PvdA GROENLINKS Tholen presenteren resultaten “Laat uw stem horen!”

Tijdens de campagnebezoeken en via de website zijn wensen, klachten en persoonlijke ervaringen die door kiezers in Tholen zijn geuit door PvdA GroenLinks geïnventariseerd onder het motto: “Laat uw stem horen!”.

Via www.pvdagroenlinkstholen.nl zijn onder de knop “Uw stem!” de reacties te lezen. De onderwerpen die de directe leefomgeving raken worden het meeste genoemd. Dit bevestigt het nut van gemeenteraadverkiezingen, waarbij lokale aandachtspunten dicht bij de kiezers de agenda horen te bepalen.

Hoog op de lijst Thoolse zorgen staan het ontbreken van betaalbare woningen, weinig en slechte speelmogelijkheden in de buurt, onvoldoende zorg voor ouderen en chronisch zieken en de bureaucratie bij de gemeente Tholen. En niet te vergeten de overlast door hondenpoep en de enorme boosheid over het recent rigoureus kappen van bomen bij het zwembad de Spetter.
Daar tegenover staan vele positief ervaringen waaruit blijkt dat het prettig wonen is op Tholen en de bewoners trots zijn op het mooie eiland en te spreken zijn over een fijne directe leefomgeving, een prettige eigen buurt en straat.

Verder is het opmerkelijk “zwevende” kiezers te ontmoeten die niet zozeer zwevend waren uit wantrouwen in de politiek of andere negatieve beweegredenen. Maar gewoon uit tevredenheid met de huidige situatie, waardoor genoemde actiepunten in allerlei verkiezingsprogramma’s hen niet raakten. In die gesprekken is door PvdA GroenLinks gevraagd bij het maken van een politieke keuze te denken aan medemens en milieu.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 + 8 =