Ondanks eerdere toezeggingen verandert er niets aan het fout parkeren bij de Brede School. (foto 1 t/m 4) Ook VVN afdeling Tholen is niet langer meer actief om foutparkeerders aan te spreken.

Daarom stelden de fracties van PvdA en het CDA schriftelijke vragen aan het college van B&W:

  1. Is het de portefeuillehouder bekend dat, ondanks eerdere interventies en voorgenomen beleid, er nog steeds, zowat dagelijks fout geparkeerd wordt aan de rotonde bij de Brede School?
  2. Is het de portefeuillehouder ook bekend dat er zelfs, door niet vergunninghouders, wordt geparkeerd op de parkeerplaatsen gereserveerd voor minder validen?
    3. Bent u het met ons eens dat dit ongewenste en gevaarlijke situaties met zich meebrengt voor de schoolgaande jeugd die tussen de fout geparkeerde auto’s doorlopen naar de auto va hun ouders/verzorgers terwijl er dan juist wordt gekeerd op de rotonde?
  3. Is de portefeuillehouder het met ons eens dat ondanks eerdere toezeggingen gewenste resultaten tot op heden uitgebleven zijn?
  4. Is het college met ons van mening dat niet overal rondom de Brede School de fietspaden voor gebruikers als veilig kunnen worden gekwalificeerd? Bij de driesprong (foto 5) zijn menig keren fietsers (we hebben het o.h.a. .over jonge kinderen) met elkaar in botsing gekomen.
  5. Kunt u zeggen welke actie(s) u binnen welke termijn gaat ondernemen om gevaarlijke situaties voor de kinderen te voorkomen c.q. op te heffen?
23.0012 Bijlage bij vragen parkeren

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in