Home Nieuws Regionaal: Wethouder Bergen op Zoom dient ontslag in

Regionaal: Wethouder Bergen op Zoom dient ontslag in

914
0

Wethouder Annette Stinenbosch (CDA) neemt per direct ontslag uit het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom. Ze meldt dit schriftelijk aan de gemeenteraad. Aanleiding voor dit ontslag is de aanpak en afwikkeling van het dossier zwembad De Schelp. Na overleg heeft de coalitie besloten dat het CDA met een nieuwe wethouder zal komen.

Uit onderzoek en uit de renovatie van het zwembad bleken gebreken in de constructie, de brandveiligheid en het gebruik van roestvrijstaal. Dit laatste was ook de aanleiding voor de grondige renovatie.
Wethouder Stinenbosch vindt dat ze hiervoor en voor de aanpak ervan politiek verantwoordelijk is en neemt daarom ontslag. Wethouder Stinenbosch is coördinerend wethouder voor het dossier zwembad De Schelp.
Begin 2018 bleek uit een rapport dat in het RVS in de hoofddraagconstructie van zwembad De Schelp corrosie was geconstateerd. Daarop is het zwembad direct gesloten.

Renovatie
In maart 2018 sloot het zwembad omdat er roestvrijstaal was gebruikt bij de bouw van het zwembad. Door chloordampen is corrosie ontstaan in het roestvrijstaal dat ook in de hoofdconstructie verwerkt zit.
De renovatie duurde bijna anderhalf jaar. Tijdens deze renovatie ontdekte men constructiefouten, onvolledige brandveiligheidsmaatregelen en onvolkomenheden in de elektrische installatie.
Deze onvolkomenheden bleken uit een concept-rapport van Olco, het bedrijf dat door de gemeente was ingehuurd om de renovatie te begeleiden en de directie te voeren. In het concept rapport staat dat alle geconstateerde gebreken zijn aangepakt en opgelost.

Zes weken na de opening sloot het zwembad opnieuw haar deuren. Door een storing aan een pomp van de zoutelektrolyse daalden de chloorwaarden in de zwembaden onder de wettelijke norm. Het management van het zwembad besloot hierop het zwembad te sluiten. Er volgden onderzoeken naar de lucht- en waterkwaliteit en ook naar gezondheidsrisico’s. Na verschillende proefzwemsessies leken de problemen onder controle, maar werd er een legionella-besmetting geconstateerd in de doucheruimte.

Taken wethouders
Het college bestaat uit vijf wethouders: GBWP (2), VVD (1), CDA (1) en GroenLinks (1).
In het huidige college zijn meerdere wethouders bij het dossier zwembad De Schelp betrokken.
Wethouder Stinenbosch heeft in dit dossier de rol van Eigenaar van zwembad De Schelp. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor gemeentelijk Vastgoed en Handhaving. Ze is coördinerend wethouder op dit dossier.
Wethouder Weys heeft vanuit zijn portefeuille Sport in het college als gebruiker de rol van opdrachtgever voor de verbouwing.
Burgemeester Petter is vanuit zijn portefeuille in het college in dit dossier verantwoordelijk voor Veiligheid.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in