Home Nieuws Visie duurzame energiebalans Tholen in concept gereed

Visie duurzame energiebalans Tholen in concept gereed

685
0

Welke bijdrage de gemeente Tholen gaat leveren aan de realisering van de CO2-doelstellingen en hoe zij dat wil doen, wordt aanstaande donderdagavond 20 mei gepresenteerd tijdens een interactieve bijeenkomst.

Na een intensief traject heeft de kopgroep energiebalans een concept van de visie op de energiebalans gereed. Dit resultaat wordt donderdagavond gepresenteerd aan de raadsleden. Omdat Omroep Tholen de presentatie uit gaat zenden, kunnen ook andere geïnteresseerden hiervan kennis nemen. De uitzending start om 19.00 uur.

Kopgroep Energiebalans
Voor het formuleren van nieuw beleid is door de gemeenteraad de kopgroep energiebalans ingesteld. Deze werkgroep heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een visie op de energiebalans. Uitgangspunt vormde de motie dat in 2025 tenminste 25% van de energievraag in de gemeente Tholen duurzaam moet worden opgewekt. Deze is in 2017 én 2019 aangenomen bij de kadernotitie duurzame energiebronnen (wind en zon). Daarnaast zijn het Klimaatakkoord en de RES Zeeland 1.0 “Parijs op zijn Zeeuws” de basis.

Doelen stellen
De kopgroep heeft bepaald dat de gemeente Tholen nog zo’n 2.000 TJ tot 2025 via opwek én besparing van energie moet realiseren om aan haar eigen doelstelling te voldoen. Op dit moment wordt van de opgave ongeveer 18,5 % gerealiseerd. De visie geeft antwoord op de vraag via welke route de gemeente Tholen ten minste 25% van de energievraag gaat realiseren.

Programma
Het programma bestaat uit drie programmalijnen (Bouwen en Wonen, Duurzame Mobiliteit en Duurzame Bedrijvigheid), twee majeure projecten (bedrijventerrein Tholen en Energielandschap en drie ondersteunende programmalijnen (landschapsvisie, bewustwording en innovatie). Met deze programmalijnen en projecten denkt de gemeente het doel te kunnen bereiken.

Experts
De kopgroep liet zich vorig jaar al door diverse experts informeren over duurzame energie, duurzaam ondernemen, duurzaam bouwen en wonen en een duurzame leefomgeving. Daarnaast zijn in de vakantieperiode ook de experts die zich bevinden onder de Thoolse inwoners gevraagd naar ideeën, duurzame initiatieven en concrete projecten. Alle verzamelde informatie is meegenomen in het proces naar deze visie.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

3 × 1 =