Veel overlast door illegaal parkeren op dijken

Het waterschap ondervindt in West-Zeeuws-Vlaanderen veel last van illegaal parkeren en rijden over de zeedijken en duinen. Met name in het toeristenseizoen doet dit probleem zich voor. Het gevolg is dat er schade ontstaat aan werkwegen en bermen. Ook leidt het tot verkeersonveilige situaties, omdat er veel wandelaars en fietsers op deze wegen zijn. Daarom start het waterschap een voorlichtings- en handhavingscampagne waarbij het publiek erop gewezen wordt dat parkeren op de waterkeringen niet is toegestaan en dat zij gebruik moeten maken van de bestaande reguliere parkeervoorzieningen. Tijdens de campagne zullen illegale parkeerders op dijken en duinen beboet wordt.

Vergunninghouders

Tussen Breskens en Cadzand biedt het waterschap mindervaliden de kans om op de dijken of duinen te parkeren, zodat zij makkelijker bij het strand kunnen komen. Hiervoor wordt een vergunning verstrekt. Ook leveranciers en eigenaren van strandpaviljoens krijgen een dergelijke vergunning. Vergunninghouders krijgen toegang via strand- en duinovergangen die met een slagboom afgesloten zijn. De afspraak is dat zij na passeren de slagboom sluiten. Dit wordt vaak nagelaten, waardoor onbevoegden ook vaak hun auto op de waterkeringen of stranden parkeren.

Automobilisten worden met borden, posters en flyers erop gewezen dat parkeren zonder vergunning niet is toegestaan. Doen zij dit toch dan riskeren zij een boete van € 100,–.

Toegankelijkheid waarborgen
Het strand, de dijken en de duinen moeten altijd goed toegankelijk blijven. Voor recreanten, ondernemers maar ook voor de hulpdiensten. Door de toegenomen recreatie- en verkeersdruk is dit steeds minder het geval. Bovendien zijn dijken en duinen primair bedoeld om het achterland te beschermen tegen overstromingen. De schade als gevolg van illegaal parkeren en berijden door motorvoertuigen leidt tot reparaties die de belastingbetaler geld kosten.

De handhavingscampagne begint medio mei en eindigt in september van dit jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 × een =