaamheden uit te voeren worden de meeste wegen tijdelijk afgesloten. Als het nodig is wordt een omleidingsroute ingesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × een =