De fractie van PvdA/GL heeft aan het college van B&W de volgende vragen gesteld.
Uit onderzoek uitgevoerd door RTL Nieuws blijkt dat er in onze gemeente in 2023 zo’n 60 woningen te boek staan als zogeheten spookwoningen (= 0,5% van alle woningen; -10 t.o.v. 2022).
Gebleken is dat op deze adressen veelal criminele activiteiten plaats vinden (drugslab/wietplantages, prostitutie, illegale bewoning etc).
1. Heeft het college kennis genomen van het onderzoek van RTL Nieuws naar het aantal spookwoningen per gemeente?
2. Heeft het college de adressen van deze zogeheten spookwoningen in onze gemeente in kaart?
3. Worden/zijn deze adressen regelmatig gecontroleerd op ondermijnende activiteiten?
Zo ja wat zijn de bevindingen?
Zo nee waarom niet?
4. Is/wordt er beleid geformuleerd om het aantal spookwoningen te doen minderen?
5. T.o.v. 2022 is het aantal spookwoningen in 2023 in onze gemeente met 10 afgenomen.
Wat is daarvan de reden?
6. Zijn er in onze gemeente ooit ondermijnende activiteiten vastgesteld in een zogeheten spookwoning?

Toelichting:
Voor dit onderzoek heeft RTL Nieuws zich onder meer gebaseerd op cijfers uit de leegstandsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek en gegevens van het platform Zicht op Ondermijning. Een woning is een spookwoning als deze officieel lange tijd leegstaat, maar als er wel sprake is van onverklaarbaar energieverbruik voor een leegstaand pand.
Met andere woorden: het pand staat waarschijnlijk niet echt leeg.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in