Home Nieuws Vervolgtraject burger- en ondernemerspeiling gemeente Tholen

Vervolgtraject burger- en ondernemerspeiling gemeente Tholen

803
0

Bij vaststelling van de Kadernota 2019 heeft de gemeenteraad van Tholen budget beschikbaar gesteld voor het cyclisch uitvoeren van een burger- en ondernemerspeiling binnen de gemeente Tholen. Gemeente Tholen hecht er veel waarde aan te weten hoe de samenleving over de dienstverlening van de gemeente denkt. Het resultaat van de peilingen gebruiken wij om onze dienstverlening aan burger en ondernemer verder te verbeteren.

Status van het huidige traject:

Samenvatting van het plan van aanpak en de voortgang
Aandachtspunten die naar voren kwamen uit de peilingen zijn geïnventariseerd en vervolgens is bekeken op welke manier verbeteringen aangebracht konden worden.

De verbeterpunten zijn opgedeeld in drie thema’s
1.      Openbare ruimte

Openbare ruimte Actie
Te weinig parkeervakken / Onderzocht in enquête Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan
Handhaving op verkeerd geparkeerde auto’s is onvoldoende Via www.tholen.nl kan overlast (zoals verkeerd geparkeerde auto’s) worden gemeld. Op basis van deze gegevens wordt de BOA aangestuurd.
Meer aandacht voor onkruidbestrijding op verhardingen Er wordt een plan van aanpak opgesteld met daarin aandacht voor communicatie over het hoe en waarom naar de inwoners.
Slechte bestrating Wordt meegenomen in toegankelijkheidsonderzoek als ook aandacht voor communicatie over dit onderwerp.
Beter openbaar vervoer Gemeente is hierin geen partij

2.      Communicatie

Communicatie Actie
Luisteren naar inwoners/ betrekken van inwoners Webcare blijft ingezet worden voor social mediakanalen. Er lopen meerdere participatietrajecten. Hier wordt blijvend op ingezet.
Heldere taal Website Vanuit de overheid loopt het taaltraject Direct Duidelijk, dit gaat ook in onze gemeente worden uitgerold. Verworven (taal)vaardigheden kunnen op meerdere communicatievlakken met de inwoners worden ingezet, bijvoorbeeld brieven, website etc.

3.      Dienstverlening

Dienstverlening Actie
Terugbelverzoeken Waar terugbelverzoeken een probleem opleverden, is extra capaciteit ingezet en gezorgd voor structurele oplossingen.
Informeren over verloop van het proces/afhandeling Het plaatsen van een “mijntholen” knop op de website waardoor inwoners en ondernemers na het inloggen met DigiD een overzicht kunnen zien van hun aanvraag + de status (is gerealiseerd).
Ondernemers kunnen  gewenste zaken digitaal afhandelen/ Tijd van afhandeling/ Aanvragen is gemakkelijk Wordt nader onderzocht.
Aanspreekpunt voor ondernemers De bedrijfscontactfunctionaris is een vast aanspreekpunt voor ondernemers. In communicatiemiddelen van de gemeente wordt meer aandacht besteed aan de aanwezigheid van de bedrijfscontactfunctionaris.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in