Home Nieuws Vrijwilligerswerk onder jongvolwassenen daalt

Vrijwilligerswerk onder jongvolwassenen daalt

431
0

Onlangs heeft het CBS nieuwe cijfers gepubliceerd over maatschappelijke participatie. Cijfers van de Jeugdmonitor Zeeland laten zien dat het vrijwilligerswerk onder Zeeuwse jongvolwassenen is gedaald sinds 2008. In 2016 deed één op de vier jongvolwassenen structureel vrijwilligerswerk; in 2008 was dit nog één op de drie. De daling is vooral zichtbaar bij sportverenigingen. Advies van Sport Zeeland: splits de taken over meerdere vrijwilligers en laat de traditionele vrijwilligerscultuur los, zodat het vrijwilligerswerk aantrekkelijker wordt voor jongeren.

Vrijwilligerswerk
Binnen de Jeugdmonitor Zeeland is gekeken naar structureel vrijwilligerswerk, oftewel het regelmatig doen van vrijwilligerswerk in georganiseerd verband. In vergelijking met de rest van Zeeland doen jongvolwassenen in Zeeuws-Vlaanderen het minst vaak vrijwilligerswerk. Jongvolwassenen die studie en werk combineren doen vaker vrijwilligerswerk dan jongvolwassenen die alleen werken. Een daling in vrijwilligerswerk is niet voor alle verenigingen te zien. Zo blijkt dat het aandeel jongvolwassenen dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen bij een niet-sportvereniging (zoals een kerkelijke, culturele of maatschappelijke vereniging) gelijk is gebleven (één op de vijf). Het aandeel vrijwilligers onder jong volwassenen ligt lager dan gemiddeld onder volwassenen. Gemiddeld geeft 34% van de Zeeuwen (16 jaar e.o.) aan structureel vrijwilligerswerk te doen.

Verenigingsleven
In vergelijking met 2012 zijn er iets meer jongvolwassenen lid van een vereniging. Ruim de helft van de jongvolwassenen is lid van een vereniging, met name van een sportvereniging. Ook voor het verenigingsleven geldt dat jongvolwassenen die werken minder vaak lid zijn dan andere jongvolwassenen. Wanneer de jongvolwassenen worden vergeleken met jongere leeftijdsgroepen (Zeeuwse 10- en 15-jarigen), dan valt op dat jongvolwassenen veel minder vaak lid zijn van een sportvereniging. Voor andere verenigingen is dit verschil tussen de leeftijdsgroepen niet zo groot.

Jeugdmonitor Zeeland
De Jeugdmonitor Zeeland heeft in 2016 voor de vierde keer onderzoek gedaan onder jongvolwassenen (21 t/m 23 jaar). De Jeugdmonitor brengt jaarlijks meerdere factsheets en themarapporten uit die inzicht geven in het welzijn en welbevinden van Zeeuwse kinderen en jongeren.

Meer informatie
Deze factsheet met alle informatie en uitkomsten, en alle andere onderzoeken van de Jeugdmonitor Zeeland, zijn te vinden op de pagina Jeugd van ZB| Planbureau. Interesse in meer cijfers over jeugd? Kijk dan op Zeeland Databank, thema jeugd.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

zeventien − 11 =