Project SAMEN DOEN

De afgelopen jaren hebben zowel de gemeenten Tholen als de gemeente Bergen op Zoom met een aantal projectpartners het initiatief genomen om het experimentele project ‘Samen Doen’ te starten. De gemeente Tholen ontving hiervoor een subsidie van €800.000,- wat afkomstig is uit het Progress programma van de Europese Unie.

Samen Doen staat voor een sterkere lokale economie, een actieve gemeenschap en een bruisend verenigingsleven. Burgers, ondernemingen en organisaties kunnen zich aansluiten bij een digitaal spaarpunten programma. Winkeliers tonen met dit programma hun waardering voor de consumenten die iets kopen in hun winkels, waarbij 60 % wordt toegevoegd wordt aan het puntensaldo van de consument en 40% gaat naar een lokaal spaardoel. Ook instellingen tonen hiermee hun waardering tegenover de burgers voor het uitvoeren van specifieke taken voor de buurt en voor elkaar. Burgers waarderen hiermee bijvoorbeeld hulp en zorg voor elkaar. Op deze manier worden allerlei participatieactiviteiten gewaardeerd. Samen Doen werd en wordt regelmatig in de (lokale) media onder de aandacht gebracht. Ook is er een website https://samen-doen.nl/nl/ en een Facebookpagina ingericht https://www.facebook.com/SamenDoenTholen/. Op de website is een overzicht van spaardoelen, winkeliers, instellingen en partners te vinden.

Het inzetten van een dergelijk spaarsysteem is niet geheel nieuw, nationaal en internationaal wordt hier al mee gewerkt, soms met punten, munten, tijd of wederdiensten. Een van de grondleggers van een dergelijk beloningssysteem, bijvoorbeeld ‘timebanking’, is Edgar S. Cahn. Cahn was aanwezig tijdens het symposium European Social Innovation Week dat, ondersteund door de EU, werd gehouden in de Koepelhal in Tilburg in september 2016. Tijdens dit symposium werd het project Samen Doen positief gewaardeerd.

Op maandag 13 november jongstleden werd in het stadhuis van Tholen, onder leiding van Wethouder G.J. Harmsen, een toelichting gegeven op de resultaten van de evaluatie van Samen Doen. De universiteiten in Amsterdam en Leuven hebben Samen Doen inhoudelijk geëvalueerd. Uit deze evaluatie concludeerden de universiteiten dat zij extra tijd nodig hadden om tot een goed gefundeerde, wetenschappelijke conclusie te komen. Helaas werden daarvoor vanuit Brussel geen financiële middelen meer beschikbaar gesteld. Toch komt uit de evaluatie naar voren dat een samenwerkingsverband, zoals dat van Samen Doen, tussen gemeente, lokale ondernemers en andere maatschappelijke instellingen tot succes kan leiden.

Het succes zit vooral in het tot stand brengen van een virtueel beloningssysteem waarbij participatie in de lokale gemeenschap wordt gestimuleerd. Dat is, zoals wordt toegelicht door Wethouder Harmsen, goed gelukt. Toch liep niet alles van een leien dakje tijdens de ontwikkeling en implementatie van Samen Doen. Het tot stand brengen van ICT faciliteiten voor een effectief elektronisch betaalsysteem was een uitdaging. Het opzetten hiervan viel niet mee waardoor de animo voor deelname en ook de voortgang enige tijd werden gehinderd. Maar nu wordt de experimentele fase van Samen Doen binnen de gemeente Tholen toch succesvol afgesloten, de doelen zijn behaald en de financiële middelen vanuit Brussel zijn toegekend en ook geïnvesteerd.

Conclusie: Wethouder Harmsen meldt trots te zijn dat het project tot een goed einde is gebracht, ”het was zo nu en dan spannend maar het is een positieve afsluiting van een experiment”. Samen Doen gaat door en het puntensysteem blijft bestaan. Samen Doen moet aantonen dat het op eigen benen kan staan en daarvoor volgt over een jaar weer een evaluatie.
Omroep Tholen houdt u op de hoogte over deze actie!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × twee =