Vordering Pluimpot voldaan

In januari 2017 is met Recreatieterrein De Pluimpot een regeling overeengekomen om binnen twee maanden tot algehele betaling van de openstaande vordering toeristenbelasting te komen. Het betrof een openstaand bedrag van EUR 148.000. Inmiddels is de gehele vordering inclusief kosten volledig voldaan.

Met de heer J. Knols (eigenaar) is eerder dit jaar gesproken over een regeling om tot algehele betaling te komen. De openstaande vorderingen dienden in een aantal termijnen betaald te worden. De Pluimpot gaf daarop aan dat zij er alles aan gelegen was om haar verplichtingen op korte termijn volledig na te komen en zich hiervoor tot het uiterste in te spannen.

One thought on “Vordering Pluimpot voldaan

  1. Dit is de reden dat ALGEMEEN BELANG THOLEN begin januari een extra raadsvergadering heeft uitgeschreven om het College van Burgemeester en Wethouders op andere gedachten te brengen.
    ABT is trots op het resultaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negentien − 2 =