Home Nieuws Vervolg uitvoering werkzaamheden op begraafplaatsen Stavenisse

Vervolg uitvoering werkzaamheden op begraafplaatsen Stavenisse

531
0

In het voorjaar van 2022 wordt op de begraafplaatsen in Stavenisse uitvoering gegeven aan het verwijderen van oude grafstenen waarvan geen rechthebbende bekend is. Daarnaast worden ook grafmonumenten verwijderd van graven waarvan rechthebbenden afstand hebben gedaan van de rechten.

In september 2019 is het plan van aanpak voor de tweede fase van het opnieuw in gebruik nemen van graven vastgesteld door de gemeenteraad. In oktober van dat jaar is de gemeente Tholen gestart met een uitvoerige zoektocht naar rechthebbenden van graven van voor 1973 op de begraafplaatsen in Stavenisse. De rechthebbenden van graven waarvan de rechten waren verlopen en die achterhaald konden worden, hebben in deze periode een brief van de gemeente ontvangen. Via o.a. informatievoorziening op de begraafplaatsen is getracht om in contact te komen met nabestaanden van graven waarvan geen rechthebbende bekend is. Deze zoektocht is nu afgerond.

Vervallen verklaard
Er is contact gezocht met rechthebbenden van 625 graven. Inmiddels is voor 148 graven een (nieuwe) rechthebbende geregistreerd, van 44 graven is afstand gedaan van de rechten en bij de overige 433 graven is geen contact met rechthebbenden tot stand gekomen / geen reactie gekomen op de verzonden brieven. De rechten op deze graven zijn daarom vervallen verklaard. Wanneer er geen contact kon worden gelegd met  rechthebbenden, blijven de overledenen begraven liggen. Wel wordt van deze graven de eventuele grafbedekking verwijderd.

Overzicht graven met vervallen rechten
Een overzicht van de graven waarvan de rechten vervallen zijn verklaard, is te vinden op www.tholen.nl/vervallen-verklaren-grafrechten. Hier is ook aangegeven hoe bezwaar kan worden gemaakt tegen het vervallen verklaren van de rechten.

Gedenkmonument
Rechthebbenden die afstand hebben gedaan van de grafrechten is de mogelijkheid geboden om de naam van de overledene op een gedenkmonument te laten zetten. Op beide begraafplaatsen wordt hieraan invulling gegeven.

Funerair erfgoed
Met de vaststelling van het plan van aanpak voor de tweede fase heeft de gemeenteraad reeds bepaald dat alle monumenten van oorlogsslachtoffers en slachtoffers van de Watersnoodramp behouden blijven. Daarnaast is met behulp van de inbreng van de heemkundekringen Stad en Lande van Tholen en Philippuslandt bekeken of aanvullend nog gedenkwaardige of bijzondere monumenten zijn aan te wijzen die het waard zijn om te behouden. De uitkomst is dat op het oudste deel van de oude begraafplaats alle (met uitzondering van vijf ernstig beschadigde) grafmonumenten behouden blijven en op het jongere deel zes grafmonumenten zonder rechthebbende behouden blijven.

Eerste en tweede fase
Met het verwijderen van de grafmonumenten wordt een vervolg gegeven aan het door de gemeenteraad vastgestelde beleid over hoe om te gaan met de oude graven op de begraafplaatsen. De eerste fase richtte zich op de graven die tussen 1973 en 2010 (invoering nieuwe verordening) zijn uitgegeven en waarvan de rechten verlopen waren. Rechthebbenden zijn benaderd en zijn in de gelegenheid gesteld om de rechten te verlengen of (in geval van algemene graven) om te zetten naar particuliere graven. Werden de rechten niet verlengd of omgezet dan werd overgegaan tot herbegraven. Voor de graven waarvan de rechten in de afgelopen jaren niet zijn verlengd, zal dit gelijktijdig met fase twee uitgevoerd worden. Deze tweede fase richt zich op het verwijderen van grafmonumenten van graven waarvan geen rechthebbende meer (gevonden) zijn. Er is gestart in Stavenisse en momenteel is Poortvliet in uitvoering en Oud-Vossemeer in voorbereiding. Hierna volgen de overige kernen.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

drie × drie =