Home Nieuws Schriftelijke vragen fractie PvdA/GroenLinks aan het college

Schriftelijke vragen fractie PvdA/GroenLinks aan het college

396
0

De fractie PvdA/Groen Links heeft aan het college van B&W de volgende vragen gesteld over de voorgenomen plannen van chemieconcern SABIC om een biomassacentrale op korte afstand van Tholen te gaan bouwen.

 1. Heeft het college kennis genomen van de plannen van chemieconcern SABIC om op korte termijn een biomassacentrale te gaan bouwen op haar terrein vlakbij Tholen? De centrale komt in de buurt van de Burgemeester Peterssluis (ongeveer 2,5 km van de gemeente Tholen). SABIC hoopt volgend jaar te bouwen en de centrale eind 2024/begin 2025 in gebruik te nemen.
 2. Hoe kijkt het college in het algemeen tegen de negatieve effecten van een biomassacentrale aan? Zoals:
  • Een biomassacentrale leidt tot meer uitstoot dan het vervuilende steenkool.
  • Elektriciteit opwekken door hout te verbranden in een biomassacentrale levert 20 procent meer stikstof, fijnstof en broeikasgas op dan stroom uit een kolencentrale.
  • Bijvoorbeeld Amerikaanse en Canadese bossen worden gerooid om met een dieselschip hiernaartoe te worden gebracht. Kortom: bomen worden gesubsidieerd
   omgehakt, het hout geïmporteerd en daarna verbrand.
 3. Is het college op de hoogte dat door de bouw van een biomassacentrale een klimaat neutrale productie wordt gesimuleerd door louter het niet hoeven registreren/ van de CO2 uitstoot gedaan door de biomassacentrale terwijl feitelijk deze centrales nog meer CO2 uitstoten dan reguliere centrales?(*)
 4. Is de gemeente Tholen geïnformeerd over deze plannen door SABIC en/of de gemeente Bergen op Zoom? En zo ja: hoe luidde de reactie van onze gemeente op deze plannen en staat deze reactie op schrift? Kan in dat geval een kopie met de raad worden gedeeld?
 5. Eerder is vernomen dat in het kader van de warmtetransitie de gemeente Tholen op zoek is naar alternatieven en ondanks een volledige inventarisatie van alternatieven waar ook biomassa tussen staat als optie zelf niet van zins is voor biomassa als
  alternatieve energiebron te kiezen. Klopt dit uitgangspunt van de gemeente Tholen nog steeds? Kan hieruit worden afgeleid dat de gemeente Tholen een dergelijk initiatief binnen maar nu ook zo vlakbij de gemeentegrens een ongewenste ontwikkeling zou
  vinden? Is de gemeente Tholen bereid om evenals bijvoorbeeld organisaties als de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) en de Brabantse Milieufederatie (BMF) bezwaar te maken tegen de komst van een biomassacentrale op de door SABIC beoogde plek?
  Zo ja, op welke termijn mogen we actie van het college verwachten? Gaat de gemeente Tholen bezwaar maken tegen de bouw van de biomassacentrale door SABIC bij PS binnen de gestelde deadline? Of wellicht (ook) op een andere wijze?
 6. Ook moet er worden gewaakt voor ‘latente stikstofruimte’ die SABIC mogelijk zou willen gebruiken. Er bestaat een risico dat er mogelijk nog oude stikstofruimte in een nieuwe vergunning wordt verwerkt. De provincie moet die vergunning hierop opnieuw
  beoordelen. Kan het college hiertoe bij PS een verzoek over indienen?(**)
 7. Voorziet het college risico’s (zoals stank en fijnstof uitstoot) voor haar inwoners als de wind richting Tholen waait? Maakt het college zich hier ook zorgen over? En hoe staat het college tegenover de plannen dat er een 40 meter hoge schoorsteen zal
  worden geplaatst die boven de groenstrook van SABIC uitsteekt en door vele mensen nu al wordt gezien als zichthinder?
 8. Zijn inwoners van Tholen door de gemeente Tholen op de hoogte gesteld van de mogelijke komst van deze biomassacentrale en de gestelde deadline om een zienswijze in te dienen? Of in de vorm van informatie verstrekken in het algemeen in het kader van voorlichting?

(*) Het niet hoeven meetellen van CO2 uitstoot van biomassacentrales ligt ten grondslag aan de gedachte dat het verbrande hout uit duurzame bossen komt waar de kap weer wordt gecompenseerd door bij planten van nieuwe bomen. Echter het verbranden van bomen in biomassacentrales gaat vele malen sneller dan de groei van nieuw aangeplante boompjes. De periode dat deze jonge bomen weer dezelfde hoeveelheid CO2 kunnen opnemen als de oude verbrande bomen duurt lang.
(**) Wat De Amercentrale betreft vernietigde de rechter de natuurvergunning van die biomassa- en kolencentrale mede omdat oude stikstofruimte in een nieuwe vergunning was verwerkt.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

11 − 5 =