Home Nieuws Provincie helpt MKB-bedrijven te herstellen en aanpassen

Provincie helpt MKB-bedrijven te herstellen en aanpassen

989
0

De coronacrisis heeft de Zeeuwse economie flink getroffen, met een ongekende daling ten opzichte van vorige jaren. In het economische beleid van de Provincie Zeeland komt daarom veel aandacht voor het herstel en aanpassen van het Midden- en Kleinbedrijf. Dat gebeurt mede naar aanleiding van de rapportage ‘De Zeeuwse economie dóór de coronacrisis’ van het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme.

Het Kenniscentrum heeft de rapportage gemaakt in opdracht van de Provincie Zeeland. Op basis van een analyse van bestaande publicaties en gesprekken met experts schetst het rapport een beeld van de effecten van de coronacrisis op de belangrijkste Zeeuwse sectoren; bouw, detailhandel, industrie, landbouw en visserij, onderwijs, toerisme -recreatie – cultuur, vervoer, zorg & welzijn. Deze sectoren zijn samen goed voor 75% van alle banen in Zeeland.

Conclusies rapport
Net als in de rest van Nederland is ook voor de Zeeuwse economie een ongekende daling te zien ten opzichte van vorige jaren. Verwachting van Rabobank is dat de Zeeuwse economie in 2020 met zo’n 5,4% tot 5,7% zal krimpen. Deze krimp is wat groter dan het landelijk gemiddelde, onder meer vanwege de relatief omvangrijke industrie- en transportsector in Zeeland. Ook toerisme en horeca is een belangrijke sector in Zeeland die sterk te lijden heeft van de coronacrisis, alhoewel de toename van vakanties in eigen land de schade in deze sector nog enigszins beperkt heeft.

Andere, algemene conclusies uit het rapport zijn dat er bij ondernemers veel financiële zorgen zijn voor de toekomst. Ook werkt corona katalyserend in een aantal ontwikkelingen (zowel versnellend als vertragend) en is en blijft de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt een issue.

Inzetten op herstel en aanpassing van bedrijven
Met het economische beleid (Economische Agenda) zet de Provincie Zeeland vanaf 2021 daarom ook in op het herstel en aanpassing van bedrijven tijdens en na de economische coronacrisis. De Provincie helpt hen om te groeien en innoveren. De focus komt te liggen bij het brede MKB. Ook familiebedrijven maken hier deel van uit. Dat doet de Provincie in de uitvoering van de MKB Deal waarbij ze Zeeuwse ondernemers helpt bij het leggen van een basis op het gebied van digitale werkprocessen en kennis en vaardigheden op het terrein van digitalisering.

Ook wordt het bestaande vouchersysteem Zeeland Financial Matching opengesteld voor het brede MKB. Elk MKB bedrijf met een financieringsbehoefte om een product, dienst, technologie of bedrijfs- en productieproces te vernieuwen komt zo in aanmerking voor ondersteuning. Daarnaast wordt de financieringstafel Zeeland/West Brabant gecontinueerd. Aan de financieringstafel wordt de financieringsvraag van startups, scale-ups en mkb-ondernemers met groeipotentie, aan het aanbod van financiers en investeerders gekoppeld. Ook in de prestatieafspraken met Dockwize wordt aandacht besteed aan het brede MKB.
Tot slot faciliteert de Provincie gemeenten bij de transitie van de Zeeuwse binnensteden. Dit gebeurt met een ‘leerwerk-kring’ met de relevante gemeenten die onderzoekt welke ruimtelijk mogelijkheden er zijn om de winkelgebieden in binnensteden compacter te maken.

Blijven inspelen op transities
In de Economische Agenda is, naast de impact van de coronacrisis, ook aandacht voor bestaande, doorlopende ontwikkelingen die hun uitwerking kennen op de nationale en Zeeuwse economie. De experts, die voor de rapportage zijn geraadpleegd, geven onder meer aan om na de crisis te blijven inspelen op grote transities als verduurzaming en digitalisering en te blijven inzetten op innovatie en de kennis- en innovatie-ecosystemen. Daarnaast zijn deze experts van mening dat nog meer moet worden ingezet op Zeeland als woon- en werkprovincie en dat de economische opgaven hoger op de gezamenlijke Zeeuwse agenda gezet zouden moeten worden.

Webinar
Een mondelinge toelichting op het rapport en het provinciale beleid wordt gegeven tijdens een webinar op donderdag 3 december 2020 van 16 tot 17 uur door onder andere onderzoeker Diana Korteweg Maris, gedeputeerde Jo-Annes de Bat en gedeputeerde Dick van der Velde. De webinar is live te volgen of na afloop terug te kijken via dezelfde link.

Arbeidsmarkt
Meer informatie over het onderzoek dat is gedaan naar de effecten van corona op de Zeeuwse arbeidsmarkt en waar het Aanvalsteam Arbeidsmarkt werk van gaat maken is terug te zien in de webinar Gevolgen Corona Zeeuwse arbeidsmarkt of te lezen in het eerder verschenen persbericht.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in