Om de doorstroming te verbeteren rondom onze stad Tholen, wordt er een nieuw kruispunt aangelegd ter hoogte van de Molenvlietsedijk en de N286. De gemeente Tholen heeft het volgende besloten naar aanleiding van vragen en opmerkingen uit de online bijeenkomsten in april 2021 die de gemeente hield voor inwoners en geïnteresseerden.

Geluidsscherm
In eerdere toegelichte berekeningen werd uitgegaan van een scherm van twee meter hoog. Meerdere bewoners zagen liever een hoger scherm. Het college van B&W vindt het belangrijk om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners. Daarom besloot de gemeente te kiezen voor een geluidsscherm dat over de volledige lengte langs de N286 drie meter hoog wordt. Dit geeft op de eerste verdiepingsvloer van de aangrenzende woningen de meeste geluidsreductie.

Molenvlietsedijk
De Molenvlietsedijk wordt een gebiedsontsluitingsweg met als doel een vlotte en goede doorstroming met een maximumsnelheid van 50 km/u. Tijdens de online bijeenkomsten uitten een aantal bewoners hun zorgen hierover vanwege de route naar de scholen, sportvoorzieningen en het zwembad. Vanwege het intensieve gebruik van het kruispunt door fietsers en voetgangers is besloten om de maximumsnelheid op de Molenvlietsedijk vanaf de Ten Ankerweg tot en met de kruising met de Hoogaarsstraat te verlagen naar 30 km/u. Daarnaast wordt er bij de inrichting van de Molenvlietsedijk rekening gehouden met veilig oversteken voor fietsers en voetgangers. De verkeersdrempels op de kruisingen worden hierop aangepast. Ook ter hoogte van de Burgemeester van Berchemstraat komt een verkeersdrempel.

Landschappelijk inrichtingsplan
Aansluitend op de ontwerptekeningen en de geluidsvoorzieningen stellen we een landschappelijk inrichtingsplan op. In dit plan werken we onder andere de volgende onderdelen verder uit:

  • Groeninrichtingsplan Molenvlietsedijk;
  • Groeninrichtingsplan derde aansluiting;
  • Voorstel groene geluidsschermen;
  • Groeninrichting ontsluitingsweg Welgelegen en de waterpartijen.

We vragen de omgeving en natuurverenigingen mee te denken over het concept inrichtingsplan.
We verwachten dat de werkzaamheden begin 2022 in uitvoering zullen gaan.

Meer informatie leest u op www.toekomstigtholen.nl. Vragen kunt u stellen via toekomstig@tholen.nl.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in