Home Nieuws Renovatie zwembad Haestinge gaat door; Het loopt helaas wel vertraging op.

Renovatie zwembad Haestinge gaat door; Het loopt helaas wel vertraging op.

1022
0

In 2020 heeft de gemeenteraad van Tholen besloten zwembad De Haestinge in Sint-Maartensdijk te renoveren. Ter voorbereiding op de sloopwerkzaamheden heeft vorige week (week 8) een ecoloog in kader van de Natuurbeschermingswet een QuickScan uitgevoerd in de gebouwen en op het terrein van zwembad Haestinge. Daarbij is geconstateerd dat de kans heel groot is dat de te slopen gebouwen dienstdoen als verblijfplaats voor vleermuizen. Naast de aanwezigheid van vleermuizen is er ook een vermoeden dat een kerkuil zich schuilhoudt in het gebouw. Deze vaststelling heeft tot gevolg dat het bad niet in 2022, maar pas in het voorjaar van 2023 gereed is.

Wat betekent de aanwezigheid van vleermuizen (beschermde diersoort)?
De regelgeving schrijft voor dat in een dergelijke situatie het volgende protocol gevolgd moet worden:

  1. Driemaal een onderzoek in het voorjaar om vast te stellen of Haestinge gebruikt wordt als kraamverblijf en zomerverblijf;
  2. Tweemaal een onderzoek in het najaar om vast te stellen of Haestinge gebruikt wordt als winterverblijf en paarverblijf;
  3. Aansluitend op de onderzoeken het doorlopen van een ontheffingsprocedure bij de provincie.

Nadere onderzoeken noodzakelijk
De komende maanden worden ook gebruikt om nadere onderzoeken naar de betonnen bassins en houten funderingspalen te verrichten, zodat de gegevens bekend zijn voordat er gestart wordt met het Definitief Ontwerp (DO) en aansluitend het Technisch Ontwerp (TO). Het DO en TO wordt gezamenlijk gemaakt met een aannemer die medio juli gecontracteerd wordt na de aanbesteding.

Huidige accommodatie in slechte staat
Deze onderzoeken kunnen in verband met de veiligheid alleen plaatsvinden wanneer het zwembad in het seizoen 2021 gesloten blijft. Dat vindt gemeente Tholen natuurlijk ontzettend jammer.
Gezien de staat van de huidige accommodatie, gezien het feit dat we het gerenoveerde bad in het seizoen 2023 willen openen en gelet op de werkzaamheden die gedaan moeten worden, is het niet mogelijk het bad het komend seizoen te openen.

Vertraging
Gemeente Tholen vindt het ontzettend jammer dat er vertraging gaat ontstaan in het renovatieproces van zwembad Haestinge. We proberen waar mogelijk te versnellen door een nieuw onderkomen te regelen voor de vleermuizen en de uil en door met de provincie in overleg te gaan over versnelling van de procedure. Dit alles met als doel, dat alle inwoners van Sint-Maartensdijk en omgeving in 2023 weer optimaal gebruik kunnen maken van een veilig en mooi zwembad.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in