Vragen vanuit de CU-fractie Tholen over de rolbrug

Op 16 augustus 2020 heeft de fractie van de ChristenUnie Tholen vragen gesteld ten aanzien van het niet functioneren van de rolbrug bij de haven van Tholen. Bij de behandeling van de vragen in de raad van 1 oktober 2020 heeft het college aangegeven er alles aan te doen om voor het nieuw toeristisch seizoen 2021 de rolbrug definitief goed werkend operationeel te krijgen. Nu het seizoen 2021 aanstaande is heeft onze fractie onderstaande vragen op 31 maart gesteld:

  1. Wat is de stand van zaken ten aanzien van een definitieve oplossing om de rolbrug bij de haven van Tholen volledig operationeel te krijgen?
  2. Gaat het college het redden om voor het toeristisch seizoen van 2021 de rolbrug in bedrijf te stellen?
  3. Is er inmiddels al meer helderheid inzake mogelijke afspraken om het onderhoud en beheer onder te brengen bij de gemeente Tholen zodat we hier als gemeente meer regie over krijgen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zestien − 7 =