Simon Nieuwkoop erebruger van Tholen

Op donderdagmiddag 28 mei 2020 bracht een kleine delegatie bestaande uit burgemeester Ger van de Velde-de Wilde, locoburgemeester Peter Hoek en waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur Pierre van den Kieboom, een bezoek aan de heer S. (Simon) Nieuwkoop vanwege zijn afscheid als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Tholen. De burgemeester vond het een grote eer om hem te mogen meedelen dat aan hem de titel van ereburger van de gemeente Tholen is toegekend door de gemeenteraad. Voor het vele werk wat hij voor de gemeenschap, de gemeentelijke organisatie en de verschillende samenwerkingsverbanden heeft gedaan.
De raad van de gemeente Tholen heeft op 16 april 2020 besloten, op voorstel van college van burgemeester en wethouders van 10 maart 2020, het ereburgerschap van de gemeente Tholen toe te kennen aan S. Nieuwkoop wegens zijn bijzondere verdiensten jegens de Thoolse gemeenschap.
De toekenning van de titel ereburger wordt vergezeld door de uitreiking van een gouden legpenning, een gouden draaginsigne en een oorkonde. (Het opspelden van de draaginsigne op de foto is gedaan door zijn echtgenote Ineke Nieuwkoop.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × 4 =