Home Nieuws Regiovisie De Bevelanden en Tholen weer stapje dichterbij

Regiovisie De Bevelanden en Tholen weer stapje dichterbij

860
0

De komende periode wordt de samenwerking tussen de Bevelandse gemeenten op het gebied van wonen, werken en recreëren verder geïntensiveerd. In het Statement Regiovisie De Bevelanden wordt focus en richting gegeven aan de regionale samenwerking voor de komende jaren. Binnen de regio De Bevelanden wordt, samen met de gemeente Tholen, de positie als ‘Hart van Zeeland’ verder versterkt.

Op 25 februari 2020 stemden de colleges van burgemeester en wethouders van de vijf Bevelandse gemeenten in met het Statement. Ook de gemeente Tholen heeft het Statement bestuurlijk onderschreven.

Samenwerken op De Bevelanden
De Bevelanden vormen binnen Zeeland in sociaal-maatschappelijk opzicht één samenhangend en geografisch duidelijk begrensd gebied. De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal delen belangrijke kwaliteiten met elkaar, die de regio wil behouden en die de regio in samenhang wil versterken. De regio staat met elkaar voor opgaven die gemeentegrenzen overstijgen. Op de schaal van de regio kan slagvaardiger worden gehandeld. De regio heeft zich inmiddels bewezen als een volwaardige gesprekspartner in de aanpak van gemeentegrenzen- overstijgende vraagstukken.

De bedoeling is de regio aantrekkelijk, sterk en vitaal te houden
In 2016 maakten de vijf gemeenten binnen het samenwerkingsverband Bestuurlijk Platform De Bevelanden al afspraken over de positionering van de regio. In de ‘Strategische Agenda De Bevelanden 2016-2026’ is de regio gepositioneerd als knooppunt en als plek voor ontmoeting en aantrekkelijk verblijf voor zowel inwoners, bezoekers, bedrijven als instellingen. Het doel sluit naadloos aan op de bestaande kwaliteiten van de regio en op de ligging ervan in het hart van het gebied tussen de Randstad, de Brabantse stedenband en Vlaanderen. De bedoeling is de regio aantrekkelijk, sterk en vitaal te houden en regionale groei in de toekomst veilig te stellen. De ambitie van de regio is dan ook ‘Het versterken van de krachtige positie van de regio De Bevelanden als ‘Hart van Zeeland’ op het gebied van wonen, werken en recreëren’.

Vijf opgaven
In het Statement zijn vijf opgaven benoemd waar de regio De Bevelanden, samen met de gemeente Tholen, de komende jaren voor gaat om deze ambitie te versterken:
1. Aantrekkelijk stedelijk woon- en vestigingsklimaat
2. Toekomstbestendig platteland
3. Energiek en geconcentreerd bedrijventerreinenaanbod
4. Uitgebalanceerde arbeidsmarkt
5. Kwalitatief hoogwaardige recreatie
Per opgave is een aantal acties geformuleerd. De acties per opgave vragen om verdieping en dienen nader geconcretiseerd te worden. Dit gebeurt in het verdere proces en uitwerking in de Regiovisie.

Input Zeeuwse omgevingsvisie
De provincie biedt Zeeuwse regio’s ruimte om regionale inbreng aan te leveren voor de Zeeuwse omgevingsvisie. De regio verwacht van de provincie dat de Zeeuwse omgevingsvisie de benodigde ruimte biedt om de positie van De Bevelanden en Tholen te versterken, conform het Statement. De verdere invulling en uitwerking van het Statement vindt de komende maanden plaats in de ‘Regiovisie De Bevelanden en Tholen’.

Proces en besluitvorming
Het Statement is een uitwerking van het proces tot nu toe. Na een bestuurlijke aftrap met raadsleden in juni 2019 is gewerkt aan een inventarisatie van de (bestaande) gemeentelijke visies en zijn er enkele interviews gehouden met regionale stakeholders. In november 2019 volgde een bestuurlijke bijeenkomst om de eerste kaders waarbinnen de samenwerking tussen de gemeenten zich de komende jaren kan verdiepen te bepalen. In december 2019 zijn deze kaders met de raadsleden besproken.
In januari 2020 is het Statement in het Bestuurlijk Platform besproken en vervolgens op 3 februari vastgesteld. Op 25 februari 2020 stemden de colleges van burgemeester en wethouders van de vijf Bevelandse gemeenten in met het Statement. Ook de gemeente Tholen heeft het Statement bestuurlijk onderschreven. Het Statement zal vanaf het tweede kwartaal 2020 verder worden uitgewerkt tot de ‘Regiovisie De Bevelanden en Tholen’.

Het Statement wordt in maart 2020 ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraden. Het is vervolgens de bedoeling dat de raden in het verdere proces om te komen tot een volwaardige Regiovisie nauw worden betrokken.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in