Home Nieuws Voornemen vaststelling bodemkwaliteitskaart PFAS gemeente Tholen

Voornemen vaststelling bodemkwaliteitskaart PFAS gemeente Tholen

653
0

Het college van burgemeester en wethouders van Tholen maakt bekend dat zij van plan is om de bodemkwaliteitskaart PFAS gemeente Tholen vast te stellen. In 2012 is een Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tholen opgesteld. Deze Nota bodembeheer geeft de kaders aan voor het (her)gebruiken van grond. In samenwerking met de Bevelanden is ook in de gemeente Tholen door externe bureaus de achtergrondwaarde vastgesteld voor PFAS.

PFAS is de verzamelnaam voor de stoffen PFOA, PFOS en GenX en wordt gezien als een zeer zorgwekkende stof (ZZS). Het zijn stoffen die de mens heeft gemaakt om hun specifieke eigenschappen zoals brandwerend en vuil- en waterafstotend. De stoffen zijn jarenlang gebruikt in industriële processen en ook in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, pannen, kleding, blusschuim en cosmetica.

Vanaf 1 oktober 2019 is het verplicht de PFAS-waarde in de bodem te onderzoeken, voordat gestart kan worden met grondverzet. Kortom: er mag geen grond vervoerd worden als de PFAS-waarde niet bekend is.

Om grondverzet mogelijk te maken in gebieden waar geen verdachte bodemverontreiniging aanwezig is, willen de gemeenten in de Bevelanden en Tholen de huidige bodemkwaliteitskaart (BKK) voorzien van een extra laag voor PFAS. Hiermee brengen we de kwaliteit in kaart voor onze gemeente. Door vaststelling van deze kwaliteit is bij grondverzet minder onderzoek nodig. Dit bespaart tijd en geld.

Inzage

De ‘bodemkwaliteitskaart Bevelanden en Tholen’ en het voorgenomen besluit kan men op verzoek inzien van 27 augustus tot en met 2 september 2020 in het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 in Tholen gedurende de openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 – 16.30 uur, donderdag van 18.00 – 20.00 uur en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur. De stukken zijn digitaal op te vragen bij Irene Boudeling via gemeente@tholen.nl.

Zienswijzen

Op grond van artikel 44, 3e lid van het Besluit bodemkwaliteit kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging inwoners van Tholen en andere belanghebbenden hun schriftelijke zienswijze naar voren brengen. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen of per e-mail sturen aan gemeente@tholen.nl.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

16 − 12 =