Persmoment indienen petitie afval

Aanleiding voor het persmoment op 25 januari 2017:

De heer Reijngoudt heeft een online petitie opgestart naar aanleiding van de wijzigingen in afvalinzameling. Zijn bedoeling was enerzijds het verzamelen van handtekeningen en anderzijds het stroomlijnen van de discussie. De teller van deze petitie stond op zondag 8 januari op 1923 ondertekeningen. Op woensdag 11 januari heeft de heer Reijngoudt vervolgens de petitie aangeboden aan wethouder Harmsen, gevolgd door een goed gesprek waarin de heer Reijngoudt de wethouder vertelt heeft over zijn ervaringen en over de reacties die bij hem binnengekomen zijn over het onderwerp afval. Naar aanleiding van dit gesprek is besloten een gezamenlijk persmoment te organiseren: zo kan dhr. Reijngoudt aangeven wat zijn bevindingen zijn/waren en de wethouder kan aangeven hoe dit is/wordt opgepakt door de gemeente.

Bevindingen van de heer Reijngoudt:
1) Mensen ontdekken dat het scheiden nog wel wat beter kan.
2) Mensen vragen zich af of het geld dat hiermee wordt bespaard terug gaat naar de inwoners.
3) Er is behoefte aan meer tips, bijvoorbeeld tegen stank en maden.
4) Men maakt zich zorgen over gezinnen met kinderen in de luiers.
5) Er heerst een misverstand over dat scheiden geen zin heeft omdat uiteindelijk toch alles verbrand wordt.

Reactie hierop vanuit de gemeente:

1) Het is ook onze ervaring dat, nu men het echt aan het proberen is, de ervaring van de meeste mensen is dat er inderdaad nog e.e.a. te verbeteren viel. De storm is inmiddels ook gaan liggen op Facebook; er is gereageerd op klachten, mensen zijn teruggebeld, er is een vraag-en antwoord op de website geplaatst.
2) Ja, nogmaals benadrukken: dalen de kosten voor de voor het inzamelen of stijgen de inkomsten door het aanleveren van recyclebare grondstoffen dan daalt de heffing en betalen de inwoners minder. Door samen te werken kunnen we meer besparen en kunnen de heffingen verder dalen, ook voor de kleine gezinnen.
3) Op de website zijn al tips te vinden die we van inwoners toegestuurd hebben gekregen. Komende maanden blijven tips en trucs m.b.t. Afval zichtbaar op website, social media en aanvullende manieren.

4) De gemeente heeft contact gezocht met Luierrecycling Nederland. De gemeente treedt verder met deze stichting in overleg om te bekijken welke mogelijkheden zij zien en voor Tholen bruikbaar zijn. Momenteel zijn enkele grote gezinnen in Tholen, met veel kleine kinderen in de luiers, aan het testen hoeveel luierafval dit oplevert. We zijn de mogelijkheid én noodzaak aan het onderzoeken voor een voorlopig (tijdelijke) luierronde of een centraal inzamelpunt in elke kern voor gezinnen van 5 personen met 2 of 3 kinderen in de luiers en eventueel voor gezinnen van 6 of meer personen waarvan 1 of meer kind in de luiers. Dat zijn ca. 160 gezinnen. Uitwerking is gaande. Als deze gezinnen echt in de problemen komen dan contact opnemen met de gemeente.
5) Wat voorkomt is dat de afvalverbranders andere stoffen (biomassa of restafval uit buitenland, soms ook ook recyclebare) moeten kopen, om het verbrandingsproces goed te laten verlopen en er zo voldoende energie mee op te wekken. Hier zijn strikte afspraken over gemaakt waar iedereen zich aan moet houden m.b.t. o.a. hoeveelheden aan te kopen stoffen etc.

De foto’s zijn gemaakt door Rien Burgers,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negen − 2 =