twitter
Facebook
Overbeeke_logo_RGB2016
Nieuws woensdag

Introductie nieuw verkeersbord


“Pas op voor laagstaande zon”

Laagstaande zon zorgt voor 20% meer ongelukken. Veilig Verkeer Nederland introduceert daarom een nieuw verkeersbord om te waarschuwen voor laagstaande zon. Het bord wordt onder nummer RVV J40 per direct toegevoegd aan het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

“Met onmiddellijke ingang plaatsen wij deze borden in Oost-West richting en andersom in alle Nederlandse gemeenten, op de locaties waar sprake is van verblinding door laagstaande zon”, aldus Jacques Goddijn, directeur van Nederlands grootste bordenleverancier, de HR-Groep.

“Tegelijkertijd nodigt Veilig Verkeer Nederland mensen uit om via www.participatiepunt.vvn.nl melding te maken van verblinding door laagstaande zon, zodat dit in constructief overleg met gemeenten, provincies en de landelijke overheid opgelost wordt en de verkeersborden op de locaties worden geplaatst waar echt sprake is van laagstaande zon”, aldus VVN-directeur Felix Cohen.

De oplossing bestaat simpelweg uit regelgeving in combinatie met de waarschuwing met behulp van het nieuwe verkeersbord en logisch nadenken. Naast het goed schoonhouden van de voorruit, adviseert Veilig Verkeer Nederland automobilisten om standaard een zonnebril in de auto te leggen.
Het eerste verkeersbord is op dinsdag 28 maart 2017 onthuld door de heer Jan Aanstoot, wethouder Verkeer gemeente Rijssen-Holten.


vlnr: de heer Jan Aanstoot, wethouder Verkeer gemeente Rijssen-Holten, Rob Stomphorst, woordvoerder Veilig Verkeer Nederland

Nieuws vrijdag

Start campagne snelheid

Alleen60 als het kan
Van 20 maart tot half juni 2017 loopt de landelijke snelheidscampagne van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De campagne roept automobilisten op om zich aan de snelheidslimieten te houden. De snelheidslimiet geeft daarbij de bovengrens aan; zo hard mag je rijden, maar alleen als het kan.

Als de situatie erom vraagt, pas je je snelheid aan.

Dit is van belang voor de eigen veiligheid, maar ook dat van anderen. Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) ondersteunt daarom de landelijke actie met de regionale campagne ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’.

De boodschap komt onder meer terug in spotjes op radio en televisie, posters langs de weg en bioscoopreclame. Verder gaat de politie extra controleren. Vooral binnen de bebouwde kom en op 60 km wegen buiten de kom zijn de risico’s van te hard rijden groot. Daar kun je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terechtkomen, doordat kwetsbare verkeersdeelnemers als kinderen, ouderen en fietsers zich daar mengen met gemotoriseerd verkeer. Niet beschermd door airbags en gordels, zijn zij degenen die het grootste gevaar lopen ernstig gewond te raken of erger. Eén op de drie dodelijke verkeersongelukken komt door te hard rijden.

Initiatief buurtbewoners

Het onderwerp snelheid blijft in 2017 een speerpunt van het ROVZ. Daarom worden er extra acties uitgevoerd rondom dit onderwerp. Zo worden er bijvoorbeeld in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland straatacties mogelijk gemaakt. Via zeeland.vvn.nl/bedankt stelt het ROVZ onder andere gratis raamposters, vlaggen en kliko stickers beschikbaar, zolang de voorraad strekt. Met deze middelen kunnen buurtbewoners zelf actie voeren als er in hun straat of wijk te hard wordt gereden.

Handleiding voor wegbeheerders

Overigens is ook onlangs het pilotproject snelheid ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ afgerond. Deze campagne is een combinatie van burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding, handhaving en mogelijk infrastructurele ingrepen. De speciaal ontworpen Zeeuwse aanpak is succesvol gebleken. Met de uitgebreide handleiding kunnen wegbeheerders die samen met buurtbewoners een lokaal snelheidsprobleem aan willen pakken nu ook zelf aan de slag.

Meer informatie is te vinden op www.rovz.nl

Nieuwsarchief

Ga naar archief »

Activiteitenagenda

Bekijk alle activiteiten »