Update warmte en water

De tweede week van augustus heeft in Zeeland voor wat neerslag gezorgd. Van 1 tot en met 15 augustus varieerde dit van 14 mm in het oostelijk deel van de provincie tot 58 mm in het westen van de provincie. Dit is nog lang niet voldoende om het watertekort te compenseren. Toch geeft de situatie nu met lagere temperaturen (minder zonuren) en de eerder genomen maatregelen (effluent in watersysteem), geen aanleiding tot extra maatregelen.

In een aantal gebieden in Zeeland, zoals een gedeelte van Walcheren, staat het water in de sloten zelfs weer op peil. Het effluent van de rioolwaterzuivering Walcheren wordt zoals gebruikelijk weer afgevoerd naar de Westerschelde.

Op incidenteel blauwalg en vissterfte na, blijven problemen met de waterkwaliteit uit. Het waterschap blijft dit de komende tijd goed in de gaten houden. Extra maatregelen zijn ook op dit gebied momenteel niet meer noodzakelijk.

Bron: https://scheldestromen.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeventien + 2 =