Rijk en regio investeren 70 miljoen euro in vestigingsklimaat Zeeland

Het Rijk reserveert 35 miljoen euro voor versterking van leefbaarheid, kennis en innovatie en het voorzieningenniveau voor bedrijven in Zeeland. Dat maakte minister Schouten donderdag 8 maart 2018 bekend.​

Dat deed de minister tijdens een bezoek aan Zeeland, waar ze met het college van Gedeputeerde Staten sprak over de verdere uitwerking van de plannen die Zeeland eerder had ingediend. Zeeland is een van de regio’s uit het regeerakkoord waar het kabinet de gebiedsgerichte aanpak tussen het Rijk en regio’s wil versterken: een sterke regio betekent een sterke samenleving.

Zeeland in Stroomversnelling
In het advies van de commissie onder leiding van Balkenende Zeeland in Stroomversnelling zijn de economische mogelijkheden van Zeeland genoemd op het gebied van industrie, landbouw en toerisme. De afwezigheid van grote steden, een krimpende en veranderende bevolking en de aanwezigheid van een eilandenstructuur zorgen voor specifieke knelpunten en bedreigingen. Het kabinet wil met deze gebiedsgerichte aanpak ook bijdragen om de leefbaarheid voor de inwoners van Zeeland te vergroten. Dat staat in de brief die minister Schouten mede namens minister Ollongren naar de Tweede Kamer stuurde over de investeringen in Zeeland.

Het kabinet reserveert 35 miljoen euro. De verwachting is dat een vergelijkbaar bedrag wordt geïnvesteerd vanuit de regio. Zo ontstaat er een totale investeringsimpuls van 70 miljoen euro voor de regio.

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde economie Zeeland:
“We zijn blij met de steun van het Rijk voor het Zeeuwse vestigingsklimaat. Deze manier van samenwerking is op alle niveaus goed voor Zeeland en Nederland. Waar we ons sinds het advies Balkenende richten op economische structuurversterking, kunnen we met deze bijdrage van het kabinet ook verder werken aan zaken die voor alle Zeeuwen fundamenteel zijn: het vestigingsklimaat en de leefbaarheid. Zo krijgen we een provincie waar economie en leefbaarheid op hoog niveau in evenwicht zijn. Daar gaan we ons met het Rijk en de Economic Board Zeeland voor inspannen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 − 1 =