Home Nieuws Schriftelijke vragen van de ABT-fractie over de boomgaard Luchtenburgseweg

Schriftelijke vragen van de ABT-fractie over de boomgaard Luchtenburgseweg

158
0


De fractie van het ABT heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de boomgaard aan de Luchtenburgseweg in Tholen.

Gezien het voornemen om de boomgaard aan de Luchtenburgseweg te Tholen een andere tijdelijke bestemming te gaan geven dan woningbouw en het college voornemens is om een educatief plan te willen uitvoeren in de vorm van school/moestuinen en een ontmoetingsplek voor jong en oud te gaan realiseren, heeft de fractie de volgende vragen:
Vraag 1
ABT maakt zich zorgen omtrent de volksgezondheid zeker als het jonge kinderen betreft.
Bodemonderzoek in de bovenste 5 cm kan deze zorgen wegnemen.
Kan het College aangeven of er bodemonderzoek heeft plaats gevonden op deze locatie betreffende residuen van DDT?
Vraag 2
Was het College op de hoogte van het onderzoek van de provincie, Zo ja: is met de initiatiefnemers gecommuniceerd?
Vraag 3
Is het überhaupt niet verstandiger om gezien het onderzoek van de Provincie met als uitkomst verdachte boomgaarden helemaal geen risico’s te lopen en een andere locatie te zoeken?

Toelichting op deze vragen:
Het ABT is tot de bovenstaande vragen gekomen door een publicatie bij Omroep Zeeland dat deze boomgaard al 60 jaar oud is.
In de periode tussen 1940-1980 is in boomgaarden DDT als gewasbeschermingsmiddel toegepast.
Het onderzoek van de Provincie “Verdachte boomgaarden in Zeeland” verwijst daar naar.
Indien een boomgaard wordt gerooid en omgezet naar akkerbouwland, zal de grond middels meerdere bewerkingen per jaar o.a. ploegen, frezen en woelen worden gemengd en de concentratie DDT jaarlijks afnemen. In dit geval blijft de boomgaard in tact. Indien kinderen daar een moestuin maken en daar met hun handen in gaan werken ontstaat er mogelijk een risico om in contact te komen met residuen van DDT. Daarom vindt ABT bodemonderzoek zeer gewenst.

Verdachte boomgaarden in Zeeland (1940-1980)
Inventarisatie van voormalige boomgaarden uit de periode 1940-1980 in de provincie Zeeland.
In deze periode werd in de fruitteelt DDT gebruikt als gewasbeschermingsmiddel. Als gevolg hiervan worden in voormalige boomgaarden uit deze periode regelmatig verhoogde concentraties DDT in de bodem aangetroffen.
Middels een kaart is een inventarisatie van voormalige boomgaarden uit de periode 1940-1980 in de provincie Zeeland zichtbaar. In deze periode werd in de fruitteelt DDT gebruikt als gewasbeschermingsmiddel. Als gevolg hiervan worden in voormalige boomgaarden uit deze periode regelmatig verhoogde concentraties DDT in de bodem aangetroffen. Deze kaart geeft weer of in deze perioden een perceel in gebruik was als boomgaard.
De inventarisatie is gebaseerd op oude topografische kaarten uit verschillende jaargangen. Deze zijn verkend met een tussenperiode van circa 10 jaar. Globaal zijn de gegevens gebaseerd op verkenningen rond 1940 (veelal jaar van verkenning 1936), rond 1960, rond 1970 en rond 1980.
Uit een kaart met een legenda is te herleiden dat de boomgaard aan de Luchtenburgseweg Tholen minimaal 60 jaar geleden geplant is.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in