Presentatie boek THOLEN van Kees Slager

Presentatie boek THOLEN van Kees Slager in het sfeervolle oude stadhuis van Tholen.
“Bloemlezing van de vele verschillende mooie momenten”.

Onder grote belangstelling vond de presentatie plaats van het prachtige boek Tholen.

Na de ontvangst met naar keuze koffie of thee en een overheerlijke bolus werd de opening verricht door de twee vormgevers van het boek: Onno de Graaf en Lenny van Broekhoven.

Na 3 jaar en 2 maanden is het dan zo ver, de gehele voorbereiding met niet te vergeten de inbreng van vele Tholenaren, het boek dat 688 pagina’s telt is een lust en een must voor iedereen die Tholen een warm hart toedraagt. Kees Slager en zijn co-auteur Matty Verkamman hebben een geweldige prestatie geleverd.

Uiteraard worden er mensen in het zonnetje gezet vanwege hun onuitwisbare bijdrage aan de Thoolse samenleving in de meest uiteenlopende zaken :

Piet Priem, succesvolle confectiefabrikant, nu 96 jaar, maar helaas verhinderd; zijn dochter Trudy nam het boek in ontvangst.

Nellie Hage-Jansen voor haar enorme inzet in Scherpenisse op vele gebieden, zoals danslessen-toneel en de St.Nicolaasviering.

Keetie van Oosten-Hage, die vanuit Tholen de wereld verbaasde met haar fantastische prestaties op de racefiets, o.a.wereldkampioene en haar van oorsprong Friese collega/concurrente Ineke Fopma, die reeds lang op Tholen woont en ook meerdere kampioenschappen binnen haalde.

Matty Verkamman haalde ook de burgemeester naar voren, mevrouw van de Velde-de Wilde, die het boek dankbaar in ontvangst nam en terloops zei dat zij van oorsprong ook van Tholen afkomstig is.

De geweldige medewerking van stadsarchivaris Fred van de Kieboom mag zeker niet onvermeld blijven. Hij heeft er mede aan bijgedragen dat er zoveel historische feiten naar boven kwamen en als dank ontvangt hij het boek en alle opgeslagen, vastgelegde inhoudelijke zaken, die digitaal worden omgezet.

Fred zegt in zijn dankwoord dat hij het resultaat van het boek Tholen een Topdocument vindt.

De lokale historici worden ook in het zonnetje gezet: de heren de Rijke, Fase, Kleppe en Slootmaker voor hun bijdrage en niet te vergeten de heer Kousemaker voor zijn indrukwekkende fotoverzameling.

Leuke anekdote is dat er in het boek ook bijnamen voorkomen, maar liefst 1084 in getal.

Mevrouw Heijboer, weduwe van de oprichter van De Eendrachtbode en moeder van de huidige uitgever ontvangt ook een boek, dit vanwege het feit dat de wekelijkse kroniek al meer dan 60 jaar de lokale info verzorgt.

Achterin het boek worden alle Tholenaren genoemd die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit bijzondere boek.

Tot slot worden ook nog enkele cheques uitgereikt aan drie verschillende organisaties, mede mogelijk gemaakt door het bedrijfsleven : € 1635,00 aan Het Watersnoodhuis, € 1635,00 aan museum De Meestoof en € 2000,00 aan de koninklijke Muziekvereniging Harmonie Concordia.

Nog even vermelden dat er regelmatig door het spreken van dialect en soms grappige gebeurtenissen ook nog flink gelachen werd bij tijd en wijle.

Tot slot was er nog een gezellig samenzijn met erwtensoep en een drankje naar keuze.

Met dank aan Rien Burgers voor de foto’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

15 − 8 =