Stadhuisconcert

In een tot het uiterste maximum bezet Oude Stadhuis in Tholen gaf pianist Martin Oei, uitgenodigd door de Stichting Anthonie Keldermans Concerten, afgelopen zaterdag in de serie Stadhuisconcerten een muzikaal weloverwogen concert dat een meer introverte dan een extraverte Liszt tot klinken bracht.

Hoewel Franz Liszt een exponent is van het, door hem geïnitieerde, 19e eeuwse virtuozendom, schuilt in hem eveneens een introspectieve poëet, zoals bleek uit de door Martin Oei gekozen werken. Uit de Années de pèlerinage, “Italië”, speelde hij de Tre Sonetti del Petrarca en de Sonate après une Lecture du Dante. De op
poëzie van Petrarca gebaseerde Sonetti werden door Martin Oei contemplatief voorgedragen, met bewuste aandacht voor het element “timing”, waardoor de luisteraar de tijd werd geboden zich volledig in te leven, de gedachte van het gedicht en de muziek te betreden. Dit element gaf aan deze interpretatie een bezonkenheid die aan de kern van Liszt’s muziek raakte.

De virtuositeit als hoofdkenmerk van de composities van Franz Liszt kwam aan bod in de Dante Sonate. Dit stuk, gebaseerd op de Commedia Divina van Dante verbeeldt zowel het inferno als het paradijselijke. Martin Oei beschikt over de muzikale flexibiliteit om deze twee wezenskenmerken van dit stuk “geloofwaardig” te doen zijn. Opvallend was dat de door hem uitgevoerde “diabolische” virtuoze passages niet op zichzelf stonden, niet epaterend wilden zijn, maar met de “paradijselijke” poëtische passages vervlochten waren, deze Sonate tot een éénduidig verhaal makend.

De titel van dit concert luidde: Franz Liszt, poëtisch virtuoos. Pianist Martin Oei gehoord hebbende, is de stelling gerechtvaardigd deze kwalificatie in ruime mate ook aan hem toe te bedelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twee × vier =