Samenwerking Zeeuwse overheden onder BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie Zeeland (BGT) is opgeleverd. De stichting GBKN Zeeland, waarbij sprake was van een zeer hechte samenwerking van de Zeeuws overheden, is naar aanleiding daarvan opgeheven. Die situatie was aanleiding om nadere afspraken te maken over het samen actueel houden van de BGT.
Convenant:

Op woensdag 8 maart hebben de Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland) daartoe het convenant BGT in Zeeland: ‘De BGT houd je samen actueel’ ondertekend. Daarin is vastgelegd dat de bestaande intensieve en succesvolle vorm van samenwerking voor te zetten en uit te breiden om de BGT efficiënt te beheren en bij te houden. Het doel is een uniforme BGT voor Zeeland die aansluit op de landelijke standaard. Uitgangspunt is éénmalige inwinning en meervoudig gebruik.

Daanaast zal onderzocht worden of een verdere samenwerking op het gebied van geo-informatie mogelijk is. Dat past ook binnen de uitgangspunten van het overlegplatform Tafel van 15, waarin samenwerking tussen Zeeuwse overheden centraal staat. Het flexibel inzetten van personeel, gebruik maken van elkaars apparatuur en programmatuur en kennis zijn daarvan een aantal voorbeelden.

Foto: onder het toeziend oog van de CdK de heer Polman ondertekenen de heren van der Zwaag (voorzitter VZG), van der Maas (gedeputeerde) en Poppelaars (dijkgraaf) het convenant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

17 − 12 =