Vragen vanuit de ABT-fractie Tholen mbt de website van de Gemeente Tholen

Voor iedere overheidswebsite is een toegankelijkheidsverklaring verplicht, hierin moet de stand van zaken v.w.b. de toegankelijkheid worden beschreven. Helaas ontbreekt deze toegankelijkheidsverklaring nog op de gemeentelijke website en om die reden heeft de fractie daarover een aantal vragen gesteld aan het college van B&W.

Ook moet in deze verklaring worden aangegeven wat er nog te doen is om e.e.a. te verbeteren en op welke termijn dit gepland is.
Het ministerie BiZa zegt letterlijk:
“Overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te optimaliseren. En om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee gevorderd zijn.”
Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren. Het is dus niet een vrijblijvend iets, maar een wettelijke verplichting!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twaalf − 9 =