De dertig meter lange scheur in de Oostbuis van de Westerscheldetunnel is waarschijnlijk ontstaan door een combinatie van factoren. Dat blijkt uit onderzoek dat experts de afgelopen maanden hebben uitgevoerd. De grondlaag op de betreffende plek oefent meer druk uit dan elders, het gekozen ringvoegmateriaal leidt tot grotere krachten dan gedacht en er is sprake van onvoldoende wapening in de betreffende segmenten.

Voorlopig wordt er niets gedaan aan de scheur in de tunnel. Het onderzoek bevestigt dat de tunnel veilig te gebruiken is voor het verkeer. Wel moet de betonschade in de Oostbuis op termijn worden hersteld om dat zo te houden. In het tweede kwartaal van 2024 verwacht de N.V. Westerscheldetunnel te kunnen melden hoe en wanneer dat herstel wordt uitgevoerd.

Geringe beweging
De in september geplaatste meetapparatuur laat zien dat de scheurvorming nog steeds heel langzaam doorgaat. Zo is er sprake van geringe vervorming van de tunnelringen en geringe beweging in de scheur en breuk, mede onder invloed van het getij en de temperatuur in de tunnel.

Tijdelijke maatregelen
Deze kleine bewegingen kan de tunnel echter opvangen, zodat er tijd en ruimte is om een gedegen herstelplan te maken. Wel blijft monitoring nodig. Mochten de resultaten daartoe aanleiding geven, dan kunnen eventueel tijdelijke maatregelen worden genomen. Denk dan aan zekering van het gescheurde element, het plaatsen van een veiligheidsnet of beplating om gruis of lekwater op te vangen.

Volgens de Westerscheldetunnel kan er niemand aansprakelijk gesteld worden voor de scheur. Het is juridisch te lang geleden om dat te kunnen doen en bovendien is uit het onderzoek gebleken dat er geen sprake is van nalatigheid of opzet.
Het goede nieuws is dat bij inspecties in het overige deel van de Oost- en de Westbuis geen verdere schade is gevonden.

Tijdlijn
-oktober 2022: tijdens onderhoud van de Oostbuis wordt een lekkage gevonden
-december 2022: het blijkt niet om een normale lekkage te gaan, maar om een scheur van dertig meter in het beton.
-februari 2023: de schade is groter dan gedacht. Halverwege de scheur is ook het beton gebroken. De breuk is twee meter lang en één centimeter breed.
-juni 2023: worden scheurwijdtemeters geïnstalleerd die 24 uur per dag de breuk monitoren. Later wordt nog aanvullende apparatuur geplaatst om een beter beeld te krijgen van de situatie.
-augustus 2023: acht maanden na de ontdekking van de scheur komt de Westerscheldetunnel naar buiten met het nieuws. De directie wachtte hier naar eigen zeggen mee om eerst nader onderzoek te doen.
-november 2023: uit onderzoek blijkt dat de breuk zorgelijk is en gerepareerd moet worden, maar dat de tunnel veilig te gebruiken is.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in