Waterschap breidt proef akkerranden uit

De proef met ‘akkerranden’ op Tholen, Sint-Philipsland en Sint-Annaland wordt door waterschap Scheldestromen uitgebreid, voor de periode 2018 – 2021. De komende vier jaar kunnen agrariërs bij 55 kilometer aan geselecteerde sloten deze zogenoemde akkerranden aanleggen waardoor onderhoud efficiënter kan worden uitgevoerd. De afvoer van overtollig water en de aanvoer van zoet water wordt op die manier verbeterd. Het waterschap financiert jaarlijks 20.000 euro aan deze proef die door POP3 subsidie (Europese plattelandsontwikkelingsprogramma) wordt verdubbeld.

Poldernatuur Zeeland voert de regeling uit en organiseert op donderdag 18 mei een informatiebijeenkomst voor agrariërs die willen deelnemen. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur in Sport- en Gemeenschapscentrum Wellevaete in Sint-Annaland.

Onderhoud, aan- en afvoer

Akkerranden zijn aaneengesloten stroken van vier meter breed die vanaf de sloot door de agrariër vrijgehouden worden van gewas en ingezaaid worden met een graskruiden- of bloemenmengsel. Hierdoor kan het waterschap onderhoud zoals het maaien van slootkanten regelmatig en gemakkelijker uitvoeren. De grote machines hebben de ruimte en zijn niet meer afhankelijk van het gewas dat op het land staat. Daarnaast is de kans van het inwaaien van gewasbeschermingsmiddelen en het afspoelen van meststoffen kleiner. De agrariër ontvangt een vergoeding voor de gemiste gewasopbrengst en voor de beheerkosten.

Aanleiding

In 2016 startte de proef waarbij zo’n twintig agrariërs over een lengte van 15 kilometer waterranden aanlegden in Sint-Philipsland en Sint-Annaland. Het proefjaar was vooral bedoeld om zowel agrariërs, ZLTO en het waterschap ervaring op te laten doen met de akkerranden. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de proef voor beide partijen (agrariër en waterbeheerder) naar tevredenheid is verlopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 + een =